Çince - Aile (Türkçe Tercümesi)

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çince - Aile (Türkçe Tercümesi)

Kelime (Çince)

Tercümesi (Turkçe)
[Click to see image]
Play 母親 (mŭ qīn)

Play anne
[Click to see image]
Play 父親 (fù qīn)

Play baba
[Click to see image]
Play 繼父 (jì fù)

Play üvey baba
[Click to see image]
Play 岳父 (yuè fù)

Play kaynata
[Click to see image]
Play 繼父母 (jì fù mŭ)

Play üvey anne-baba
[Click to see image]
Play 繼母 (jì mŭ)

Play üvey anne
[Click to see image]
Play 岳母 (yuè mŭ)

Play kaynana
[Click to see image]
Play 夫或妻的姊妹 (fū huò qī de zĭ mèi)

Play yenge elti
[Click to see image]
Play 堂兄.弟.姊.妹 (táng xiōng . dì . zĭ . mèi)

Play kuzen
[Click to see image]
Play 小孩子 (xiăo hái zi)

Play çocuk
[Click to see image]
Play 家族 (jiā zú)

Play aile
[Click to see image]
Play 全家 (quán jiā)

Play bütün aile
[Click to see image]
Play 妻 (qī)

Play hanım
[Click to see image]
Play 女兒 (nǚ ér)

Play kız
[Click to see image]
Play 兒子 (ér zi)

Play oğul
[Click to see image]
Play 兄弟 (xiōng dì)

Play erkek kardeş
[Click to see image]
Play 異父[異母]兄弟 (yì fù [ yì mŭ ] xiōng dì)

Play üvey erkek kardeş
[Click to see image]
Play 祖母 (zŭ mŭ)

Play büyükanne
[Click to see image]
Play 曾祖母 (céng zŭ mŭ)

Play büyük büyükanne
[Click to see image]
Play 祖父 (zŭ fù)

Play büyükbaba
[Click to see image]
Play 丈夫 (zhàng fū)

Play koca
[Click to see image]
Play 甥侄 (shēng zhí)

Play erkek yeğen
[Click to see image]
Play 侄女 (zhí nǚ)

Play kız yeğen
[Click to see image]
Play 伯父 (bó fù)

Play amca dayı
[Click to see image]
Play 雙親 (shuāng qīn)

Play anne-baba
[Click to see image]
Play 親戚 (qīn qī)

Play akraba
[Click to see image]
Play 孫女 (sūn nǚ)

Play kız torun
[Click to see image]
Play 孫子 (sūn zi)

Play erkek torun
[Click to see image]
Play 孫 (sūn)

Play torunlar
[Click to see image]
Play 姊妹 (zĭ mèi)

Play kız kardeş
[Click to see image]
Play 姨媽 (yí mā)

Play hala teyze
[Click to see image]
Play 男朋友 (nán péng yŏu)

Play erkek arkadaş
[Click to see image]
Play 女朋友 (nǚ péng yŏu)

Play kız arkadaş
[Click to see image]
Play 結婚紀念日 (jié hūn jì niàn rì)

Play evlilik yıldönümü
[Click to see image]
Play 結婚 (jié hūn)

Play evlilik
[Click to see image]
Play 婚禮 (hūn lĭ)

Play düğün
[Click to see image]
Play 婚紗 (hūn shā)

Play gelinlik
[Click to see image]
Play 與某人結婚 (yŭ mŏu rén jié hūn)

Play evlenmek
[Click to see image]
Play 與某人約會 (yŭ mŏu rén yuē huì)

Play flört etmek
[Click to see image]
Play 配偶 (pèi ŏu)

Play çift
[Click to see image]
Play 雙胞胎 (shuāng bāo tāi)

Play ikiz
[Click to see image]
Play 祖先 (zŭ xiān)

Play ced
[Click to see image]
Play 后代 (hòu dài)

Play torun
[Click to see image]
Play 成員 (chéng yuán)

Play üye