cin musallatı

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1

cin musallatı konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
selaymün aleyküm bana cin musallat oldu nasıl kurtulurum
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
Cin konularında psikiyatrik destek mutlaka alınmalıdır...(Müslüman psikiyatrist)...Buna ilaveten Allah Rasulü'nün tavsiye ettiği vücuda yapılacak okumalar vardır, sahih hadis kitaplarında bunlar vardır, felak-nas vb sureler...Allah'ın izni ile hastaya yapılacak bu okumaların bir çok şifası vardır...

Bu sadece 1 tane örnektir:

ŞÂFİYE (ŞİFA VERİCİ)

Fatiha-i Şerifeye “Suretü’ş-Şifa” ve “Şâfiye” (Şifa verici) ismi de verilmiştir.

Abdü’l-Melik İbn-i Umeyr (ra)’den rivayet edildiğine göre, Efendimiz (sav) “Fatihatü’l-Kitapta her derde şifa vardır” buyurmuştur. (Darimî)

İbn-i Abbas (ra): “Hasta olduğun veya (bir yerinden) şikayetlendiğin zaman Esas’a (Fatiha) sarıl.” buyurmuştur. (Tefsir-i Kurtubî)

Ebu Saidi’l Hudri (ra)’nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

Resulullah (sav) bizi otuz atlıdan müteşekkil bir müfreze olarak gönderdi, Araplardan bir kavmin yanına konduk ve bizi misafir etmelerini istedik. Onlar misafir etmeyi kabul etmediler. Sonra onların efendileri (reisleri) ısırıldı. Yani onu akrep soktu, hemen bize gelerek: “İçinizde akrep sokmasını okuyup iyi edecek bir kimse var mı?” dediler. Bende: “Evet ben varım, ancak otuz koyun almadan bu işi yapmam” dedim. Onlarda: “Biz size otuz koyun veririz.” Dediler. Ben de ona yedi kere Fatiha okudum.¹ Hemen iyileşti. Koyunları aldık fakat içimize bir şüphe geldi onun için koyunlara hiç dokunmadan Efendimiz (sav)’e geldik ve hadiseyi aynen kendisine anlattık. Bunu üzerine, “Sen onun (fatiha’nın) bu kadar etkili bir dua olduğunu nasıl bilebildin? O koyunları bölüşün sizinle beraber bana da bir hisse ayırın” buyurdu. (İbn Mace, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Haric İbn-i Salt Et-Temîmî (ra) amcasının şöyle anlattığını rivayet etti: Bir kere efendimiz (sav)’e uğradım. Yanından ayrıldıktan sonra bir kavme rastladım, aralarında zincire bağlı zır deli bir adam vardı. Onun yakınları bana: “Yanında şu deliyi tedavi edecek bir ilacın var mı? Zira sizin sahibiniz (Peygamberiniz) muhakkak bir hayır getirmiştir.” dediler. Bende o hastaya üç gün fatiha okudum, sabah akşam olmak üzere her gün iki kere okuyordum (okurken biriken) tükürüğümü yutmayıp topluyor üfleyerek ona saçıyordum.² Hasta iyileşince bana yüz koyun verdiler, bende hemen efendimize dönerek bu meseleyi anlattım. Bunun üzerine Efendimiz (sav) :” (Aldığı koyunları) Ye! Yemin ederim ki, yanlış şeyler okuyup karşılığında aldıklarını yiyenler var. Sen ise doğru okuyup yedin.” buyurdu. (Ebu Davud, Ahmed)

Ebu Süleyman (ra)’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Resulullah (sav)’ın ashabı bir muharebelerinde saralı bir adama rastladılar, içlerinden biri onun kulağına Fatiha-yı şerife okur okumaz adam hemen iyileşti. Bunun üzerine Efendimiz (sav): “Fatiha her derde devadır.” buyurdu. (El-Müttekî, Kenzu’l-Ummal)

Ebu’d-Derda (ra)’dan rivayete göre Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: “Fatiha-i Şerife, Kur’an’dan hiçbir şeyin kifayet edemeyeceği şeylere kâfi gelir (hiçbir surenin göremeyeceği işi görür)…” (Ebu Nuaym, Deylemi)

Atâ (ra)’nın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Bir hacetinin (ihtiyacının) meydana gelmesini istersen, Fatiha-i Şerifeyi sonuna kadar oku, inşallah hacetin görülür. (istediğin yerine getirilir).” (Suyuti, Dürrü’l-Mensur)

Kaynek: Ruhul Furkan Tefisri, Cilt.1, s.63-66


¹Seb’u’l-Mesanî (namazın her rekatında tekrar edilen yedi ayet). “Andolsun ki, sana daima tekrarlanan yedi âyetli (Fâtiha’yı) ve Kur’an-ı Azîm'i verdik. (Hicr 87)
²Üflemek ile de yetinilebilir. Tükürüğü üflemek ehil tarafından yapılmalıdır. Tükürük ile bazı hastalıkların bulaşıcı olduğu malumdur…


ALINTI