Çobanlar Köyü Kargı Çorum

KaRDeLeN

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kargı Çobanlar Köyü - Çobanlar Köyü Resimleri - Çobanlar Köyü Hakkında - Çobanlar Köyü TanıtımÇobanlar, Çorum ilinin Kargı ilçesine bağlı bir köydür.İlçe: KARGI - İl: ÇORUM


Köy Muhtarı: HÜSEYİN AYDOĞDU


Muhtarlık Erişim Bilgileri:Telefon: 0(364)6782183

Cep Telefonu: YOK


Demografik Bilgiler:Nüfusu: 2000 113

1997 94

İle Uzaklığı: 140 km

İlçeye Uzaklığı: 34 km

Rakım: 1303 m

Tarihi49-Çoban-beg: Bu yer ismi Boyabat bölgesinde hüküm sürmüş (1213-1309) Çobanlılar Beyliğinden kalmadır. Çobanlar, Kargı ilçesi sınırları içerisinde kalmıştır.

On üçüncü asırda Kastamonu ve çevresinde faaliyet gösteren Türkmen beyliği. Çobanoğulları Beyliği, on üçüncü asırda Kastamonu ve çevresinde faaliyet gösteren Türkmen beyliği. Beyliğin kurucusu Hüsameddin Çoban Bey, Kayı boyuna mensup olup, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ileri gelen devlet adamlarından biriydi. Bunun isminden dolayı, kurduğu beyliğe, Çobanoğulları beyliği denildi. Hüsameddin Çoban, Birinci İzzeddin Keykâvus’un sultanlığı sırasında, Bizans’a karşı düzenlenen seferlere katıldı. Birinci Alâeddin Keykubad tahta çıkınca, bağlılığını arz etti.

Moğollar, 1223'te Kıpçak ilini işgal edince, bunu fırsat bilen Rumlar, Kırım sahilindeki Suğdak şehrini kontrolleri altına aldılar. Sultan Alâeddin Keykubad, Hüsameddin Çoban’ı Suğdak’ı zaptetmek için görevlendirdi. Hüsameddin Çoban da, sefere çıkarak Suğdak’ı zaptetti. Kıpçak hanının ve Rus hükümdarının Sultan Alâeddin’e itaatini sağladı. 1227 senesinde Kastamonu’ya döndü. Ölümünden sonra yerine, oğlu Alp Yürek geçti. Alp Yürek hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

Alp Yürek’ten sonra yerine, oğlu Muzafferüddin Yavlak Arslan geçti. Yavlak Arslan zamanında Anadolu’da, birçok karışıklıklar oldu. Yavlak Arslan, İlhanlılara muhalefete başladı. Bunun üzerine İlhanlı hükümdarı Geyhatu, bir Selçuklu-Moğol ordusunu Kastamonu’ya gönderdi. Yapılan muharebede Yavlak Arslan öldü. Selçuklu sultanı İkinci Mesud, bu muharebede kendisine büyük yardımı dokunan Şemseddin Yaman Candar’a Kastamonu ve havalisinde Eflâni’nin idaresini verdi.

Yavlak Arslan’dan sonra yerine, oğlu Mahmud Bey geçti. Mahmud Bey zamanında Bizans topraklarına akınlar düzenlendi. Sakarya Nehrinin civarına kadar olan yerler fethedildi. Ancak, 1309 senesinde Candaroğlu Süleyman Paşa, bir baskın ile Kastamonu’yu fethederek, Çobanoğulları Beyliği’ne son verdi.

Çobanoğulları devrinde Kastamonu ve çevresinde imar ve kültür faaliyetleri gelişti. Memleketlerine gelen âlimlere büyük önem verdiler. Meşhûr âlim Kutbüddin Şîrâzî, İhtiyârât el-Muzafferî isimli astronomi kitabını Yavlak Arslan için yazdı. Nüzhet-ül-Küttâp, Kavâ’id-ür-Resâ’il adlı eserler bu devirde yazıldı. Bu devirdeki en muhteşem yapı ise; Taşköprü’deki Muzafferüddîn Yavlak Arslan Medresesi külliyesidir.


Çobanoğulları Beyliğinin ilk Beylerbeyi olan Hüsamettin Çoban Bey, Beyliği öncesi Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus zamanında, komutan olarak Kastamonu ve havalisini fethetmek üzere görevlendirilmiştir, Bizanslılarla yaptığı savaşı kazanarak 1204 yılında Kastamonu’yu Bizanslılardan geri almıştır. Böylece Kastamonu’da Çobanlar devri başlamıştır.

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat hükümdarlığı sırasında, 1223 yılında Moğolların Kıpçak ilini işgali ile Rumlar fırsattan faydalanarak Kırım’daki Suğdak Şehrini kontrollerinde tutmaya başlamışlardır.

Bu durumun müdahalesi için yapılacak sefere Alaaddin Keykubat komutan olarak, Beylerbeyi Hüsamettin Çoban Beyi görevlendirmiştir. Nitekim, Çobanoğlu Hüsamettin Bey, Suğdak’ı zaptedmiş, Kıpçak Hanını ve Rus Hükümdarını Selçuklu’ya – Alaadin Keykubat’a bağlılığını sağlamıştır.

Çobanoğlu Beyi Hüsamettin Bey, 1277 yılında Kastamonu’ya dönmüş ve Kastamonu’da ölmüştür. Mezarı Taşköprü ilçesi merkezinde bulunmaktadır. 96 yıl süren Çobanlar devri kapandıktan sonra Candaroğulları Beyliği dönemi başlamıştır.


KültürÇatmaluk keşkek şenliği ilk defa 1996 tarihinde dernek kurulması ile başlamış ve her yıl yapılmaktadır.Her yaz 30 Ağustos tarihinde "Çatmoluk'ta" keşkek festivali düzenlenir. Bu festivale köyün büyükşehirlere göç etmiş insanları ve civar köylerin sakinleri de katılmaktadır. Festivalde birçok yöresel zenginlik sergilenir. Keşkek yöresel bir yemek olup, Çatmoluk ise suyu ve doğal güzelliği olan kırsal bir alandır. Bölgede çok iyi bilinen mesire yeridir.Bu şenlikle köyünden göç etmiş kişilerin köylerine bir hafta sonu görme hayali ile bu günü beklemeleri bunu bir vesile saymaları özlemlerinin belirtisidir.DernekKöy derneği: Çorum Kargı Çobanlar Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği


Dernek kurucularımızdan İbarihim Bostancıoğlu na bu hazırladığı metinden dolayı şükranlarımı sunarım Hinal


CoğrafyaÇorum iline 140 km, Kargı ilçesine 34 km uzaklıktadır.


İklimKöyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.


Nüfus


Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000 113
1997 94

EkonomiKöyün ekonomisi orman endüstrisi, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. En çok yetiştirilen tarım ürünler buğday ve şeker pancarıdır. Ayrıca yörede arıcılıkta yapılmaktadır. Köyün yakın çevresindeki arazilerde kuşburnu, ahlat, fındık ve kiren ağaçları bulunmaktadır. Ayrıca yörede yılın belli aylarında farklı çeşitlerdeki mantarlar halk tarafından toplanmaktadır.


Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

Seçim Yılı Muhtar

2004 Hüseyin Aydoğdu
1999 Hüseyin Aydoğdu
1994 Salih Aydoğdu
1989 salih aydoğdu
1984 hüseyin aydoğdu


Altyapı bilgileriKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol kısmen asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Köyünüze Ait bilgi ve Resimleri Bu konu altında paylaşabilirsiniz