Çoklu Zeka nedir - Çoklu Zeka çeşitleri nelerdir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
çoklu zekanın öğretmenlere katkıları,Çoklu zekâ kuramı hakkında bilgi,Çoklu Zekalar nelerdir?,Çoklu zeka,Çoklu zeka hakkında bilgi,Çoklu Zeka Kuramı, çoklu zeka gardner, Çoklu Zeka Alanları

Çoklu zeka nedir

Harward Üniversitesi Eğitim Profesörlerinden olan Haward GARDNER Çoklu Zeka Teorisini ortaya atmıştır.Gardner’a göre; Zekâ, bir ya da birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme yeteneğidir.

Çoklu Zeka Türleri çeşitleri

SÖZEL – DİLSEL ZEKA :


Her hikayeyi, masalı, fıkrayı anlatır.
İyi bir hafızası vardır.
Kelime oyunlarını sever.
Okuma ve yazmayı sever.
İyi bir kelime hazinesi vardır.
Sözel olarak iyi iletişim kurar.

MATEMATİKSEL ZEKA :

Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar.
Hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar.
Matematik aktivitelerini sever.
Strateji oyunlarını, mantık bulmacalarını sever.
Yüksek düşünme tekniklerini kullanır.
Zeka oyunlarında başarılıdır.

GÖRSEL- MEKANSAL ZEKA :

Resimler ve şekillerle düşünür.
Hayalinde gördüğü resimleri gördüğünü anlatabilir.
Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir.
Çok hayal kurar.
Sanat ve proje aktivitelerini sever.
Görsel sunuşları sever.
Okurken kelimelerden çok resimlerden
anlar.

BEDENSEL- KİNESTETİK ZEKA :

Bir veya birden çok sporla uğraşır.
Uzun süre hareketsiz oturamaz.
Nesneleri parçalayıp, bütünlemeyi sever.
Yeni,tanımadığı nesnelere dokunur.
Hareket ederek öğrenir.
Dinlemeyi ve konuşmayı sever.

MÜZİKSEL – RİTMİK ZEKA :


Notasını görmediği müziği tanır.
Melodileri tanır.
Enstrüman çalar, koroda söyler.
Çalışırken tempo, ritim tutar.
Seslere karşı duyarlıdır.
Şarkıları kolaylıkla öğrenir.

SOSYAL ZEKA :

Arkadaşları ile birlikte olmaktan hoşlanır.
Doğal lider olarak davranır.
İkna becerisine sahiptir.
Kulüp, dernek ve komitelerde çalışır.
Çok arkadaşı vardır.
Dinlemeyi ve konuşmayı sever.

BİREYSEL – KİŞİSEL ZEKA :

Özgürlüğüne düşkündür.
Bireysel çalışmalardan zevk alır.
Kendisi hakkında düşünmeyi sever.
Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadırlar.
Başarı ve başarısızlardan dersler alır.
Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar.
Yalnız kalmaktan hoşlanır.

DOĞA ZEKA :


Araştırmalar yapmayı sever.
Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır.
İnsanın varoluşunun nedenlerini düşünür.


Çoklu Zeka Kuramının Rehber Öğretmene Sağlayacağı Katkılar

1. Çocukla yapacağı görüşmelerde çoklu zeka alanına göre en uygun yöntemi seçerek çocuğun kendini daha iyi ifade etmesini sağlayabilir (Ör: Sözel zekası yüksek çocuklarla görüşürken çocuğu konuşmaya ya da yazmaya teşvik ederken, görsel zekası yüksek bir çocukla görüşme yaparken ondan durumu resmetmesini isteyebilir.)
2. Mesleki rehberlik açısından öğrencileri ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda en çok başarılı olabilecekleri ve severek yapabilecekleri mesleklere yönlendirme fırsatı bulur.
3. Çocukları baskın zeka alanları doğrultusunda faaliyetlere yönlendirerek özgüven gelişimlerini destekleme ve böylece çocuklarda görülebilecek uyum ve davranış sorunlarını en aza indirme fırsatı yakalar.
4. Öğrencilerin baskın zeka alanı doğrultusunda ailelere rehberlik etme ve aileleri yönlendirme fırsatı bulur.
5. Çoklu zeka envanterinden elde ettiği bulgular yoluyla öğrencilerdeki gelişmeleri takip etme şansı elde eder.
6. Sınıfa yeni gelen öğrencilerin okula uyumu açısından test sonucunda elde edilen çoklu zeka alanından yararlanır.
7. Öğrencileri baskın zeka alanı doğrultusunda uygun eğitsel kollara yönlendirir.
8. Çocuklar, sınıflar ve okulla ilgili elde etmesi gereken bilgileri, ekonomik bir şekilde elde etmiş olur (zaman, veri girme, istatistik, tablo-grafik, sonuçları duyurma, öneri vb.)
9. Okullarda sık yaşanan saldırganlık, şiddet vb. problemleri önleme noktasında öğrencileri enerjilerini boşaltması açısından baskın zeka alanlarına uygun faaliyetlere yönlendirme imkanına kavuşur
10. Eğitiisel, mesleki ve kişisel rehberlik alanlarındaki problemleri azaltması nedeniyle mesleki doyum elde etme, eğitim camiası ve aile nezdinde daha fazla prestij elde etme olanağı bulur