|| Çocuğunuzun Okul Başarısı Neden Önemli? ||

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1

|| Çocuğunuzun Okul Başarısı Neden Önemli? || konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
|| Çocuğunuzun Okul Başarısı Neden Önemli? ||

Her anne baba çocuğunun okul başarısını önemser. Fakat önemseme nedenleri farklıdır.

Okul başarısı şu nedenlerle önem kazanmalıdır:

•Öğrencinin başarı duygusunun tatmin edilmesi
•Öğrencinin sosyalleşmesini sağlaması
•Öğrencinin kabiliyetlerini geliştirme fırsatı sunması
•Öğrencinin zamanını olumlu yönde kullanma fırsatı sunması
•Öğrencinin olumlu alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olması
•Öğrencilerin geleceğe ümitle bakabilmeleri, gelecekten beklentilerinin olması

Öğrencilerin ders başarılarının getirmiş olduğu avantajlar da az değildir.

Derslerinde başarı gösteren bireyler;

•Çoğunlukla çevrelerine olumlu yönde tesir edebilmektedir.
•Zararlı alışkanlıklardan kaçınabilmektedir.
•Zamanını verimli kullanabilir.
•Sosyal hayata uyum üst düzeydedir.
•Risk alma becerisi gelişmiştir.
•Özgüven duygusu gelişmiştir.
•Oto kontrol mekanizması gelişmiştir.
•Problem çözme gücü gelişmiştir.
•Çevreden olumlu mesajlar alır, çevreye olumlu mesajlar verir.

Okul dersleri iyi olan öğrenciler, hayata daha olumlu bakmakta olup çevreleriyle ilişkileri de üst düzeyde olmaktadır. Her eğitim öğretim yılında okullarda yapılan problem tarama testleri de bunu kanıtlar nitelikte sonuçlar vermektedir. Başarısı düşük düzeyde olan öğrenciler aileleriyle, arkadaşlarıyla, okulla ve kendileriyle ilgili konularda değişik problemleri işaretlerken(15-25 arası), başarısı üst düzeyde olan kişiler çok az problem işaretlemektedir (1-5 arası). Anne babalar, çocuklarının ders başarısı üzerinde etkili bir şekilde durdukları takdirde aynı zamanda çocuklarının pek çok problemlerini de çözmüş olacaklardır.

Anne- babalar çocuklarının ders başarısında ne kadar etkili olabilirler?

Ebeveynler, çocuğuyla ilgili tüm davranışlarda etkili oldukları gibi çocukların ders çalışma davranışı kazanmasında da birinci derecede etki gücüne sahiptir, öğretmen, ne kadar aktif olursa olsun, ebeveynler eğitim konusunu öncelikli olarak ele almıyor ve bu konuda bir çaba içinde bulunmuyor ise arzulanan başarı gerçekleşmeyecektir. Kimi anne babalar eğitime son derece önem verdiklerini belirtip çocuklarını özel okullara yollamakta, evde özel dersler aldırmakta ve her türlü fedakârlığa hazır olduklarını ifade etmektedirler. Ancak aynı kişiler evde tek bir satır kitap okumayıp, kendileri televizyon izlerken çocuklar çalışma odasına hapsetmekte sakınca görmezler. Çocukların ders başarısını artırmak için anne babaların maddi fedakarlığın haricinde yapması gereken fedakarlıklar ve vazifeler vardır. Bunların en önemlisi öğrenen anne baba olmaktır. Unutulmamalıdır ki eğitim ancak eğitimle verilebilir.

Anne babaların çocuklarının ders başarısını artırmak için yapması gerekenler:

-Anne babalar çocuklarının yaşının psikolojik özelliklerini iyi bilmeli, ona uygun davranmalı.
-Evde çocuklarla birlikte okul derslerine uygun aktiviteler yapılmalı(şiir ezberletme, kitap okuma, matematik yarışması, bilgi yarışması, hikâye canlandırma v.s.).
-Anne babalar tüm planlarını çocuğun eğitim durumuna göre ayarlamalı {yemek yeme saati, uyku saati, misafirliğe gitme, işten eve gelme, dinlenme, eğlenme, gezme v.s).
-Ders çalışma alışkanlığı kazandırıncaya kadar çocuğun ders çalışmasına engel olan maddi manevi her problem halledilmeli, çocuğa mazeret bırakmamalı,
-Ders çalışma alışkanlığı kazanılmışsa bile ders çalışma kontrol edilmeli, aksaklıklarda müdahale edilmeli.
-Baba ders konusunu annenin üzerine yıkmamalı, kendi yapması gereken vazifeleri aksatmadan yapmalı.
-Okul düzenli bir şekilde ziyaret edilmeli, öğretmenlerle görüşülmeli.
-Okul etkinliklerine katılmalı, çocuğun katılması teşvik edilmeli.
-Fırsat buldukça çocuğun okulu ve öğretmeni nazara verilmeli.
-Öğretmenin önerileri dikkate alınmalı.
-Çocuğun yanında asla öğretmenini tenkit edici mahiyette konuşulmamalı.
-Çocuğun öğretmeni adeta evin bir ferdi gibi kabul edilmeli, ona karşı samimi davranılmalı.
-Okuldaki arkadaşları tanınmaya çalışılmalı, uygun olmayan arkadaşlıklar konusunda tedbir alınmalı (öğretmenle konuşma, çocuğunuzla konuşma.vs).
- Çocuklar için alınan eşyaların(bilgisayar, cep telefonu, v.s) kullanımı kontrollü olmalı.