Cilt hastalıkları Tanı ve Tedavileri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Cilt hastalıkları Tanı ve Tedavileri

Pseudoxanthoma Elasticum


Pseudoxanthoma elasticum (PXE) derinin elastik dokusu
kan damarlarını ve gözleri etkileyen bağ dokusunun bir hastalığına verilen addır.
Hastalık genetik geçişli midir?
Hastalıktaki temel defekt kromozom 16p13.1 dadır. Hastalık genetik geçişlidir. Etkilenen kişilerde kollajen ve graund substance anormaldir. Kalsiyum deri
kan damarları ve gözdeki anormal elastik fibrillerde birikir.

Hastalık ne sıklıkla görülür?
Hastalık 160
000 kişide bir görülür. Hastalığın farklı görüntü ve kalıtsal geçiş açısında farklı özellik gösteren bir çok tipi vardır. İki tipi otozomal dominant geçer
bu hastalığa sahip olan bireylerin her iki çocuğundan birinin hasta olacağı anlamına gelir. Diğer 3 tipi de otozomal ressesif olark geçer. Bu durumda çocukların dörtte biri etkilenir.
Hastalığın bulguları nelerdir?
PXE'u bulunan hastalar deri bulgularına
göz anomalilerine ve deri değişikliklerine sahiptirler. Fakat bulguların dağılımı ve şiddeti hastadan hastaya değişir.

Hastalık hangi organları tutabilir?

Deri
Deride küçük sarı kabarıklar sıra sıra veya dantel biçiminde dizilmişlerdir ve eklemlerin üzerinde bir araya gelerek büyük yamalar yaparlar. Deri yumuşak
gevşek ve hafifçe kırışıktır. Bu yamalar kaldırım taşı görünümündedir. Sıklı kla boyunun yan tarafı
gerdan
koltuk altı
karın
kasıklar ve kalçalar tutulur. Deri değişiklikleri çocuklukta gelişebilmekle beraber genelikle erken erişkinlikte (30 yaşından önce) görülmeye başlar. Bazı hastalarda ise ilk bulgular yaşlılıkta görülebilir. Benzer bulgular yumuşa damak
dudağın iç yüzümide ve vajinada bulunabilir.
Kalp ve kan damarları
Kalbin ve diğer dokularına atardamarları etkilenebilir. Bacaklarda yürürken bacaklarda ağrı
kalp ağrısı görülür. Kalp kaslarında rahatsızlık (kardiomyopati) ve mitral kalp kapakçığında yetmezlik (olguların %5-8 inde) görülebilir.
Göz
Angioid streaks denen göz bulguları gözün retina tabakasını etkiler. Genellikle 20-40 yaş arasında görülür. Bu durum görme bozukluklarına ve körlüğe neden olabilir.
Doğumda risk
PXE hastaları gebeliklerinin ilk 3 ayında çocuk düşürme riskine sahiptir. Tüm hastalarda gebelikte deri çatlakları oluşur.
 

#2
Pityriasis Lichenoides

Pityriasis lichenoides nadir rastlanan bir cilt hastalığına verilen addır. Hafif formu pityriasis lichenoides kronika (PLC) olarak bilinir. Daha şiddetli formu pitriasis likenoides varioliformis akuta(PLEVA) veya Mucha-Haberman hastalığı olarak bilinir.
Hastalık neden oluşur?

Pityriasis lichenoides muhtemelen bir organizmaya karşı gelişen aşırı reaksiyondur. Bununla beraber spesifik bir bakteri veya organizma henüz saptanamamıştır. Bulaşıcı olduğu düşünülmemektedir.
Pityriasis lichenoides hangi yaşlarda görülür?
Pityriasis lichenoides sıklıkla ergenlik döneminde ya da genç erişkinlerde görülür. Erkeklerde biraz daha sık görülür. Bebeklerde ve yaşlılarda nadirdir.
Hastalık nasıl başlar?
Hastaların genel durumu iyidir
fakat ara sıra deri bulguları ile birlikte baş ağrısı ve ateş görülebilir. (özellikle
PLEVA'da)
Belirtileri nelerdir?
Deri döküntüleri 3-18 mm çapında kırmızı beyaz noktacıklar şeklindedir. PLC de döküntü mum benzeri bir kabukla kaplıdır ve bu kabuk kazındığında parlak ve kahverengi bir yüzey ortay çıkar. Bu döküntüler bir kaç haftada kahverengi bir iz bırakarak solarlar ve bir kaç ayda tamamiyle ortadan kalkar.
PLEVA'da daha fazla kaşıntılı kabuklu yaralar ve su toplamaları gelişebilir ve bu döküntüler su çiçeğindekine benzer izler bırakırlar. PLEVA ağız içinde ülserler neden olabilir.
Döküntüler sıklıkla gövde
kalça ve üst kolların iç kısmındadır. Nadiren yüz ve saçlı deri ve vücudun diğer alanları tutulabilir. Hastalık aylarca veya yıllarca sürebilir.
Tanı nasıl konulur?
Tanı deridena alınan biopsi ile konulur.
Tedavi nasıl yapılır?
Pityriasis lichenoides genellikle tedaviye cevap vermez ve tedavi kesilince tekrar eder. Döküntü rahatsızlık vermiyorsa tedavi gerekli olmayabilir.
 • Kortizonlu kremler tahrişi azaltır.
 • Doğal güneş ışığı
 • Fototerapi: yapay ulltraviyole A veya B
 • 2-3 aylık süre ile eritromisin veya tetrasiklin gibi antibiyotiklerin kullanımı
 • Şiddetli olgularda ağızdan kortizon kullanımı gerekebilir.
us vulgaris
pemfigus vulgaris
 

#3
Pemphigus vulgaris

Pemfigus vulgaris deri ve sıklıkla da ağız mukozası gibi mukazalarda nadiren görülen büllü (deride su kabarcıkları oluşması) bir hastalıktır. Otoimmün tanımı immün sistemin (bağışıklık sisteminin) kişinin kendi dokularına karşı savaşması anlamında kullanılan bir tıbbi terimdir. Pemfigusun bir çok tipi olmasına rağmen pemfigus vulgaris en sık görülen tiptir. Diğer yaygın tipleri pemhigus foliaceus ve paraneoplastic pemphigustur.
Pemphigus vulgarisin sebebi nedir?
Derinin üst tabakası olan epidermiste blok oluşturan hücreler keratinositlerdir. Bu hücreler desmosom denilen özel bir bağ sistemi ile birbirlerine bağlanmışlardır. PV'de Immunglobulin G (IgE) denen otoantikorlar epidermisin alt tabakasındaki keratinositleri birbirine bağlayan desmozomlardaki desmoglein 3 denen proteine bağlanırlar. Bunun sonucunda keratinositler birbirinden ayrılır ve deride içi su dolu kabarcıklar oluşur.
Kimlerde PV gelişir?
PV tüm ırk, yaş ve cinslerde görülebilir. En sık 50-60 yaş arasında görülür ve yahudi ve hint ırkında daha sıktır.
Hastalığın bulguları nelerdir?
Hastaların bir çoğunda hastalık ağız veya genital bölge mukozasında ortaya çıkar. Aylar sonra deride bulgular gelişebilirken, bazen mukaza bulguları hastalığın tek bulgusu olarak kalabilir.
En sık etkilenen mukoza ağız içi mukozası olmasına rağmen, gözün konjuktivası, osefagus, kadın iç ve dış cinsel organları, erkeklerde penis,üretra ve ayrıca anüs de tutulabilir.

 • Olguların %50-70'inde ağızda yaralar 0luşur,
 • Büller çok yüzeyel olduğundan kolaylıkla açılarak erezyon şeklinde görülürler.
 • Ağızda yaygın bir tutulum vardır.
 • Ağrı vardır ve yavaş iyileşir.
 • Ses tellerinin bulunduğu larenkslerde büller oluşup ses kısıklığına neden olabilir.
 • Yeme ve içme zorlukları görülebilir.
Deride ince duvarlı gevşek su kabarcıkları kolaylıkla patlayarak ağrılı yüzeyel yaralara neden olabilirler. Derideki yüzeyel yaralar özellikle kıvrım bölgelerinde kabarık kabuklu yaralara neden olur: pemphigus vegetans
PV tanısı nasıl konulur?
Tanı genellikle deri biyopsisi alınarak konulur. Direk immunfloresans dediğimiz bir yöntemle alınan deri örneğinde otoantikorlar saptanarak tanı desteklenir. Olguların çoğunda kanda dolaşan otoantikorlar saptanabilir.

Hastalığın tedavisi nasıl yapılır?
Tedavinin temel amacı bül gelişimini azaltmak, enfeksiyondan korumak ve oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırmaktır. Ağızdan alınan kortizonlu ilaçlar hastalığı kontrol altına alan temel ilaçlardır. Bu ilacların kullanımı ile PV'deki ölüm oranı %99dan %5-15 lere kadar düşürülmüştür. Hastalıkta kesin tedavi yokken, tedavi hastanın yaşma kalitesini düzeltir. Ne yazık ki yüksek doz kortizon tedavisi ciddi yan etkilere neden olabilir. Bunu azaltmak için immunsupresif (bağışıklık sitemin baskılayan) ilaçlar kullanılır. (azotiopirin, siklofosfomid, dapson, tetrasiklin, nikotinamid, plasmaferez, altın, mikofenolat mofetenil, damar yolu ile verielen immunglobulin, rituximab)
Optimal tedavi ile hastalığın bulguları minimal olarak seyredebilir. Yara iyileşmesi önemlidir ve buna yönelik tedavi yapılmalıdır. Hastalığın aktif olduğu dönemlerde hastalar deriyi ve mukozayı tahriş edecek aktivitelerden kaçınmalıdır. Bu aktiviteler kontakt temasın olduğu spor aktiviteleri, ağız mukozasını tahriş edebilecek baharatlı, asidik gıdaların ve içeceklerin alınımıdır ve bunlar engellenilmelidir.
 
#4
Pannikülit

Pannikülit deri altında bulunan yağ dokusunun bir çeşit iltihabi reaksiyonu olarak bilinir. Hastalığın bir çok farklı çeşidi olsa da, hastalığın görünümü hepsinde hemen hemen aynıdır.Tanı deriden yapılan biyopsi ile konulur.Pannikülit çeşitlerinin sınıflandırılması zor olup, genellikle sınıflama hastalığın yağ dokusunun tutulan bölümüne göre yapılır.
Hastalığın klinik görünümü nasıldır?
Hastalanan deri bölgesi kalınlaşmıştır. Derinin renginde değişiklik olabilir veya olmayabilir. Deri kırmızı veya kahverengimsi renkte olabilir. Bu bölgeler sıklıkla hassastır. Sıklıkla etkilenen alanlar deriden kabarıktır ve derinin altında şişlikler şeklindedir, fakat bazen geniş alanlara yayılan bulgular olabilir. Hastalık gerilediğinde, deride kalıcı veya geçici çukurcuklar kalabilir.
Tedavisi nasıl yapılır?
 • Hastalığa sebep olabilecek ilaç kullanımı, enfeksiyon gibi nedenler ortadan kaldırılmalı.
 • Etkilenen alan yüksekte tutularak istirahat edilmeli.
 • Bacaklara 18-25 mm Hg basınç uygulayacak çoralar eğer tolere edilebilirse kullanılabilir.
 • Aspirin, ibuprofen veya diklofenak gibi antiinflamatuar ilaçlar (iltihabı önleyici ilaçlar) kulllanılabilir.
 • Ağızdan veya injeksiyon yolu ile yapılan kortizon tedavisi yapılabilir.
 • Tetrasiklin veya hidroksiklorakin gibi antiinflamatuar ilaçlar kullanılır.
 • İyileşmeyen ve yara haline dönüşen durumlarda cerrahi işlem yapılabilir.
 
#5
Neurofibromatosis

Neurofibromatosis (NF) kemikleri
yumuşak dokuyu
deriyi ve sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır. 2 farklı tipi vardır: Neurofibromatosis 1(NF1) ve Neurofibromatosis2. NF1 1/ 3000 oranında görülürken NF2 50.000 doğumda bir görülür.
 • NF1
  von Recklinghausen hastalığı olarak da bilinir ve aşağıdaki bulgular bulunur.
  6 veya daha fazla cafe-au-lait lekesi ( oval açık kahve renkli 0.5 cm den büyük lekeler)
 • Çok sayıda neurofibromlar( deriden kabarık veya derine inen tümörler)
 • Çiller (Kasık gibi kıvrım bölgelerinde)
 • Lish nodülleri (gözün iris tabakasındaki ince tümörler)
NF2 de bilateral acoustic neurofibromatosis olarak bilinir ve de beyin ve omurilik de çok sayıda tümör mevcuttur. Hastalığın ilk bulgusu genelde işitme sinirinde gelişen tümörler bağlı gelişen işitme kaybıdır. Sıklıkla bu bulgu ergenlik döneminde veya 20 li yaşların başlarında gelişir.
Neurofibromatosisin nedeni nedir?
NF1 and NF2 farklı genlerdeki defekt sonucu gelişir. NF1 17. ve NF 22. kromozomdaki mutasyon sonucu gelişir. Mutasyona uğramış gen neurofibramatosisli bir ebeveynden geçebilir veya bazı olgularda gende spontan bir mutasyon gelişmektedir. Neurofibromatosisi bulunan bir gencin çocuğuna bu hastalığı geçirme olasılığı % 50 dir.
Neurofibromatosisin bulguları nelerdir?
Hastalığın yayılımı ve şiddeti kişiden kişeye değişebilirken
aynı ailedeki bireyler arasında da değişebilir.
Bir çok kişide NF bulunmadan café-au-lait lekeleri bulunabilirken
yaşamın ilk beş yılında 5 den fazla café-au-lait lekesi bulunan kişilerin NF olma olasılıkları yüksektir. % ve daha fazla café-au-lait lekesi yenidoğanlarda % 1.8 oranında görülürken
5 leke veya daha fazla sayıda leke bulunduran çocukların % 25-40 ında
erişkinlerin ise %14'ünde NF bulunur. Koltuk altlarında çillerin bulunması NF1 in belirgin bir belirtisidir.
Ergenlik sonrasında NF1 li hastaların % 97-100 ünde Lisch nodülleri bulunur. Bu nodüller klkinik olarak bir rahatsızlık vermezken
tanı koynaya yardımcı olur.
Başlıca 4 tip NF1 bulunur:
 • Kutanöz: Kanser riski taşımayan yüzeyel yumuşak düğme benzeri deri tümörleri
 • Deri altı: Derinin dermis denen orta tabakasında lokal ağrı ve hassasiyete yol açan tümörler
 • Nodular plexiform: Sırttaki sinir köklerini tutan geniş tümör ağı
 • Yaygın plexiform: Derinin tüm katlarını
  kasları
  kemikleri ve kan danmarlarını tutan tümörler
NF1'in deri tutulumunun şiddeti
hastalığın sistemik bulgularının yayılımı ve şiddetini göstermez. Vücudun çeşitli bölümlerinde problemler görülebilir:
 • Diz ve dirseklerin altındaki uzun kemiklerde şekil bozukluğu ve omurganın eğriliği
 • Kısa boy ve büyüme hormonu eksiklliği
 • Öğrenme zorlukları(konuşma problemleri) ve davranış bozuklukları( %25-40 oranında öğrenme bozuklukları
  % 5-10 oranında zeka geriliği
 • Göz sinirinde görme kaybına yol açan tümörler
 • Yüksek kan basıncı ve diğer damar anomalileri
 • Beyin ve omurilikte tümörler: artmış epilepsi riski
 • Sindirim sisteminde kanma ve tıkanmaya neden olan tümörler
 • İşitme bozuklukları
NF2 de harici bulgular pek yoktur ve olguların çoğunda ilk belirti işitme kaybıdır.
NF1 and NF2'deki tümörlerin çoğu selim huyludur. Fakat buiyi huylu tümörlerin aşırı büyümesi yaşamsal fonksiyonları etlileyebilir. NF1 li hastaların % 3-15 inde kanser gelişme riski vardır.
Hastalığın tedavisi var mıdır?
NF' nin tedavisi yoktur. Tedavinin temel amacı hastalığın gelişimini izlemek ve gerekli olduğunda müdahale etmektir. NF'i olan sağlıklı çocuklar 6-12 ayda bir çocuk sağlığı uzmanlarınca takip edilmelidirler.
Neurofibromlar ağrılı olabilir veya çok büyüyebilirler ve o zaman kanser riskini ve diğer komplikasyonları engellemek için cerrahi olarak çıkartılırlar.
Genetik konsültasyone ve eğitim önemlidir. Hastaların toplumdan kendilerini dışlama hadisesi gözden kaçırılmamalıdır. NF li hastalar sıklıkla oluşabilecek komplikasyonlar neeniyle gergindirler ve de hastalığın görsel bulguları nedeniye toplumdan kendilerini dışlanmaktadırlar.
 
#6
Ichthyosis

Ichthyosis nedir?
Ichthyosis kalıcı olarak derinin kuru
kalın
pürtüklü balık derisi görünümü hal aldığı bir hastalıktır. Ichthyosisis doğuştan veya sonradan gelişebilen en az 20 çeşidi vardır.
En sık olarak hangi tipi görülür?
Ichthyosis vulgaris
ichthyosis olgularının %85'ini oluşturur. Hastalık oatozomal dominant olarak gerçer. Ichthyosis vulgaris olan bir kişinin çocuğunda ichthyosis gelişme olasılığı % 50 dir. Ichthyosis vulgarisin bulguları genellikle ilk bir yaş içinde başlar.
Diğer tipler hangileridir?
Ichthyosisin diğer kalıtsal olan formları lamellar ichthyosis
epidermolytic hyperkeratosis
and X-linked ichthyosisdir.
Hastalık doğumdan sonra gelişebilir mi?
Sonradan edinilen Ichthyosis ailesel değildir ve ilk olartak erişkin yaşta ortaya çıkar ve genellikle tiroid hastalıkları
sarkoidoz
lenfoma
sistemik kanser ve AIDS ile birlikte görülür. Nikotinik asit ve hidroksiüre gibi ilaçlarada Ichthyosise neden olabilir.
Ichthyosisin nedenleri neklerdir ?
Kalıtsal formları genetik mutasyon (bozulma) sonucu gelişir. Mutasyona uğramış genler bir jenerasyondan diğerine geçerler. Bununla birlikte ailede sadece bir birey etkilenmiş olabilir. Bu durum eğer hastalık otozomal ressesif kalıtımla geçiyorsa ve her iki ebeveynde bu geni taşıyorlarsa olabilir veya kendiliğinden bir gen mutasyonu gelişebilir.

Mutasyona uğramış genler derinin normal yaşam siklusunu bozar. Normal bir insanda deri hücrelerinin gelişimi
ölmesi ve atılımı farkedilmez. Ichthyosisi olan hastalarda ise yeni hücre üretimi eski hücrelerin atılım sürecinden daha hızlıdır veya üretim hızı normaldir
fakat atılımı yavaştır. Her iki durumda deride kuru bir görüntüye neden olur.
Ichthyosisin bulguları nelerdir ?
Farklı tip Ichthyosislerin bulguları farklı olmasına rağmen
genellikle deri kuru
pürtüklü
pulludur. Başlıca kalıtsal geçen Ichthyosis tipleri ve özellikleri aşağıdadır.
Ichthyosis tipleri
Klinik bulguları
Ichthyosis vulgaris
• Doğumda deri normal görülebilir.
• Deri zamanla kurur
pürtüklenir ve pullanır. Olguların çoğunda bulgular 5 yaşında belirginleşir.
• Yüz ve saçlı deride dahil olmak üzere tüm vücut tutulur. Kol ve bacakların iç yüzü saağlam kalmıştır.
• Avuç içlerinde aşırı çizgilenme vardır.
• Alerjik(atopik)egzema ile birlikte görülür.


Lameller Ichtyosis
• Doğum esnasında bebek collodion bebek şeklinde doğabilir ve de collodion benzeri bir madde ile çevrilidir.
• Kıvrım bölgelerinide içerecek şekilde tüm vücut soyulur.
• Alt göz kapağı aşağı doğru sarkabilir. (ectropion)
• Bazı merkezlerde doğum öncesi tanı konulabilir.
• Transglutaminase 1 enziminde mutasyon olabilir.

Epidermolytic Hyperkeratosis
• Deri doğumdakırmızı ve hassastır.
• İçi su dolu kabarcıklaar vardır ve bunlarda infeksiyon gelişerek kötü kokuya neden olabilir.
• Birkaç gün içinde kalın yaygın bir soyulma meydan gelir.

X'e bağlı ichthyosis
• Doğum esnasında veya doğumdan kısa süre sonra yaygın bir soyulma görülür.
• Pullanma kollar ve bacaklar
boyun
gövde ve kalçalarda belirgindir.
• Gözün kornea tabakasında opaklama(matlaşma) görülür.
• Fibroblastlarsa steroid sülfataz yetmezliği ve yüksek kan kollesterol sülfat seviyesi vardır.
• Sadece erkeklerde görülür.
• Testislerde rahatsızlıkla birliktedir.

Ichthyosis bazen kalıtsal eçen sendromların bir belirtisi olabilir.
Ichthyosis yaygın bir hastalık mıdır?
Ichthyosis vulgaris dışındaki tiplere nadiren rastlanır. Ichthyosis vulgaris 1/250 oranında görülür. Tüm dünyada
tüm ırklarda görülebilir.
Ichthyosis hangi problemlere neden olabilir?
Ichthyosis olan kişilerin yaşamları tamamıyla normaldir. Fakat derilerine bakım için uğraştıkları zaman diğer insanlara göre çok daha fazladır. Şiddetli ihthyosisi olan hastalar aşağıdaki problemlerle karşılaşabilir.
• Aşırı sıcaklık: Terleme azaldığından vücut ısısı yüksektir.
• Hareket kısıtlılığı: Kalın ve kuru kabuklanmalar vücudun hareketi esnasında ağrıya neden olabilir.
• İkincil enfeksiyon: Derideki sıyrıklar dolaysıyla deri ve sistemik enfeksiyon görülebilir.
• Görme ve duyma bozuklukları
Tedavi nasıl yapılır?
Ichthyosisin kesin tedavisi yoktur. Tedavide deri nemlendirilmesi ve soyulması sağlanır. Durumu kontrol altına alabilecek krem ve merhemler kullanılabilir. Şiddetli olgularda A vitamini türevi olan asitretin veya isotretinoin kullanılabilir. Bu ilaçlar pullanmayı
kurumayı azaltır. Eğer infeksiyon gelişirse antibiotikler kullanılır.

Hastalar nelere dikkat etmelidir?
• Yıkandıktan sonra 3 dakika içinde nemlendiriciyi ıslak tene sürün.
• Banyoda pullanan deriyi keseleyin.
• Saçlardaki pulları sert bir fırça ile saç derisinden ayırın.
Lanolin
laktik asit veya alfa hidroksi asit içeren ürünler deriyi nemlendirir ve ölü hücrelerin atılmasını sağlar.
 
#7
Granuloma Annulare

Granuloma Annulare nedir?
Granuloma annulare derinden kabarık
halka şeklinde. tek veya grup olma eğilimi gösteren bir döküntü ile kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. Özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde görülmekle birlikte
her yaş grubunda görülebilir. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla rastlanır.

Granuloma annulare nasıl görünür?
Granuloma annulare inci beyazı
deri renginde
kırmızı veya mor renkte olabilir. Sıklıkla bir bölgede yerleşir
fakat bazen tüm vücutta da yaygın döküntü olabilir. Sık olarak el ve ayak sırtında ve el ve ayak bileğinde görülür. Granuloma annulare de yuvarlak
sert
pürüzsüz kabarıklıklar
ortası soluk bir halka şeklini alırlar. Genellikle üzerinde kaşıntı ve soyulma yoktur
bu yüzden çoğu zaman gözden kaçarlar.

Elde granuloma annulare​


Granuloma annularenin sebebi nedir?
Granuloma annularenin sebebi bilinmemektedir. Bunun bağışıklık sisteminin bir reaksiyonu olduğu düşünülmektedir. Şeker hastalığı ile ilişkili olup olmadığı halen araştırılmaktadır. Bu hastalıkla birlikte olan bir iç organ hastalığı yoktur. Fakat Dermatoloji uzmanınız ilişkili olabileceği bazı hastalıklarla ilgili kan tahlilleri isteyebilir. Genellikle hastalık bir rahatsızlığa neden olmaz.
Granuloma annulareye benzeyen diğer hastalıklar nelerdir?
Sıklıkla mantar enfeksiyonu ile karışır. Bazen sinek ısırığı şeklinde lezyonlar olabilir. Bu nedenle bu tip döküntü olduğunda muhakkak bir Dermatoloji uzmanı tanı koymalıdır.
Dermatoloji Uzmanları granuloma annulareyi nasıl tanır?
Bazen hastalığın tanısı muayene ile rahatlıkla konulabilirken
bazen de tanıyı koymak için biyopsi almak gerekebilir.
Granuloma annulare nasıl tedavi edilir?
Hastalık herhangi bir rahatsızlık vermediğinden tedavi ihtiyacı olmayabilir. Hastalık bir kaç ayda kendiliğinden kaybolur. Bazen de yıllarca sürebilir.

Bununla beraber çok sayıda yerde hastalık var ise kozmetik olarak rahatsız edici olabilir. Bir çok tedavi olasılığı vardır. Dermatoloji uzmanının tavsiye edeceği kortizonlu kremler kullanılabilir veya doktor tarafından kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Kortizonlu kremlerin yan etkileri bulunabildiğinden doktorun tavsiyelerine uyulmalıdır.
PUVA özel bir ultraviyole ışık tedavisidir. Hastalık çok yaygın olduğunda bu tedavi yöntemi dermatoloji uzmanının kontrolünde uygulanabilir. PUVAnın en sık yan etkisi güneş yanığı tarzında yanıklardır. Bazen ağızdan tedaviler verilebilir. Uygun tedavi kararını Dermatoloji uzmanları verir.
 
#8
Eritema Multiforme

Eritema multiforme nedir?
Eritema multiforme (EM) zaman zaman tekrar eden kısa süren bir hastalıktır. Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde döküntüsü vardır.

EM kaç şekilde görülür?


Eritema multiforme minör
Kollar
eller
diz ve ayakta hedef tahtası şeklinde kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü görülür. Bazen dudaklarda da su kabarcıkları ve yaralar bulunur. Hastalık bir kaç gün veya haftada iyileşir.

Eritema multiforme major
Nadir rastlanan bu formada ağız
gözler ve cinsel bölge kırmızıdır ve su kabarcıkları ve yaralarla kaplıdır. Genellikle hastalar yüksek ateş nedeniyle kendilerini kötü hissederler. Yemek ymek ve içmekte zorluk çekerler. Bu durum bazen Stevens Johnson sendromu olarak adlandırılır ve hastanede yatarak tedavi olmayı gerektirir.

Toksik epidermal nekrolisis (TEN)
TEN ciddi bir hastalıktır
fakat nadiren görülür. Hastaların genel durumu kötüdür. Vücut derisi geniş alanlar şeklinde çarşaf gibi soyulur. Görüntüsü şiddetli yanıklara çok benzer. TEN sıklıkla ilaçlara karşı gelişen bir alerjik reaksiyon olarak görülür ve hastanın bu tabloya neden olan ilaçları kesinlikle kullanmaması gerekir.

EM'nin nedeni nedir?
EM' nin nedeni çoğunlukla saptanamaz. Olası nedenler aşağıda sınıflanmıştır:

1.Viral infeksiyonlar(özellikle uçuk)
2.Mikoplazma pnömonia infeksiyonu(bir çeşit akciğer infeksiyonu)
3.İlaçlar
4.Aşılama

Hastalığa nasıl tanı konulur?
Hastalığın tanısı genelde muayene ile konulur
fakat bazen küçük bir biyopsi almak gerekebilir. Bazen kan tahlilleri yapmak gerekebilir.

Hastalık nasıl tedavi edilir?

Tedavi şekilleri değişkendir. Olguların bir çoğunda spesifik tedavi gerekli değildir. Kortizonlu kremler ve tabletler
şiddetli olgularda siklosporin kullanılabilir. Eğer ikincil olarak enfeksiyon yerleşmişse antibiyotik tedavisi verilir. Eğer uçuk var ise virüse karşı etkili olan asiklovir denen ilaç kullanılır. Islak kompresler şeklinde pansuman yapılır.
Ağrı kesici içeren gargaralar ağız içinde döküntü olduğunda kullanılır. Olguların çoğu tamamı ile iyileşir. Yaralar iyileştikten sonra bir kaç ay koyu renkli lekeler kalabilir. Özellikle uçuk sonrası görülenler tekrar etmeye eğilim gösterir. Eğer uçuk bir yıl içinde sıklıkla geçiriliyorsa virüsten korunmak amacıyla asiklovir tedavisi kullanılır.
 
#9
Becker Nevüs

Becker nevüs çoğunlukla erkeklerde görülen geç başlangıçlı bir çeşit bendir. Becker melanosisi olarak da bilinir. Bu ben derinin epidermis dediğimiz üst tabakası
melanosit denen pigment hücreleri (deriye rengini veren hücreler) ve kıl köklerinin aşırı gelişimi sonucu oluşur. Çocuklukta veya gençlikte
omuzlarda ve gövdenin üst bölgesinde nadirende diğer bölgelerde ortaya çıkar.
Becker nevüs neden oluşur?
Henüz tanımlanamamakla birlikte bir gen defekti sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Ergenlik döneminde ortaya çıkan testesteron denen erkeklik hormonunun uyarısı sonucu gelişir.
Becker nevüs ne şekilde görülür?
Becker nevüs vücudun tek tarafında kahverenkli geniş bir leke şeklinde görülür
bazen göğüsün ve sırtın üst bölgesinin yarısını kaplayabilir. Ergenlik döneminden sonra daha koyu
kıllı bir hal alır. Bazen üzerinde sivilce gelişir.
Becker nevüs sendromu nedir?
Nadiren diğer doğum lekelerinde olduğu gibi aynı embriyonik hücre tipi olan ektodermden oluşan alttaki dokularda bazı bozukluklar olabilir. Bu durum Becker nevüs sendromu olarak bilinir. Bu sendromda aşağıdaki anomaliler bulunur:
 • Düz kas hamartomu (nevüsün altındaki düz kasların aşırı gelişimi)
 • Altta yatan meme
  pektoral kas
  yağ dokusu
  kollar
  göğüs duvarı ve omurgada gelişme geriliği
 • Böbrek üstü bezi
  kollar
  bacaklar
  el ve ayak parmakları ve scrotumda aşırı gelişim
Becker nevüs nasıl tedavi edilir?
Hastalığın etkili tedavisi yoktur. Bununla beraber etkilenen alan güneşten korunursa daha az belirgin kalması sağlanabilir.
Benin üzerindeki aşırı kıllar laser tedavisi ile azaltılabilir. Ayrıca kahverengi renkte pigment laserleri ile azaltılabilir
fakat genellikle etkili değildir veya leaaai daha belirgin hale getirebilir.
Becker nevüs sivilce ile birlikte olduğunda klasik sivilce tedavisi yapılır
şiddetli olgularda isotretinoin kullanılır.
 
#10
Deri Kanseri

Bütün kanser türleri içinde deri kanseri en sık görülenidir. Deri kanserinden korunmak için yapılması gereken güneşten korunmaktır. Güneşe aşırı maruz kalma (bronzlaşma dahil olmak üzere özellikle su toplaması ile seyreden ikinci derece güneş yanıkğı) deri kanserinin temel sebebidir. Daha az önemli faktörler tekrarlayan tıbbi ve endüstriyel X ışınlarına maruz kalma
yanık veya yara izi bırakarak iyileşen cilt hastalıkları
kömür katranı veya arsenik içeren maddelere mesleki olarak maruz kalma ve ailede cilt kanseri bulunmasıdır. Açık tene sahip olup güneş yanığı ihtimali fazla olan kişiler
daha yüksek riske sahiptir. Güneş ışınları deri kanserine sebep olan en önemli neden olduğundan en önemli koruyucu önlem güneşten kaçınmaktır.
 • Güneşin dünyaya en dik ulaştığı saatler olan saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşten korunun. Güneşin yeryüzüne dik ulaştığı saatlerde gölgeniz kendi boyunuzdan daha kısadır.
 • Açık renkli sıkı dokumalı koruyucu giysi ve geniş şapka kullanın.
 • Koruma faktörü en az 15 olan güneşten koruyucu kremler kullanın.
20 dakika güneşte kaldığında güneş yanığı geçiren bir kişi
15 faktörlü bir güneşten koruyucu kullandığında 15 kat daha fazla süre (300 dakika) yanmadan güneşte kalabilir. Bununla beraber güneşten koruyucu kremler kullanarak da güneşte fazla kalınmamalıdır. Çünkü UVA gibi güneş ışınları ki bunlar derideki bağışıklık sistemi ve deri yaşlanmasında sorumludur
güneş koruyucular olsa da deriye ulaşabilir.
Güneşten koruyucu kullanımına çocukluk döneminde başlayın
çünkü yaşam boyu güneşe maruz kalmanın % 80'i 18 yaş altında olmaktadır. 6 ayın altındaki bebekler uzun süre güneşe maruz kalmamalı
eğer kalacaksa güneşten koruyucular kullanılmalıdır.

Erken tanı kesin tedavinin en önemli ilk adımıdır.
Derinizi belli aralıklarla muayene edin. Eğer benlerinizde büyüme değişiklik olursa
derinizde renk değişikliği ve iyileşmeyen yaralar varsa bir an önce Dermatoloji Uzmanına muayene olunuz.
Kanser öncesi deri bulguları
Aktinik keratozlar özellikle güneş ışınlarına aşırı maruz kalmış açık tenli kişilerin yüz
el sırtı ve kollarında rastlanılan küçük üzerleri pullu lekelerdir. Tedavi edilmezlerde deri kanserine dönebilir. Eğer erken evrede yakalanırsa buz tedavisi ile çıkartılabilir
kemoterapi ilaçları içeren krem veya losyonlar kullanılabilir
kimyasal peeling işlemi
dermabrasyon
lazer tedavisi veya klasik cerrahi ile tedavi edilebilir. Güneşten koruyucular aktinik keratoz gelişimini engellerler.
Deri kanseri Tipleri:
Üç tip deri kanseri bulunmaktadır.
Bazal hücreli karsinoma-Bu kanser tipi genellikle deride küçük etli kabarıklık şeklinde sıklıkla yüz
boyun ve el sırtlarında ortaya çıkar. Ara sıra gövdede kırmızı yama tarzı alanlar şeklinde görülebilir. Daha sıklıkla açık tenli kişilerde görülür. Bu kansere yakalanan kişiler açık tenli ve renkli gözlüdür ve güneş yanığına eğilimlidir. Bu tümörler hızlı yayılmazl. 1-2 cm boyutuna ulaşmaları için aylar yıllar gerekir. Tedavi edilmezse; kanserli alan kanamaya başlar
üzeri kabuklanır. Zaman zaman iyileşip
zaman zaman tekrarlama özelliği gösterir. Bu kanser tipi nadiren aaaastaz (diğer organlara sıçrama) yapmasına rağmen
derinin altındaki kemiğe yayılabilir ve kanserli dokunun yakınındaki dokuları harap edebilir.

Squamöz Hücreli karsinoma - Bu deri kanseri deri de kabarıklıklar veya kırmızı kabuklu yaralar şeklinde ortaya çıkabilir. Squamöz hücreli Karsinoma açık tenli kişilerde en sık görülen ikinci kanser türüdür.Tipik olarak kulak
yüz
dudak ve ağızda görülür. Nadiren esmer kişilerde de görülebilir. Büyük kitleler oluşturabilir. Bazal hücreli karsinomanın tersine diğer organlara yayılabilir. Erken yakalandığında tedavi oranı yüksektir. Bazal hücreli karsinoma ve Squamöz hücreli karsinomada tedavi başarısı % 95 dir.
Melanom - Bütün deri kanserleri içinde en öldürücü olanıdır. Bazal hücreli ve squamöz hücreli karsinoma da olduğu gibi melanomda da erken tanı tedavi şansını arttırır.

Melanom melanin denen pigmenti (deriye rengini veren madde) üreten melanosit dediğimiz hücrelerde başlar. Melanin derimizin rengini verir ve güneşten kısmi olarak korur. Melanom hücreleri melanin üretmeye devam eder ve bu nedenle kanser alanı kahverengi veya siyahtır.Fakat melanom beyaz ve kırmızı da olabilir.

Melanom yayılma özelliği gösterdiğinden muhakkak tedavi edilmelidir. Melanom dikkat çekmeden hızla büyüyebilir. Genellikle bir ben olarak veya kahve renkli bir benin üzerinde veya yakınında ortaya çıkar. Vücudunuzdaki benlerin yerleşimi ve şeklinden haberdar olmalısınız ki
bunlar üzerinde olan değişiklikleri ve yeni ben çıkışını fark edebilesiniz. Yapabileceğiniz en önemli adım benlerinizde herhangi bir değişiklik saptadığınızda hemen bir Dermatoloji uzmanına muayene olmanızdır. Bu sayede derinizdeki melanom tedavi edilebilir aşamada iken yakalanmış olur. Aşırı güneşe maruz kalmaktan
özellikle güneş yanıklarından kaçınma açık tenli kişilerde melanomdan korunmanın en iyi yoludur. Melanomun kalıtsal özelliği de vardır. Ailesinde melanom olan kişilerin riski daha fazladır. Sıra dışı beni olanlar
çok sayıda beni olanlar melanom açısından yüksek riske sahiptir.

Koyu renkli tene sahip olmak melanoma olma riskini ortadan kaldırmaz. Esmer kişilerde de özellikle avuç içi
ayak tabanı
tırnak yatağı ve ağızda melanoma gelişebilir.

Melanom şüphesi oluşturabilecek bulgular: kabuklanma
kanama
sızıntı
üzerinde kabarma
etrafındaki deriye doğru çıkıntı gösterme
kaşıntı
hassasiyet ve ağrı hissedilmesidir.
Cilt kanserlerine nasıl tanı konulur?
Deri biyopsisi kanserin tanısını koydurur. Erken tanı ve cerrahi tedavi şansını arttırır.
Dermatoloji uzmanları kanseri erken yakalayabilmek için kişisel cilt muayenesinin önemine dikkat çekmektedir.
Derinizdeki çiller
benler ve koyu renkli alanları büyüklük
şekil ve renk değişikliği açısından gözlemleyin. Herhangi bir değişiklik saptadığınızda Dermatoloji Uzmanına başvurunuz.
Melanoma ait Bulgular
Asimetri - Benin bir tarafının diğer tarafından farklı olması. Benin ortasından hayali bir çizgi çiziniz. Benin her iki yanı aynı büyüklük ve aynı şekilde mi? Melanomda genellikle asimetri vardır.
Sınır Düzensizliği - Melanomun sınırı veya kenarı genellikle pürüzlü
çentikli veya bulanıktır.
Renk - İyi huylu benler herhangi bir renkte olabilir
fakat genellikle tek renklidir. Melanom ise sıklıkla birden fazla rengi içinde barındırır.
Büyüklük - İyi huylu benler küçük kalırken melanom büyümeye devam eder. Genellikle 6 milimetreden büyüktür çaptadır.

Kendinizin yapacağı periyodik muayene melanom ve diğer deri kanserlerinden korunmak için en güçlü silahtır. Melanom ancak erken yakalandığında tedavi edilebilir. Aşağıda belirtilen sırayı takip ederek hiç bir yeri atlamadan tüm deri muayenenizi kendiniz yapabilirsiniz. Kendi deri muayenenizi yapmak için bir boy bir de el aynasına ve ışıklı bir odaya ihtiyacınız vardır.
 • Gövdenizin ön ve arka yüzünü ve de kollar kaldırılarak gövdenin sağ ve sol yanını ayna karşısında muayene edin.
 • Kolunuzu dirseğinizden kıvırarak avuçlarınıza
  kol iç yüzüne ve üst kola dikkatlice bakınız.
 • Sonra bacaklarınızın arkasına
  ayaklara
  ayak parmak aralarına ve ayak tabanına bakınız.
 • Boynun arkasını
  saçlarınızı kaldırarak el aynası ile kafa derinizi muayene edin.
 
#11
Vitiligo

Vitiligo deriyi boyayan maddenin (pigment ) kaybı nedeniyle
cildin beyazlaşması ile seyreden bir hastalıktır. Vitiligo vücudun herhangi bir yerini tutabilir. Genellikle vücudun her iki yanı da tutulur. En sık olarak yüz
dudak
el
kol
bacak ve cinsel bölge tutulur.

Kimler vitiligoya yakalanır?
Vitiligo her yüz kişiden 1-2 sini etkiler. Etkilenen kişilerin yarısı 20 yaşın altındadır ve etkilenen beş hastadan birinin ailesinde bu hastalık tablosu vardır. Bu hastalık otoimmün (vücudun pigment hücrelerine antikor oluşturduğu) bir hastalıktır. Vitiligosu bulunan hastaların çoğu sağlıklı olmasına rağmen bazı hastalarda guatr hastalığı gibi otoimmün hastalıklar vardır.

Derinin rengini ne belirler?
Derideki melanosit denen hücrelerden üretilen melanin adlı madde derimizin rengini(açık veya koyu renkli) oluşunu belirler. Melanosit denen bu hücreler ölür veya melanin salgılayamazlarsa derinin rengi giderek açılır ve sonunda tamamıyla beyazlaşır.

Vitiligo nasıl gelişir?

Tipik olarak vitiligolu deri bölgelesi süt beyazı renktedir. Bununla birlikte pigment kaybının derecesine göre renk değişebilir. Lekelerin içinde farklı renk tonları bulunabilir ve etrafı daha koyu bir sınırla çevrili olabilir.

Vitiligo genellikle hızlı bir pigment kaybı ile başlar. Bu süreç bilinmeyen bir nedenle pigment kaybının durmasına kadar sürer.

Hastalığın seyri ve şiddeti kişiden kişiye değişir. Açık tenli kişilerde hastalık genellikle yazın deri bronzlaşınca ortaya çıkar. Esmerlerde ise hastalık daha belirgindir. Bazı hastalarda derinin tamamı beyazlaşır.Şiddetli olgularda pigment kaybı tüm vücudu kaplar. Pigment kaybının ne kadar olacağını belirleyen bir bulgu yoktur.

El sırtında vitiligo​Vitiligo nasıl tedavi edilir?
Bazen en iyi tedavi hastaya herhangi bir tedavi uygulamamaktır. Özellikle açık tenli olan kişilerin sadece güneşten koruyucu kremleri kullanması bile yeterli olabilir. Derinin hastalıklı alanları güneş ışınlarına karşı korumasızdır. Bu alanlarda kolaylıkla güneş yanığı gelişebilir. Koruma amacıyla en az 30 faktörlü güneşten koruyucular kullanılmalıdır.


Vitiligo lekeleri çeşitli makyaj malzemeleri
kendiliğinden bronzlaşma sağlayan kremler ile kamufle edilebilir. Bu yöntemlerle hastalık tedavi edilmez
fakat lekelerin görünümü düzeltilir. Küçük alanlara iğnelerle deri rengini verecek maddeler enjekte edilebilir. Bu yöntem özellikle küçük alanlarda etkili bir yöntemdir.

Eğer güneşten koruyucular ve kamuflaj yöntemleri etkisiz kalırsa diğer tedavi yöntemleri uygulanabilir.Tedavide yeniden normal bir pigmentasyon sağlanması amaçlanır. Bu yöntemlerin hiç birisi kalıcı çözüm vermez.

Çocuklarda vitiligonun tedavisi

Çocuklarda genellikle agresif tedaviler uygulanmaz. Güneşten koruyucular veya kamuflaj en iyi tedavi yöntemidir. Lokal kortikosteroidler dikkatli gözlem altında kullanılabilir. PUVA tedavisi 12 yaşın altında tavsiye edilmez ve bu tedaviye başlamadan evvel riskleri ve faydaları dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Yeniden pigmentasyon Tedavisi
Kortikosteroid içeren kremler ufak alanların tedavisinde uzun süre kullanılabilir. Uygulamanın kapalı yapılması yan etkilere neden olabilir. Bu ajanlar muhakkak bir Dermatolojj Uzmanı'nın denetiminde kullanılmalıdır.

PUVA -PUVA denen bir tedavi yönteminde hastaya psorelen içeren bir hap verilir. Psorelen deriyi ışığa hassas hale getirir. Daha sonra hasta morötesi ışığın bir tipi olan ultraviyole A ışığına maruz bırakılır. Bu tedavi için özel ekipman gerekir. Yüz
üst kol
üst bacak
gövde gibi alanlarda % 50-70 oranında iyileşme olur. Eller ve ayaklar ise tedaviye kötü cevap verir. PUVA tedavisi Dermatoloji Uzmanının gözetiminde yapılmalıdır. Güneş yanığına benzer şikayetler görülebilir. Uzun vadede deride çillenmeye ve cilt kanseri riskinin artmasına neden olabilir. UVA göze de zararlı olduğundan UVA filtresi olan gözlükler seans sırasında ve dışarı güneşe çıkıldığında kullanılmalıdır. Bu gözlüklerin kullanımı katarak gelişimini engeller. 12 yaşın altında
hamilelerde ve bebek emziren kadınlarda PUVA tedavisi uygulanamaz.

Dar bant UVB - Bu tedavi şeklinde haftada 2-3 seans bir kaç ay boyunca tedaviye alınır Bu tedavinin şu an geniş kullanımı yoktur. Butedavi yöntemi özellikle çocuk hastaları tedavi etmekte kullanılabilir.

Grafting
- Normal sağlıklı derinin sağlıksız alana cerrahi yollarla aktarılması (grafting) az sayıda hastada faydalı olabilen bir yöntemdir. Ayrıca hastalıklı alanın tamamında homojen bir renk dönüşü olmaz.

Diğer tedavi yöntemleri

Diğer tedavi şekilleri arasında
bağışıklık sistemini düzenleyen maddeler içeren kremlerin kullanımı vardır. Güvenli olduğundan çocuklara ve göz kapağına da uygulanabilir. Excimer laser de tedavi de denenebilir.

Depigmentation Tedavisi

Vitiligosu çok yaygın olan olgularda deri renginin hidrokinon denen bir kimyasal ilaç ile tamamen açılması da alternatif bir yöntemdir. Fakat tedavi bir yıl sürebilir ve sonuç kalıcıdır.
Vitiligo kesin olarak tedavi edilebilir mi?
Günümüzde vitiligonun nedeni bilinmemektedir
bununla beraber hastalığın ailesel bir özelliği vardır. Hastalığı tedavi edecek çeşitli yöntemler bulunmasına rağmen
hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Vitiligo ile ilgili yapılan araştırmalar halen sürmektedir.
 
#12
Ürtiker (Kurdeşen)

Ürtiker vücudun herhangi bir yerinde gruplar halindeoluşan
soluk kırmızı renkli kabarıklıklardır. Bu döküntü bir kaç saat içinde geriler. Eski bir döküntü solarken yerine yenileri çıkabilir. Boyutları bir kalem arkası büyüklüğünden
bir tabak büyüklüğüne kadar değişebilir ve birleşerek büyük alanlar oluşturabilirler. Genellikle kaşıntılıdır
fakat yanma ve batma hissi de olabilir.
Ürtiker kan plazmasının derideki küçük damarlardan dışarı çıkması sonucu oluşur. Bu duruma histamin denen kimyasal maddenin salgılanması neden olur. Histamin mast hücresi dediğimiz hücrelerden salgılanır. Alerjik reaksiyonlar
yiyeceklerin içinde bulunan bazı kimyasal maddeler ve bazı ilaçlar histamin salınımına neden olabilir. Bazen ürtikerin neden oluştuğu saptanamayabilir.

Ürtiker oldukça yaygındır. İnsanların % 10-20 si yaşamı boyunca en az bir kez ürtiker atağı geçirir. Bir çok atak bir kaç gün veya haftada geriler. Bazen de yıllarca sürebilir.
Ürtiker göz etrafında
dudakda
cinsel bölgede geliştiğinde aşırı bir şişliğe neden olur. Bu durum hastaları korkutmasına rağmen
genellikle 24 saat içinde geriler. Bununla birlikte nefes almakta ve yutkunmakta zorluk var ise acilen bir doktora başvurulmalıdır.

Akut Ürtiker

Altı haftadan kısa süren ürtikere akut ürtiker denilir. Bu tip ürtikerlerde genellikle ürtikere sebep olan neden bulunabilir. En sık rastlanılan neden gıdalar
ilaçlar ve enfeksiyonlardır. Böcek ısırıkları ve bazı iç hastalıkları ile birlikte görülebilir. Diğer nedenler ise basınç
soğuk ve güneş ışınlarıdır.

Gıdalar
En sık ürtiker yapan gıdalar fındık
çikolata
balık
domates
yumurta ve süttür. Pişmemiş yiyecekler pişmişlere göre daha sık olarak reaksiyona neden olur. Gıdalara eklenen katkı maddeleri ve koruyucular da ürtikere neden olabilir.
Ürtiker neden olan yiyeceğin yenilmesinden bir kaç dakika ile 2 saat arasındaki bir sürede meydana gelir. Bu süre gıdanın sindirim sisteminden emilme süresine göre değişir.
İlaçlar
Antibiyotik
ağrı kesici
sakinleştirici ve idrar söktürücü ilaçlar sıklıkla ürtikere neden olur. Anti asit denen mide ilaçları
romatizmada kullanılan ilaçlar
vitaminler
göz ve kulak damlaları
kabızlık ilaçları vajinal fitiller ürtiker nedeni olabilir. Bu tip bir döküntünüz olduğunda doktorunuza kullandığınız ilaçları söylemek önemlidir.
Enfeksiyonlar
Bir çok enfeksiyon ürtikere neden olabilir. Çocuklarda soğuk algınlığı en sık rastlanılan nedendir.

Kronik ürtiker
Altı haftadan fazla süre devam eden ürtikere kronik ürtiker denilir. Bu tip ürtikerin nedenini bulmak
akut ürtikere göre çok zordur. Kronik ürtilerli hastaların çok azında etken saptanabilir. Doktorunuz ürtikerin sebebini bulmak için size bir takım sorular soracaktır. Hastalığa ait spesifik bir test bulunmadığından doktorunuz size soracağı sorular ve muayene bulgularına göre bazı testler isteyecektir.
Fiziksel ürtikerler
Ürtiker güneş ışınları
sıcak
soğuk
basınç
titreşim ve egzersize bağlı olarak gelişebilir. Güneş ışınlarına karşı gelişen ürtikere solar ürtiker denilir. Bu durum nadiren görülür ve güneşe maruz kalındıktan bir kaç dakika sonrasında gelişir ve bir iki saat içinde geriler. Soğuğa karşı gelişen ürtiker daha yaygındır. Bu tip ürtiker soğuğa maruz kaldıktan sonra derinin ısınması ile ortaya çıkar. Eğer soğuk vücudun geniş alanını etkilemişse
çok fazla histamin salgılanır ve bu durum nefes darlığı
yaygın kızarıklık
yaygın ürtiker ve bayılmaya neden olabilir.

Dermografik ürtiker
Deride yapılan bir ovuşturma veya bir herhangi bir cisim ile bastırıldığında bu alanda ürtiker gelişmesi dermografizm olarak bilinir. Bu durum toplumda % 5 oranında görülür. Özellikle genç bayanlarda aylarca hatta yıllarca devam edebilir.
Tedavi
En iyi tedavi etkenin saptanması ve bu etkenden sakınılmasıdır. Bu kolaylıkla yapılamaz ve bazen imkansızdır. Doktorunuzun yazacağı antihistaminik dediğimiz ilaçlar genellikle ürtikerde iyileşme sağlar. Ürtikerin oluşmaması için en iyi yol anthistaminiklerin düzenli bir şekilde alınmasıdır. Doktorunuz size en uygun olan bir veya birden fazla antihistaminik seçeneğini reçeteleyebilir. Şiddetli olgularda epinefrin veya kortizon enjeksiyonuna ihtiyaç duyulabilir.
 
#13
Sivilce (Akne Vulgaris)

Akne tıkalı gözenekler (siyah ve beyaz noktacıklar)
kırmızı kabarcıklar
iltihaplı kabarıklıklar ve derinin derin tabakalarında kistlerle seyreden bir hastalıktır. Hastalık genellikle yüzde
boyunda
göğüste
sırtta
omuzlarda ve hatta kolların üst bölgesinde görülebilir. Ergenlik döneminde bir çok kişide sivilce vardır. Bununla birlikte 20'li yaşlara kadar
hatta kırk yaşına kadar sivilce görülebilir. Akne birkaç yıl içinde tedavi edilmeden geriler
fakat bu süreçte tedavisiz kalmaya gerek yoktur. Ayrıca tedavi edilmeyen sivilce iz bırakabilir.

Akne yaşamı tehdit eden bir hastalık olmadığı halde
hastayı psikolojik açıdan negatif etkiler. Ayrıca sivilceler ciddi ve kalıcı izler bırakabilir.

Yüzde ve sırtta sivilce​

Akne nasıl oluşur?
Erkeklerde ve bayanlarda erkeklik hormonu ergen dönemde artarak
yağ bezlerini uyarır ve büyümesine neden olur.Yağ bezlerinin sık olduğu yüz
sırt ve göğüs gibi alanlarda akne sıkgörülür. Nadiren akne hormon bozukluklarla birlikte görülebilir.
Yağ bezleri folikül dediğimiz saçı da içeren bir kanalda bulunur. Yağ bezleri sebum denen yağlı bir maddeyi salgılarlar
bu madde kanal boyunca ilerleyerek deri yüzeyindeki gözeneklerden atılır. Yağ bezi kanalının deriye açıldıkları yere por denilir. Kanaldan salgılanan yağ ve yine kanaldan atılan ölü deri hücreler ile birleşerek deri gözeneklerini tıkar. Böylece bu kanalda rahatlıkla bakteri ürer. Bu bakterilerin ürettiği kimyasal maddeler yağ bezinde iltihabi reaksiyonu uyarır ve böylelikle kanalın duvarı çatlar. Sebum
bakteri ve ölü hücrelerin deri içinde dağılımı kızarıklık
şişme ve iltihabi reaksiyona neden olur.

Temizleme

Derideki siyah noktalar yağ foliküllerinin deriye açıldıkları yerde yağ ve ölü hücrelerin oluşturduğu tıkaçlar sonucunda gelişir ve siyah noktaların kirle alakası yoktur. Normal bir cilt bakımı için cildin iki kere sabunla yıkanması gerekir. Akne kirden kaynaklanmaz. Cildi çok sık ve şiddetli yıkamak aknenin kötüleşmesine neden olur.

Diyet
Akne yediğimiz yiyeceklerden kaynaklanmaz. Akne yiyeceklerden bağımsız olarak kendiliğinden iyileşebilen veya kötüleşebilen bir hastalıktır. Tek başına yapılan diyet akneyi kontrol etmeye yetmez. Fakat aknenizi arttıran gıdaları saptadıysanız
bu yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Herkeste olduğu gibi akneli hastalara da dengeli beslenme tavsiye edilir.

Güneş

Bronzlaşmak akneyi baskılar
fakat bu durum geçicidir. Güneş erken deri yaşlanmasına ve kansere neden olduğundan güneşte ve solaryumda yanmak önerilmez. Bu nedenle akneli hastalar güneş altındayken
yağsız jel veya losyon tarzında güneşten koruyucular kullanmalıdırlar.

Kozmetikler
Eğer bir nemlendirici veya fondöten kullanıyorsanız bu ürünün yağsız su bazlı olduğundan emin olun. Üzerinde not-komedojenik( siyah nokta oluşturmaz) veya non-acnegenic ibaresi bulunan ürünleri kullanın. Her gece makyaj malzemenizi su ve sabunla temizleyiniz. Benzoil peroksit
salisilik asit ve kükürt içeren losyonlar güvenle kullanılabilir. Pudra içermeyen yağsız ürünler kapatıcı olarak kullanılabilir. Saç spreyi veya jellerini uygularken yüz bölgesi korunmalıdır.

Tedavi

Aknenin kontrolü uzun bir süreyi alır. Bütün sivilce tedavileri sivilceden korunmayı sağlar.Çıkan sivilceler kendiliğinden iyileşirler. Bu iyileşme zaman alır. Eğer sivilceleriniz 6-8 haftada iyileşmezse
tedavi değiştirilmelidir. Dermatoloji uzmanınızın tercih ettiği tedavi aknenizin tipi ve şiddetine göre değişir. Ara sıra akne benzeri bir döküntü makyaj malzemeleri
losyonlar veya ağızdan kullanılan ilaçlardan dolayı gelişebilir. Dermatoloji Uzmanınıza derinize uyguladığınız veya ağızdan kullandığınız tedaviler hakkında bilgi vermeniz gerekir.

Dermatoloji Uzmanınız A vitamini ve benzol peroksit içeren ve yağ bezlerinin tıkanıklığını açan ve bakteri üremesini engelleyen krem
jel ve losyonlar reçete edebilir. Bu ürünler ciltte kuruma ve soyulmaya yol açarlar. Dermatoloji uzmanı bu ürünlerin doğru kullanımı ve yan etkilerinden korunmak için gerekli bilgileri size belirtecektir.

Antibiyotiklerde akne tedavisinde deriye uygulanabilir. Bu ürünler daha şiddetli akne vakalarında kullanılır. Kist dediğimiz deri altında ağrılı kitleler var ise dermatoloji uzmanınız bu kistlere kortizon enjeksiyonu yapabilir.
Doktorunuz sivilcelerinizin içini boşaltabilir ve siyah ve beyaz noktalarınızı temizleyebilir. Kendi kendinize sivilcelerinizi patlatmayın veya sıkmayın. Sivilceler sıkıldıklarında daha kırmızı ve şiş hal alırlar ve iz bırakırlar.

Ağız yolu ile tetrasiklin
doksisiklin ve eritromisin içeren antibiyotikler sıklıkla orta veya şiddetli akne hastalarında özellikle sırt ve göğüs bölgesinde çok sayıda aknesi olanlarda kullanılır. Antibiyotikler yağ bezindeki bakteri sayısını ve derideki kızarıklığı direk olarak azaltır.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda sivilceler anlamlı oranda iyileşir
bu nedenle doğum kontrol hapları akne tedavisinde kullanılabilir. Doğum kontrol haplarının antibiyotiklerle birlikte kullanımının
doğum kontrol haplarının etkinliğini azalttığı bilinmelidir. Doğum kontrol hapları nadiren ara kanamalara neden olabilir. Eğer gebe veya emzikliyseniz veya gebe kalmak istiyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Daha şiddetli olgularda diğer ilaçlar kullanılabilir. Kadınlık hormonu içeren ilaçların kullanımı erkeklik hormonlarının etkisini azaltır. Diğer bir ilaç ise
diğer tedavilere cevap vermeyen şiddetli sivilce olgularında kullanılan isotretinoindir. Hastalar bu ilacın yan etkileri konusunda bilgilendirilmelidir. Gebelerde ve bebekte önemli sakatlıklara yol açabildiğinden tedavi esnasında gebe kalınmamalıdır.

Akne izlerinin tedavisi
Akne izleri çeşitli şekillerde tedavi edilebilir. Laserle cilt soyma
dermabrasyon
kimyasal peeling ve elektrocerrahi çukurcuk şeklinde olan sivilce izlerini tedavi etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca bu tip izler kollajen
hyaluronik asit veya yağ gibi maddelerle doldurulabilir.

Dermatoloji Uzmanınız hangi tedaviyi önerirse önersin
bu tedaviye akne tamamı ile ortadan kalkana kadar devam edilmelidir. Aknede kesin kür yoktur
fakat uygun tedavi ile izlerin gelişmesi engellenebilir.
 
#14
Sedef (Psoriasis)

Psoriasis yunanca kaşınmak anlamına gelir. Psoriasis kalıcı bir hastalıktır. Sedef hastalığında kırmızı ve üzerinde sedefimsi beyaz pullar bulunan yaralar
özellikle kafa derisi
diz ve dirseklerde ortaya çıkar.
Bazı vakalar o kadar hafiftirler ki bu kişiler sedefleri olduğunu bile bilmezler. Bunun tam tersi bir şekilde psoriasis vücutta geniş alanları tutabilir. Psoriasis ailesel özellik gösterebilmesine rağmen
kişiden kişiye bulaşma özelliğine sahip değildir.
Psoriasisin sebebi nedir?
Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Bununla beraber son zamanlarda yapılan araştırmalar beyaz kan hücrelerindeki anormal fonksiyonun derideki enflamasyonu uyardığı saptanmıştır. Bu enflamasyon yüzünden
deride ki ölü hücreler daha hızlı bir şekilde 3-4 gün içerisinde dökülür. Derideki herhangi bir kesik
sıyrık veya yanıktan 10-14 gün sonra bu alanlarda sedefe ait bulgular çıkmaya başlar. Psoriasis boğaz enfeksiyonu gibi bazı enfeksiyonlardan ve bazı ilaçların alımından etkilenir. Kış aylarında cildin kuruması ve güneş ışığının azalması nedeni ile alevlenmeler görülür.
Psoriasis tipleri
Hastalık bir çok şekilde görülebilir. Hastalığın şiddeti
süresi
vücutta dağılımı ve şekli kişiden kişiye değişiklik gösterir. Sıklıkla açık kırmızı renkli lekeler şeklinde başlar. Zaman içinde genişleyerek üzerinde pullar gelişir. Yüzeydeki pullar kolaylıkla kaldırılabilirken
altta yerleşenler deriye daha yapışıktırlar. Bu kabuklar kaldırıldığında deri kanamaya hassasiyet gösterir. Bu kırmızı alanlar genişleyerek oldukça büyük alanları kaplayabilirler. Diz
dirsek
kasıklar ve cinsel bölge
kollar
bacaklar
avuç içi ve ayak tabanı
saçlı deri sedefin sık görüldüğü alanlardır. Daha çok hep aynı alanlarda görülme eğilimindedir.

Psoriasis​Tırnaklarda ince çukurcuklar meydana gelebilir. Tırnaklar kalınlaşabilir ve yatağından ayrılabilirler.

Kıvrım bölgesindeki psoriasis koltuk altlarında
göğüslerin altında
kasıklarda kalçaların arasında ve cinsel bölgede görülür.
Guttat psoriasis genellikle çocukları ve genç erişkinleri etkiler. Genellikle bir boğaz enfeksiyonunu takiben küçük yağmur damlası biçiminde küçük kırmızı üzeri pullu noktacıklar şeklinde ortaya çıkar. Haftalar veya birkaç ay içinde kendiliğinden geriler.
Psoriasis vakalarının bir kısmında bir eklem rahatsızlığı da bulunabilir.Deri tutuluma yaygın olduğunda eklem bulguları da şiddetlenir. Bazen de deri lezyonları iyileştiğinde eklem bulguları da geriler.
Psoriasis tanısı nasıl konulur?
Dermatoloji uzmanları deri tırnak ve kafa derisini muayene ederek tanıyı koyarlar. Tanı da eğer bir şüphe var ise biyopsi alınır.
Psoriasis nasıl tedavi edilir?
Tedavideki amaç inflamasyonu azaltmak ve ölü hücrelerin atılımını yavaşlatmaktır. Nemlendirici kremler pullanmayı azaltır
ölü hücrelerin atılımını kontrol altına alır ve kaşıntıyı azaltır. Bazı nadir hastaların dışında diyet yapılması psoriasiste fayda sağlamaz.
Tedavi seçeneği hastanın genel sağlık durumu
yaşı
yaşam sitili ve hastalığın şiddetine göre belirlenir. Doktorunuz kortizon
sentetik D vitamini veya antralin içeren kremleri tedaviniz için verebilir. Bu tedaviler doğal güneş ışığı veya ultraviyole ışığı ile birlikte uygulanabilir. Çok şiddetli psoriasisli hastalar ışık tedavisi ile birlikte veya yalnız başına alınan hap tedavileri kullanabilir. Güneş ışınları psoriasise iyi gelir
fakat dikkatli olunmalıdır. Ultraviyole(mor ötesi) ışık tedavisi bu cihazın bulunduğu bir merkezde yapılabilir.
Tedavi Tipleri
Steroidler ( Kortizon) - Kortizonlu krem
merhem
losyonlar sedefi geçici olarak iyileştirir ve hastalığı kontrol altına alır. Cinsel bölge
kasıklar ve yüz gibi bölgelere hafif kuvvette kortizon içeren ilaçlar uygulanmalıdır. Yüksek kuvvetteki ilaçlar saçlı deri
diz
dirsek
ayak tabanı ve avuç içi gibi bölgelere kapalı olarak uygulanırlar. Bu uygulama dikkatli bir biçimde Dermatoloji uzmanının kontrolünde yapılmalıdır. Güçlü kortizonlu kremlerin deride incelme
kılcal damarlarda genişleme ve deri renginde değişiklik yapma gibi yan etkileri vardır. Bu ilaçları birden bire kesmek hastalığın alevlenmesine neden olabilir. Bir kaç aylık bir tedaviden sonra psoriasis kortizonlu kremlere direnç kazanabilir. Dermatoloji uzmanları tedavi edilemeyen alanlara kortizon enjeksiyonu yapabilir. Yan etkilerden kaçınmak için küçük miktarlarda enjeksiyon yapılmalıdır.
Saçlı derinin tedavisi - Bu bölgenin tedavisi hastalığın şiddeti
saçların uzunluğu ve hastanın yaşam stili gibi faktörlere göre değişir. Bir çok çeşit şampuan
yağ
solüsyon ve sprey tarzında ürün kullanılabilir. Bu tip ürünler kömür katranı veya kortizon içerirler. Hastalar saç diplerini tahriş etmeden nazikçe şampuanlamalıdır.
Antralin - Bu tedavi psoriasisli alanların kalınlığını azaltır. Ciltte hafif tahrişe
elbise ve deride hafif boyanmaya neden olur.
Vitamin D - Sentetik olarak üretilmiş D vitamini olan kalsipotriol tedavide kullanılabilir. Bu tedavi sınırlı alanda psoriasisi olan hastalarda etkilidir ve diğer tedavilerle birlikte de uygulanabilir.Yan etkilerden kaçınmak için sınırlı miktarda uygulanır. Eczanelerde satılan sıradan D vitamini ilaçlarının sedef üzerine bir etkisi yoktur.
Retinoidler - Vitamin A ile bağlantılı ilaçlar içeren jeller psöriasisde tek başına ve kombine tedavide uygulanabilirler. Gebelerde ve gebe kalmak isteyen bayanlarda kullanılmamalıdır.
Işık tedavisi - Güneş veya yapay ultraviyole ışığı
hızlı hücre büyümesini durdurur. Güneş ışığı veya yapay ultraviyole deri kırışıklıkları
deri kanseri ve göz hasarlarına yol açmasına rağmen
doktor kontrolünde kullanıldığında etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Vücudunun her yerinde sedef bulgusu olan hastalar yapay ultraviyole ışığı yayan kabinlerde
tüm vücutlarındaki sedef bulgularını Dermatoloji uzmanlarının kontrolünde tedavi ettirebilirler. Ilıman bölgelerde yaşayan psoriasis hastaları direk doğal güneş ışığından dikkatli bir şekilde yararlanabilirler. Fakat yapay veya doğal ultraviyole ışınları ile yapılan tedaviler Dermatoloji uzmanının kontrolü altında olmalıdır.
PUVA - Eğer psoriasis diğer tedavilere cevap vermiyorsa ve vücudun her yerinde sedef mevcutsa PUVA tedavisi % 85-90 oranında faydalı olur. Bu tedavinin adı psoralen ve UVA kelimelerinin kısaltılması ile oluşur. Hastalar psorelen denen bir ilacı aldıktan sonra uygun miktarda ultraviyole A (UVA) ışığına maruz bırakılırlar. Hastalığın iyileşmesi için ortalama 25 seanslık 2-3 ay süren bir tedavi gerekir.Yılda 30-40 tedavi seansı hastalığı kontrol altında tutar. Psoralen göz lensinde biriktiğinden hastalar psorelen aldıktan sonraki 24 saat güneş gözlükleri takılmalıdır. Uzun süreli PUVA tedavilerinin kırışıkları ve deri kanseri riskini arttırdığı bilinmelidir. Bu nedenle PUVA tedavisi Dermatoloji uzmanının gözetiminde dikkatlice yapılmalıdır.
Metotreksate- Diğer tedaviler başarısız kaldığında kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metotreksat psoriasiste dramatik bir iyileşmeye neden olur. Özellikle karaciğer üzerine olan yan etkilerinden dolayı düzenli olarak kan tahlilleri yapılarak takip edilmelidir. Bazen karaciğer biyopsisi de gerekebilir. Diğer yan etkileri mide rahatsızlığı
bulantı ve kusmadır.
Retinoidler - şiddetli psoriasisi olgularda A vitamini türevi olan ilaçlar tek başına veya ultraviyole ışığı ile kombine olarak kullanılabilirler. Deride dudaklarda ve gözlerde kuruma
kan yağlarında yükselme gibi yan etkileri vardır. Retinoidler gebe olan veya gebe olmayı düşünen gebe hastalarda kullanılmamalıdır. Bebekte önemli hasarlara yol açabileceği için tedavi esnasında ve tedavinin sonlanmasından 3 yıl içinde gebe kalınmamalıdır. Düzenli kan testleri ile dikkatli takip yapılmalıdır.

Siklosporin - Organ transplantasyonu yapılan hastalarda organın reddini engellemek için kullanılan bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaçtır. Diğer tedavilerin başarısız olduğu psoriasis olgularında kullanılabilir. Böbrek ve kan hücrelerine olan yan etkileri nedeniyle düzenli kan tahlilleri ile sıkı takip yapmak gerekir.

Yukarıda bahsedilen tedaviler psöriasisde büyük oranda iyileşme sağlamalarına rağmen
kalıcı bir tedavi sağlamazlar. Yeni ilaçlar üzerinde yapılan çalışmalar halen devam etmektedir.
 
#15
Seboreik Keratoz

Seboreik keratozlar sıklıkla siğillerle karıştırılmalarına rağmen siğillerden oldukça farklıdırlar. Seboreik keratoz derinin üst kısmının kanser dışı büyümesidir. Bir tane olabildiği gibi gruplar halinde de bulunabilir. Genellikle kahve renkli olmakla birlikte
açık kahve renkten siyaha kadar değişebilirler. Büyüklükleri çok değişken olabilir. Üzeri mumumsu görünümdedir. Bazen kahve renkli bir mum deriye damlamış gibi bir görüntü verirler.
Seboreik keratozun sebebi nedir?
Seboreik keratozun gerçek nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte herkes de bu oluşumdan birkaç adet bulunabilir. Yaş ilerledikçe daha sık olarak görülmeye başlarlar. Bazı kişilerde zaman içinde çok sayıda seboreik keratoz gelişirken
bazılarında daha az miktarda oluşur. Seboreik keratozlar gebelikte
östrojen tedavisi alanlarda veya bazı medikal problemlerle bir arada görülebilir.
Nerelerde görülürler?
Seboreik Keratoz saçlı deri
yüz
boyun ve vücudun her yerinde görülebilmekle beraber en sık göğüs ve sırtta bulunurlar. Belin altında daha az sıklıkla görülürler. Güneş seboreik keratoz çıkışını etkilemediğinden güneş görmeyen yerlerde de görülebilir.İlk kez ortaya çıktıklarında küçük üzeri pürüzlü kabarıklıklar şeklindedir. Daha sonra kalınlaşarak üzeri siğilimsi hal alır.
Seboreik Keratoz​

Herkeste seboreik keratoz olabilir mi?
Çocuklarda nadiren görülür. Seboreik keratozların etrafında yenileri çıkabilmesine rağmen bulaştırıcı değildir. Yaş ilerledikçe biraz daha sık görülürler.
Seboreik Keratoz önemli midir?
Herkeste bu gelişimlerden bir kaç adet bulunabilir. Birden bire ortaya çıkmalarına rağmen seboreik keratoz ciddi hastalıkların işareti değildir ve deri kanseri ile ilişkisi yoktur.
Özellikle yüzde deriden kabarık olmayan şekilde olabilirler. Kıyafetler ile sürtünme seboreik keratozu tahriş edebilir. Yıllar içinde seboreik keratozlar büyüyüp
kaşınabilir
tahriş olabilir ve kanayabilir. Bu durumda tedavi edilmeleri gerekir. Seboreik keratozlar siyah renge dönebilirler ki o zaman cilt kanserlerinden ayırmak zor olabilir. Bu durumda seboreik keratoz cerrahi olarak çıkartılarak
kanserden ayırmak amacıyla mikroskop altında incelenmelidir.
Seboreik keratozdan korunulabilir mi?
Merhemler ve ilaçlar tam kür sağlamaz ve seboreik keratozdan korumaz.
Nasıl tedavi edilirler?

Seboreik keratozların çoğu 3 yöntemden biri ile tedavi edilirler. Birinci yöntem kriyocerrahi veya dondurma yöntemidir. Oldukça soğuk likit nitrojen denilen bir gaz seboreik keratoz üzerine uygulanır. Seboreik keratozun altında bir su kabarcığı oluşur ve bu kuruyarak bir kabuk oluşturur. Bir kaç hafta içinde de keratoz dökülür. İyileştiğinde herhangi bir iz kalmaz. Ara sıra küçük beyaz ve koyu renkli leke kalabilir.
Diğer bir metod küretaj olarak bilinir. Bu oluşumlar bir küret yardımı ile kazınırlar. Bölge iğne veya sprey ile uyuşturulduktan sonra seboreik keratoz deriden kaldırılır. Dikişe gerek yoktur ve kanama minimaldir
basınç uygulayarak kolaylıkla durdurulabilir. Elektrocerrahi diğer bir tedavi yöntemidir. Deri önce uyuşturulur ve sonra elektrik akımı uygulanır ve kazınır.

Seborik keratozlar ne değildirler?
Bu oluşumlar sıklıkla siğiller
benler
aktinik keratoz ve melanom denilen cilt kanseri ile karıştırılabilir.

Siğiller virüslerin oluşturduğu bir hastalıkken seboreik keratozların nedeni virüs değildir. Siğiller çok hızlı büyümeye eğilim gösterdikleri halde
renkleri çok koyu olmaz.

Benler
deri renginden kahverengiye kadar değişebilir. Herkeste yaşam boyunca 20-30 ben gelişir ki bunların çoğu çocukluk yaşında oluşur.

Aktinik keratozlar
diğer adı ile solar keratozlar
güneşin sebep olduğu
bu nedenlede daha sık olarak güneş gören alanlarda görülen bir hastalıkltır. Yüz
el
kol ve boyun aktinik keratozların ensık görüldüğü alanlardır.Bu oluşum açık tenli
sarı saçlı ve renkli gözlü kimselerde daha sık görülürler. Seboreik keratoza göre daha düz ve kırmızıdır. Aktinik keratozlar kansere dönüşebilir. Bu tip gelişimlerde kabarma
kızarma ve yapısında bozulma oluşursa Dermatoloji uzmanına muayene olmak gerekir.

Melanom
ciddi bir deri kanseridir. Her zaman olmamakla birlikte sıklıkla koyu kahve veya mavimsi siyah renktedir. Melanom seboreik keratozla ile karıştırılabilir
çünkü her ikisi de siyah renkte olabilir. Bu tip oluşumlarda koyulaşma
kanama ve kaşıntı olması veya üzerinde herhangi bir tahriş bulunması durumunda Dermatoloji Uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekir. Deri kanserleri erken evrede yakalanırsa daha iyi bir şekilde tedavi edilebilir.
 
#16
Seboreik Dermatit (Seboreik Egzema)

Seboreik Dermatit nedir?
Seboreik dermatit kolaylıkla tedavi edilen yaygın bir hastalıktır. Bu hastalıkta saçlı deri
kaş
göz kapakları
kulak ve göğüs ortasında kırmızı pullu kaşıntılı bir döküntü gelişir. Ayrıca göbek deliği
kalçalar
koltuk altları
göğüs altları ve kasıklar gibi deri kıvrımları da tutulabilir.

Kepeklenme
yağlanma ve seboreik dermatit aynı hastalık mıdır?

Kepeklenme
saçlı deride kırmızılık oluşmadan gelişen bir durumdur. Sebore ise derinin aşırı yağ salgılamasıdır
özellikle saçlı deri ve yüzde görülür
kepeklenme ve kızarıklık yoktur. Seboresi olan hastalarda seboreik dermatit gelişebilir. Seboreik dermatitte ise kızarıklık ve pullanma vardır.

Kimlerde seboreik dermatit görülür?

Bu hastalık 3 yaş grubunda sık görülür: bebekler(konak)
orta yaş ve yaşlılarda. Bazı bebeklerde seboreik dermatit sadece bez bölgesinde görülür ve başka hastalık tabloları ile karışır. Seboreik dermatit diğer yaş gruplarında meydana geldiğinde iyileşip tekrar etme özelliği gösterebilir. Seboreik dermatit yağlı cilde sahip kişilerde sıktır ve akne ve sedef hastalığı ile birlikte görülebilir. Mantar benzeri bir organizmanın seboreik dermatite yol açtığı düşünülmektedir.
Saçlı deride sarı renkli kabuklar
Yüzde seboreik dermatit​


Seboreik dermatit diğer hastalıklarla birlikte görülebilir mi?
Seboreik Dermatit bir sinir sistemi rahatsızlığı olan Parkinson hastalığı ile birlikte görülebilir. Hastanede yatan kişilerde ve bağışıklık sisteminde yetmezlik olanlarda da görülebilir.

Hastalık ne kadar devam eder?

Seboreik dermatit kendiliğinden iyileşip tekrar edebilir
fakat düzenli tedavi ile bu durum kolaylıkla iyileşir.
Hastalıktan korunulabilir mi ve hastalık tedavi edilebilir mi?
Seboreik dermatitten koruyan veya tamamı ile hastalığı iyileştiren bir tedavi yoktur. Fakat hastalık tedavi ile kontrol altına alınabilir.
Laboratuar testleri hastalığın tanısında rol alır mı?
Hastalığın tanısı için herhangi bir kan
idrar veya alerji testine ihtiyaç yoktur. Nadir durumlarda seboreik dermatit tedaviye cevap vermediği zaman biyopsi alınır
başka hastalıkların varlığını saptamak için kan tahlilleri yapılabilir.

Bu durum nasıl tedavi edilir?
Bebeklerde uygun şampuanlarla nazikçe şampuanlamak konağı tedavi etmek için faydalıdır. Hafif kortizon içeren krem veya losyonlar
ketakanazol veya ciclopiroks adlı mantar ilaçlarını içeren kremler kullanılabilir. Erişkin hastalar medikal şampuanlar ve daha güçlü kortizonlu kremlerle tedavi edilir. Katran
zink piritione
selenyum sülfit
ketakanazol ve/veya salisilik asit içeren şampuanlar ve kremler kullanılabilir. Güçlü ilaçların yoğun kullanımı yan etkilere yol açabildiğinden doktorların tavsiyelerine uyulmalıdır.
 
#17
Saç Dökülmesi ve Tedavisi

Saç dökülmesi bir çok kişinin şikayetçi olduğu bir problemdir. Problemin saç dökülmesinde bir artış mı
yoksa saçlarda seyrelme veya kelleşme mi olduğu muhakkak belirlenmelidir. Saç dökülmesi en çok tarama ve yıkanma esnasında belirginleşir.
Normalde saçlarımız ne kadar dökülür?
Günde 100 kadar yıkama sonrasında ise 200’e yakın saçın dökülmesi normaldir. Bu sayının üzerindeki dökülmeler normal değildir ve bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.
Hangi tip saç dökülmeleri olağandır ve tedavi gerektirmez?
Doğum
ateşli hastalık ve ağır hastalık
yaralanma ve cerrahi girişim gibi durumlardan 2-3 ay sonra saçlarda dökülme görülebilir. Bazen de guatr tedavisinde kullanılan ilaçlar
A vitamini
kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar dökülmeye neden olabilir. Bu tarz dökülmelerde saçlı deri normaldir. Tedavi gerekmez
saçlar genellikle kendiliğinden gelir.
İç hastalıklarına bağlı gelişen dökülmeler nelerdir?
Demir eksikliğine bağlı kansızlık
guatr gibi hastalıklarda saçlar dökülebilir. Bu durumda dökülmenin durması için altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir.
Saç kıran nasıl bir saç dökülmesidir ve nasıl tedavi edilir?
Halk arasında saç kıran olarak bilinen
alopesi araeta hastalığında ise iyi sınırlı para şeklinde saçların tamamıyla döküldüğü alanlar vardır. Tedavide kapalı uygulama ile kortizonlu krem uygulaması
saçsız alanlara kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Bazen sistemik kortizon tedavisi uygulanabilir. Ayrıca saç çıkışını uyaran bazı ilaçlar da tedavide kullanılabilir. Bu tip saç dökülmelerinde muhakkak bir Dermatoloji Uzmanına başvurulmalıdır.

Erkek tipi saç dökülmesi nedir?
Erkek tipi saç dökülmesi
sıklıkla erkeklerde görülen
fakat son yıllarda kadınlarda da sık görülmeye başlayan
şakak ve tepedeki saçların seyreldiği veya tamamen döküldüğü bir hastalıktır. Bu tip dökülme erkeklerde daha fazla görüldüğü için erkek tipi saç dökülmesi veya kalıtsal saç dökülmesi olarak bilinir. Erkeklerde bu tip saç dökülmesi şakak ve tepe bölgesinde görülür. Kadınlarda ise saçlı derinin üst bölümündeki saçların bütününde seyrelme görülür. Saçların seyreldiği bu alanların kenarlarında olgunlaşmamış ince
kısa
uca doğru giderek incelen saçlar bulunur.
Erkek tipi dökülmenin tedavisi nasıl yapılır?
Tedavide Minoksidil % 2 lik solüsyonun günde 2 kez 6 aylık süre ile uygulanması
erkeklerin %30unda
kadınların ise daha fazlasında
kozmetik olarak fark edilebilen saç çıkışı olur. En iyi yanıt
saçlarında seyrelme olup
kellik gelişmemiş hastalarda alınır. Bu tedavi saçlarında dökülme olan yaşlı kadınlarda da etkilidir.Diğer tedavi yöntemi ise erkek hastalar tarafından finasterid içeren bir hapın günde bir kez kullanılmasıdır. Finasterid kıl kökünde aktif erkeklik hormonu oluşmasını engelleyerek etkili olur.
Kadınlarda dökülme ile birlikte sivilce
kıllanma artışı
adet düzensizliği problemi var ise Dermatoloji Uzmanı tarafından derin araştırma yapılmalıdır.

Bu tedavilere cevap vermeyen olgularda başın enseye yakın bölgesinden alınan saç transplantları 1-2 saç kökü içeren küçük deri parçaları halinde saçın ön bölümüne ekilebilir
 
#18
Rosacea

Rosacea yüzde kızarıklık ve şişme ile karakterize yaygın bir deri hastalığıdır. Sıklıkla erişkin aknesi olarak bilinir. Yüzün orta kısmında başlayıp
yanak
alın
çene ve burnu tutan kızarıklık olur. Bazen kulaklar
sırt ve göğüste etkilenebilir. Hastalık ilerlediğinde küçük kılcal damar genişlemeleri ve üzerinde küçük kırmızı kabartılar meydana gelir. Bununla beraber aknedeki (sivilce) siyah noktalar yoktur.
Hastalık ilk başladığında kendiliğinden iyileşip tekrar edebilir. Fakat deri rengi normale dönmüyorsa ve sivilce benzeri kızarıklıklar
kılcal damar genişlemeleri mevcut ise muhakkak bir dermatoloji uzmanına muayene olunuz. Bu durum nadiren kendiliğinden gerileyebilir
genellikle yıllar sürer
tedavi edilmezse hastalık kötüleşir.
Rosacea nasıl tanınır?
Rosecea da yüzde küçük
kırmızı
bazıları da iltihaplı kabarcıklar olabilir. Deri yüzeyinde bir çok ince kılcal damar vardır. Bu yüzde kalıcı bir kızarıklığa neden olur. Rosaceanın daha ilerlemiş şekli rinofima olarak bilinir. Rinofima da yağ bezleri genişlediğinden kabarık kırmızı bir burun ve çene görüntüsü vardır. Rinofima kadınlarda nadir görülür.
Yanakta Rozaceaya ait damarsal genişlemeler​

Hastaların yaklaşık % 50 sinde göz tutulumu vardır. Bazı rosacea hastalarında konjuktivit denen
gözde yanma batma ile seyreden bir durum ortaya çıkabilir. Bu durum tedavi edilmezse gözde ciddi reaksiyonlara neden olabilir.

Kimler rosacea açısından risk taşırlar?
Rosasea daha çok açık tenli kimselerde görülür. Hastalık erkekler ve kadınlarda
herhangi bir yaşta
hatta çocukluk da bile gelişebilir.Özellikle kadınlarda
30-50 yaşlar arasında görülen bir hastalıktır. Bilinmeyen bir nedenle hastalık kadınlarda daha fazla rastlanır ve bazen menapozda görülrbilir. Rosacea genellikle uzun bir süreç içinde meydana gelir. İlk olarak yüz kızarıklığına eğilim
kozmetiklere olan hassasiyet ile başlar. Utanma gibi ruhsal olaylarda kızarıklık tetiklenir.
Rosacea hastalarının yapması ve yapmaması gerekenler
Rosaceanın gerçek nedeni bilinmemektedir. En iyi korunma yolu yüzde kızarıklık oluşturan nedenlerden uzak kalmaktır.

Sıcak içeceklerden
baharatlı gıdalardan
kafeinli ve alkollü içeceklerden kaçının. Alkol rosacea hastasının bulgularının şiddetlendirmekle beraber
hiç alkol alınmasa da hastalık şiddetli olabilir. Bu durum alkolizm ile yakından ilişkilidir.
Rosacea hastaları güneşten korunmalıdırlar. Güneşten korunmak için şapka takmalı ve 15 faktörün üzerinde güneşten koruyucu kullanmalıdırlar. Sıcak ve soğuk hava hastalığın bulgularını arttırabildiğinden kaçınılmalıdır.
Yüzü ovuşturmak ve masaj yapmaktan kaçınılmalıdır. Yüzün ovuşturulması deriyi tahriş ederek kızarıklığı arttırır.
Serin ortamda egzersiz yapın. Fazla sıcak ortamda kalmayın.
Tahriş edici kozmetik ürünlerden kaçının. Sprey kullanırken yüzünüze gelmesinden kaçının. Yüzünüzde kızarma oluşturan gıda
ürün
aktivite
ilaç ve diğer tetikleyici faktörlerden uzak durun.
Tedavi seçenekleri
Bir çok kişi rosaceayı bilmediği için hastalığı erken dönemde fark edemez. Tedavide ilk adım hastalığa tanı koymaktır. Dermatoloji uzmanları hastaya göre değişen kombine tedaviler uygulamaktadırlar. Bu tedavi ile rosaceanın ilerlemesini
bazen de tekrar etmesini engeller. Doktorunuz tarafından jel veya kremler yazılabilir. İlk 3-4 haftada hafif bir iyileşme
belirgin iyileşme ise 2. ayda görülür. Ağızdan alınan antibiyotikler daha hızlı bir iyileşme sağlarlar. Kortizonlu kremler rosaceadaki kızarıklığı azaltabilir. Bununla birlikte 2 haftadan uzun süre kullanılmaları yasaklanmalıdır. En iyisi bu tedavileri Dermatoloji uzmanı kontrolünde uygulamaktır.

Kalıcı damar genişlemeleri laser tedavisi ile giderilebilir. Kozmetik amaçlı yeşil renkli fondotenler kamuflaj için kullanılabilir.

Deride tahriş yapabilecek faktörlerden kaçınmak gerekir. Günlük kullanılan sabunlar
nemlendiriciler ve güneşten koruyucular alkolsüz olmalı
tahriş edici ajanlar içermemelidir. Dışarıda kalındığında
özellikle sıcak yaz günlerinde 15 faktörün üzerindeki güneşten koruyucular kullanılmalıdır.
Diğer tedaviler
Rinofima genellikle cerrahi olarak tedavi edilir. Fazla doku elektrocerrahi veya laser cerrahisi ile alınır. Dermabrasyon denilen cerrahi bir metod derinin üst yüzeyini düzleştirmek için kullanılır. Rosaceanın başarılı tedavisi erken tanı ve tedavi ile yapılabilir. Ayrıca Dermatoloji Uzmanınızın uyarılarına da uymak önemlidir. Rosacea erken evrelerinde tedavi edilirse kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Tedavi edilmezse rosacea kötüleşir ve tedavi edilmesi zorlaşır.
 
#19
Pityriasis Rosea (Gül Hastalığı)

Pityriasis rosea her yaşta görülebilen
fakat sıklıkla 10-35 yaşlara arasında rastlanılan döküntülü bir deri hastalığıdır. Döküntü bir kaç hafta veya yıl sürebilir. Genellikle hastalık kalıcı bir iz bırakmaz
fakat esmer kişilerde zaman içinde gerileyen kahve renkli lekeler kalabilir.
Hastalığın diğer bulguları nelerdir?
Bu hastalık göğüs veya sırtta geniş pembe bir leke şeklinde başlar. Bu leaaae madalyon belirtisi denir. Sıklıkla bu leke halka şeklini alıp orta kısmı solar
bu nedenle de mantar sanılıp mantar ilaçları uygulanabilir. Bu döküntü mantar enfeksiyonu olmadığı için bu kremler faydalı olmaz. Bir kaç hafta içinde çok sayıda pembe döküntü meydana gelir
hatta bazen yüzlerce döküntü gövde kollar ve bacaklarda görülür. Döküntü boyunda
nadiren yüzde görülebilir. Bu döküntüler madalyon döküntüsünden daha küçüktür ve yine mantar hastalığı ile karıştırılabilirler. Döküntüler ovaldir ve sırtta cam ağacına benzer şekilde dağılırlar. Bazen hastalık çok şiddetli ve yaygın olabilir. Hastaların yarısında kaşıntı vardır
özellikle sıcakta kaşıntı artar.

Ara sıra halsizlik ve ağrı gibi diğer bulgular görülebilir. Bu döküntü genellikle 6-8 haftada geriler. Fakat bazen daha uzun da sürebilir. Fiziksel aktiviteler ve sıcak banyo döküntüyü arttırabilir. Bazı olgularda döküntü geriledikten bir kaç ay sonra tekrarlayarak bir kaç ay sürebilir.
Hastalığın nedeni nedir?
Hastalığın nedeni belli değildir. Sebebi bir bakteri veya mantar enfeksiyonu değildir. Ayrıca bir alerjik reaksiyon da değildir. Herhangi bir iç hastalıkla ilişkisi yoktur.
Bir virüsün bu döküntüye neden olabileceği düşünülebilir. Diğer viral enfeksiyonlardaki gibi hastada halsizlik ve yorgunluk bulunabilir. Fakat hastalığın virüs enfeksiyonu sonucunda oluştuğu ispatlanmamıştır. Diğer virüs enfeksiyonlarının aksine Pitriasis rozasea kişiden kişiye bulaşmaz.
Tanı nasıl konulur?
Tanı dermatolojik muayene ile konulur. Pitriasis rosea genellikle sırtı
boynu
göğsü
karnı ve kol ve bacakların üst bölümünü etkiler. Döküntü farklı kişilerde farklı biçimlerde görülebildiğinden bazen tanıda zorluk çekilebilir. Döküntünün sayısı ve boyutları kişiden kişiye değişir
ara sıra döküntü vücudun farklı alanlarında
örneğin vücudun alt kısmı ve yüzde görülebilir. Gövdede ki mantar enfeksiyonu ile karıştırılabilir. Bazı ilaçlara karşı olan döküntülerde pitriasis roseaya benzeyebilir. Dermatoloji Uzmanınız tanı koymak için bazı kan testleri isteyebilir
gerekirse biyopsi yapabilir.
Tedavi nasıl yapılır?
Kaşıntıyı gidermek için ağızdan alınan veya sürülebilen bir takım ilaçlar kullanılabilir. Nemlendirici losyonlar yazılabilir. Sıcak olmayan ılık banyolar yapılması tavsiye edilir. Döküntüyü arttıracak fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir.
Bazen kortizon gibi antienflamatuar tedaviler kaşıntıyı baskılamak için verilebilirler. Hastalar bu hastalığın önemli bir hastalık olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.
Unutulmamalıdır ki pitriasis rosea sık rastlanılan bir hastalıktır ve genellikle hafif geçirilir. Bir çok hasta tedavi ihtiyacı duymaz.
 
#20
Perioral Dermatit

Perioral dermatit nedir?
Perioral dermatit daha çok genç kadınlarda görülen bir hastalıktır. Nadiren çocuklar ve erkekler de etkilenebilir. Perioral ağız etrafını
dermatit ise derideki döküntüyü ve tahrişini tarif etmek için kullanılmaktadır. Kırmızı döküntüye ek olarak kırmızı kabarcıklar
sivilce benzeri oluşumlar ve soyulma görülebilir. Bazen sivilce benzeri bulgular daha ön plandadır ve hastalık akne (sivilce) zannedilebilir. En çok etkilenen alan burun kenarlarından aşağı inen çizgi arasında kalan dudak üstü ve çenedir. Dudakla hastalıklı alan arasında sağlıklı bir deri kalır. Nadiren burun
gözler ve yanaklar etkilenebilir. Bazen hafif kaşıntı ve yanma bulunabilir.
Hastalık ne kadar sürer?
Hastalık tedavi edilmezse aylarca
yıllarca sürer. Hatta tedavi edilse bile hastalık tekrar edebilir
fakat başarılı bir tedaviden sonra genellikle tekrarlama görülmez.
Perioral dermatitin nedeni nedir?
Perioral dermatitin kesin nedeni belli değildir. Fakat bazı dermatologlara göre bu hastalık rozasea veya güneşle çoğalan seboreik dermatitin bir formudur.Yüze uygulanan kuvvetli kortizonlu kremler perioral dermatite neden olabilirler. Perioral dermatitte kortizonlu kremler başta iyi gelir
fakat kesildiklerinde hemen sonra tekrar ederler. Bazı nemlendiriciler
makyaj malzemeleri ve diş ürünleri kısmi olarak hastalığı etkileyebilir.
Perioral dermatitten korunulabilir mi?
Perioral dermatitten korunmanın garantili bir yolu yoktur. Fakat kuvvetli kortizonlu kremlerin yüze uygulanmasından kaçınılmalıdır. Doktorunuzun önerdiği güneşten koruyucu
kozmetik ve nemlendiricileri kullanın. Floridli antitartar özelliği bulunan ve tarçın aromalı diş macunu kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Tanı koymak için laboratuar testlerine gerek var mıdır?
Çoğu zaman testlere gerek yoktur. Dermatoloji Uzmanı muayene ederek tanıyı koyar. Bazen biyopsi gerekebilir.
Bu hastalık nasıl tedavi edilir?
Ağızdan tetrasiklin içeren hapların verilmesi en yaygın tedavi seçeneğidir. Tekrarlardan korunmak için tedavi bir kaç ay sürmelidir. Hafif olgularda ve hamile bayanlarda antibiyotikli kremler kullanılabilir. Doktorunuz antibiyotikler etkili olana kadar kısa süreli kortizon tedavisi de verebilir.
Tedaviden ne beklenmelidir?
Hastaların çoğu ağızdan alınan antibiyotik tedavisi ile 2 ay içinde iyileşir. Eğer tedavide kortizonlu kremler kullanılırsa bu kremler kesilince hafif bir alevlenme olabilir. Eğer antibiyotik tedavisi erken kesilirse hastalık tekrarlar.