Çin Kültürü Hakkında Bilgi

#1

Çin Kültürü Hakkında Bilgi konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Çin Kültürü Hakkında Bilgi

Dünyadaki en eski uygarlıklardan birinin beşiği olan Çin, çok geniş bir kültür birikimine sahiptir. Bu kültür yelpazesinde edebiyat, tiyatro, sinema, müzik, dans, resim, el sanatları müzeler ve kütüphanelerden bahsetmemek neredeyse imkânsızdır. Öyleyse hep birlikte Çin’e uzanıp, Çin kültürünü yakından tanıyalım. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi orda hayal edin.

Çin Tiyatrosu, şarkı, konuşma, dans, akrobasi ve yakın dövüş sanatlarını kullanan kapsamlı bir sahne sanatıdır. Bir bütünlük içinde şarkı, müzik, görsel sanatlar ve oyunlar sanatçıya sunulur. İlk önemli tiyatro oyunu halkın, dönemin merhum başbakanı Zhou Enlai’ye özlemini anlatan Sadık Kalpler’dir

Çin Sineması: Çin Halkı sinema ile 1896 yılında tanışmıştır. Çin’in ilk filmi olan Sınanan Çift 1913’te Zheng Zhengqui tarafından yazılmıştır. Bunun yanı sıra Çin’de üretilen çizgi filmler, bilim ve eğitim filmleri tarzları açısından hareketlilik ve canlılık arz eder ve belli başlı Çin edasını yansıtır.Çin’de Müzik: Çin’de milattan önce seksenden fazla müzik aletinin çalındığı bilinmektedir. Şarkılar, dans müziği, halk şarkıları, operalar ve enstrümantal parçalar olmak üzere beş tür geleneksel müzikleri bulunmaktadır. Çin, dünyada müzik kuramına büyük katkıları olan Zhu Zaiyu’yu dünyada müzik gamının eşit akordunu sistematik hesaplayan ilk müzisyen yetiştirmiştir.

Çin’de Dans: Dans da Çin’de uzun bir geçmişe sahiptir. Bütün ülkede bine yakın halk dansı yapılmaktadır. Enstrümanlarla çok önceden tanışan Çin için bu dans çeşitliliğine şaşmamak gerekir.

Çin’de Akrobasi:Tiyatro sahnelerini de süsleyen akrobasi bir halk ürünüdür..Halkın günlük yaşayış ve dini törenleriyle yakından alakalıdır. “Direğe Tırmanma” ağaçlara ve bambu direklerine tırmanma hareketlerine dayalıdır ve müthiş bir canlılık içerir.

Çin’de Resim: Çin’de resim yaklaşık altı bin yıllık bir geçmişe sahiptir. “Ejderha ve Anka” ile “Bir Ejderhanın Ehlileştirilmesi” adlı iki resim Çin’de bulunmuş en eski iki resimdir. Çin resimlerindeki güzellik ve bilgi zenginliği tüm sanatseverlerin hayranlığını kazanmaktadır.

Çin’de Quiyi: Eski bir gösteri sanatı olan quiyi, konuşma, şarkı söyleme veya her ikisinin kullanıldığı birkaç farklı türde gösteriyi kapsayan genel bir terimdir. Quiyi, geniş bir kitle tabanına sahiptir ve yoğun bir Çin karakterini yansıtmaktadır.

Çin’de El Sanatları:
Çin’de heykeltıraşlık, metal işleri, dokuma ve nakış, 240 halk resmi seramik ve vernikli el sanatları yanı sıra kâğıt işleri, fenerler, uçurtmalar ve oyuncaklar gibi geleneksel halk sanatları bulunmaktadır.

Çin’de Müze:
Eski mezarlar ve antimezarlar, eski mimari yapılar, mağaralar ve taş oymalardan devrim anıtları, değerli eski sanat eserleri, el sanatları ürünleri tarihi belgeler ve kitaplara kadar çeşitli kültürel eserlere sahiptir.