Comparatives of Adverbs -- Zarfların Karşılaştırılması

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Comparative Form of Single Syllable Adverbs
(Tek Heceli Zarfların Karşılaştırılması)

Sonu “-ly” ile bitenlerin dışındaki tek heceli zarflara karşılaştırma anlamını katmak için “-er” eki eklenir. Sadece “early”, iki heceli olduğu halde bir istisna olarak “-er” eki alır.

early earlier

John left the house early this morning, but his brother left the house earlier than John. (John bu sabah evden erken çıktı, ama kardeşi ondan daha erken çıktı.)

Some planes can fly low, but helicopters can fly lower than them. (Bazı uçaklar alçaktan uçabilir, ama
helikopterler daha alçaktan uçabilir.)

We arrived late, but our teacher arrived later than us. (Ben geç geldim, fakat öğretmenimiz bizden daha geç geldi.)