Cumhuriyet İlköğretim Okulu Kavaklıdere Muğla

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Hakkında - Cumhuriyet İlköğretim Okulu Tanıtım - Cumhuriyet İlköğretim Okulu Resimleri - Cumhuriyet İlköğretim Okulu İletişim

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Hakkında Bilmek İstedikleriniz :

MİSYONUMUZ

Öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmek için varız.

Sevgi dostluk ve anlayış içerisinde yaşam mücadelesini hep kazanacak, kaybettiğinde kaybettiklerinden ders alacak böylece hiç kaybetmeyecek bireyler yetiştirmek için varız.

Tüm insanlara saygılı, güvenilir, bencillikten uzak kuşaklar yetiştirmek için varız.

Gizemli evrenin gizlerini çözümlemeyi uğraş edinen, girişken, sürekli kendini yenileyen, üretken, değerlendirme yeteneği güçlü bireyler yetiştirmek için varız.

İnsanca duyguların egemen kılındığı, ulusal egemenlik ve insanlık tutkusu ile dolu genç beyinler yetiştirmek için varız.

Özgür, vatan ve ulus saygısıyla dolu, tıpatıp bizim kopyamız değil, bizi aşan çağı yakalamak hatta geçmek çabası içerisinde olan bireyler yetiştirmek için varız.

Özel beceri ve yetenekleri doğrultusunda, çağdaş, insani ve bilimsel değerlere saygılı, sorumlu ve duyarlı Ulusal değerlere saygılı, Türkiye Cumhuriyetine bağlı, görev ve sorumluluklarının bilincinde, vatan ve Atatürk sevgisiyle dolu, bilimin tek doğru yol gösterici olduğuna inanan insanlar yetiştirmek için varız.

Öncelikle ulusunun sonra da tüm ulusların mutluluğu için uğraş veren, arayan, uzlaşan ve daima kendine güvenen kuşaklar yetiştirmek için varız.


VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılâplarını tanımış ve özümsemiş; çağdaşlığı, demokrasiyi ve laikliği içselleştirmiş;

- Ulusal değerlerini kaybetmeden evrensel değerler ile bütünleştirmiş, kişiler ve toplumlar arası farklılıkları hoşgörü ile karşılayıp bir zenginlik olarak benimseyen,

- Kendine güvenen, tanıyan, becerilerinin farkında olan, katılımcı, sorgulayan, bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen,

- Pozitif yönlü değişim ve gelişimi sürekli olarak yaşayan, kendi kendine öğrenmeyi temel ilke olarak benimsemiş,

- Düşünsel, duygusal ve sosyal açıdan kendine yeten ve toplum ihtiyaçlarını karşılayan yeniçağın bireylerini yetiştirmek vizyonumuzdur.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

Ana Değerlerimiz
Kurum Kültürü ve Etik Değerler;
1973'den günümüze eğitim-öğretim hizmeti veren Kavaklıdere Cumhuriyet İlköğretim Okulu, köklü bir geçmişe sahip olması nedeniyle sağlam bir kurum kültürüne de sahiptir.
Amacımız gücünü bilgiden alan, kendine güvenen, farklı görüşlere saygılı, öğrenmeyi öğrenmiş, yüzü geleceğe dönük bireyler yetiştirmektir. Bu amacımızı hayata geçirmek için ana değerimizi, etik kurallarımızı;

* İNSAN
* SEVGİ VE SAYGI
* AÇIKLIK VE DEMOKRATLIK
* KATILIMCILIK VE PAYLAŞIMCILIK
* BİLİMSELLİK VE GERÇEKÇİLİK
* YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK

Bu bağlamda okulumuzda;
1. İnsan; Her şeyde insanı temel değer olarak ele alırız. Bütün paydaşlarımızın sağlığı, mutluluğu ve başarısı için gayret gösteririz. Özellikle öğrencilerimizi bu doğrultuda yönlendirip, motive ederek hayata hazırlarız.

2. Sevgi ve Saygı; Bütün paydaşlarımız için vazgeçilmez iki değerimizdir. Bütün paydaşlarımızı korku, güvensizlik ve karamsarlığın dışında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir dünya içinde yaşatarak memnuniyetlerini sağlamak esastır. Bunun için birbirimizi dinlemeye ve anlamaya varsa, sorunları çözmeye özen gösteririz.

3. Açıklık ve Demokratlık; Güvenin ve adaletin sağlanmasında temel ölçütler olarak kabul ederiz. Güvenin sağlandığı yerde huzura ve başarıya ulaşılması kaçınılmazdır. Bizler şeffaf, açık ve demokrat yaklaşımlarımızla tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp onları kalplerinden yakalayarak motive eder, onların başarı grafiğinin yükselmesini sağlarız.

4. Katılımcılık ve Paylaşımcılık; Ekip anlayışımızın ve takım olarak çalışma ruhumuzun iki ana göstergesidir. Paydaşlarımızın alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı ve bunların sonuçlarının paylaşımı yönetimde yayılmayı, verimde ve başarıda artışı getirmektedir.
5. Bilimsellik ve Gerçekçilik; Kurumumuz için olmazsa olmaz olarak kabul edilen ana değerlerimizden biridir. Ulu Önder Atatürk’ün “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir!” sözünden hareketle bilimsel ve gerçekçi düşünceyi tüm paydaşlarımıza özellikle, öğrencilerimize benimsetip, davranış haline getirterek, yine Ulu Önderimizin gösterdiği hedef olan ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma idealini gerçekleştirmek temel ülkümüzdür. Bunun için gerek ders, gerekse ders dışı etkinliklerde bilimsel verileri ve gerçekçi yaklaşımları öne çıkararak öğrencilerimizi bilimsel ve gerçekçi düşünceye alıştırırız.

6. Yaratıcılık ve Yenilikçilik; İnsan olarak temel değerlerimizden ikisi olarak benimseriz. Bu nedenle öğrencilerimizi yaratıcı düşünmeye ve yenilikçi olmaya özendirir ve teşvik ederiz. Okulumuzda yürütülen projeler, yapılan yarışmalar bu hedefimize ulaşmada başvurulan araçlardır

Bu bağlamda okulumuzdaki tüm eğitim öğretim faaliyetlerinde izlediğimiz yol ile
• Şekil ve kalıpçılığa değil, kişilik geliştirmeye;
• Başarısızlığı ölçmeye değil, başarıyı ölçmeye;
• Toplum dışına itmeye değil, isteğe ve yeteneğe göre değerlendirmeye ve yönlendirmeye;
• Sorgulamadan kabul etme ve itaat anlayışına değil, özgür ve bilimsel düşünmeye ve mantığa;
• Baskıya dayalı değil, isteklendirmeye; korkuya ve otoriteye dayalı değil, sevgiye, değer vermeye ve demokratikliğe dönük bir eğitim anlayışı uygulamaya;
• Bireyselliğe değil, paylaşımcı katılımcı ve demokrat bir kimliğe sahip gençler yetiştirilmesine;
• Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getiren gençler yetiştirmesine;
• İnsan ve ülke sevgisinin gençlere temel değerler olarak verilmesi ve benimsetilmesine;
• Güven duygusu gelişmiş, her ortamda kendini rahatça ifade edebilen bireylerin topluma kazandırılması HEDEFLENİR.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgileri ve iletişim Adresleri :

Okulun Bağlı Bulunduğu İlçe: Kavaklıdere
Okulun Telefonu: 252 592 7014
Okulun Faksı:
Okulun Adresi: Cumhuriyet Mah. Sazak Cad. Kavaklıdere
Okulun Web Adresi:
http://kavakliderecumhuriyet.meb.k12.tr
Okulun E-Posta Adresi: 714692@meb.k12.tr
Okulun Müdürü: Serdar MÜRTEZAOĞLU
Okulun Ulaşım Bilgileri:
Metropol İçi / Dışı : İçi
Ulaşım Durumu : Karayolu
Lojman Durumu: Yok
Bölgedeki Kiralık Konut Durumu : Sıkıntı Yok


Cumhuriyet İlköğretim Okulu Resimleri :Kaynak : webrehberi.biz - okulweb.meb.gov.tr - www.meb.gov.tr

Okul Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız