Cumhuriyet İlköğretim Okulu Merkez Muğla

SeLeN

Yönetici
Editör
#1

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Merkez Muğla konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Hakkında - Cumhuriyet İlköğretim Okulu Tanıtım - Cumhuriyet İlköğretim Okulu Resimleri - Cumhuriyet İlköğretim Okulu İletişim

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Hakkında Bilmek İstedikleriniz :

Okulumuzun ilk kurağı tahminen 1900 yıllarında Saburhane’ de
han ve kahve olarak yapılmış olan APASTOL adındaki bir Rum’a a-
ittir.
Yapıldıktan sonra 1922 yılına kadar Apastol tarafından han ve
kahve olarak kullanılmıştır. 1922 yılında İstiklal Savaşı’nın bitimin-
de Rumlar'ın Muğla’ dan ayrılmasından sonra malları (Envali Metru-
keden)olmak üzere devlet malı olarak (Hususi Muhasebe)Özel İdare’
ye verilmiştir. İki yıl boş kalmış ve 1924 yılında mahalli okul ihti-
yacını karşılamak üzere Milli Eğitime verilmiş,o yıldan itibaren 3 sı-
nıflı okul olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Her yıl binada ve bahçede yapılan birçok tamirat ve tadilat so-
nunda 1946 – 1947 öğrenim yılında 5 sınıflı olarak öğrenime baş-
lamıştır.Okul binasının çok yıpranmış olması, bahçenin dar bulun-
ması,her haliyle okul olmaktan uzak bulunması bilhassa sağlık şart-
larının kötü olması dolayısıyla yeni ilkokul binası yapılması zarure-
tini yaratmıştır. 1950 yılında Okul Aile Birliğinin ısrarlı ve devamlı
çalışmaları sonucunda hükümetimizce bugünkü okulumuzun bulunduğu
arsa üzerinde yeni bir Cumhuriyet İlkokulu yaptırılması kararlaş-
tırılmıştır.
Nihayet 1951 yılında halkın huzurunda okulun temeli atılmış-
tır.80.355.53 Lira sarfiyatla 2 yılda bitirilmiş,5 Ağustos 1953 ta-
rihinde öğrenime açılmıştır.Okul bahçesinin güzelleşmesi için de 135
adet muhtelif fidan dikilmiştir.
Okulun alt kat odalarının sınıfa elverişli bulunmaması nedeniyle
kısa zamanda bina yetersiz duruma gelmiş,1961 yılında yeniden 6
derslikli ikinci bir binanın temelleri atılmış,inşaatı biten bu bina o-
kulumuza verilmiştir. Aynı yıl ilimizde Ticaret Lisesinin açılması ile
binanın istifadesi bu okula bırakılmıştır. 1970 yılına kadar Ticaret
Lisesinde kalmıştır.Bu zaman içinde okulumuz çift öğrenimyapmıştır.
Ticaret Lisesinin ayrılmasından itibaren sınıflara okulumuz yerleş-
miş,barakalarında İmam Hatip Okulu öğrenime başlamıştır.
Okulumuzda 1968 – 1969 öğretim yılından itibaren hazırlık sı-
nıfı açılmıştır.
2 Temmuz 1998' de 10 derslikli yeni bir binanın temeli atıldı.
1999 – 2000 öğretim yılında hizmete girdi. Bodrum katta spor sa-
lonu, kalorifer dairesi,işlik ve kantin,zemin katta 5 derslik ve Mü-
dür Yardımcısı odası, 1. katta 6 derslik bulunmaktadır.
1998 – 1999 öğretim yılından itibaren 8 yıllık İlköğretim Okulu
olarak eğitim öğretim devam etmektedir.

Misyonumuz:

Okulumuza kayıtları yapılan öğrencilerin; duyuşsal, bilişsel, davranışsal ve sosyal gelişimlerine bağlı olarak özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirip, tüm potansiyellerini kullanmalarına fırsat tanıyarak öğrencilerimizin iyi bir sosyal varlık ve iyi yurttaş olarak yetişmelerine katkıda katkıda bulunmak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.

Vizyonumuz :

Vizyonumuz Türk Milli Egitiminin genel amaçlari ve temel ilkeleri isiginda, Ilkögretim Okullari Yönetmeliginden aldigi dayanakla dinamik, demokratik, özgün, etkili ve nitelikli bir okul ortami olusturmak. Herkes her gün daha iyiye ulasmak için çalissin, ögrenme temel ihtiyaç kabul edilsin, her veli ögrencisine ögrenme için her türlü firsatin verildigini bilsin istiyoruz.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgileri ve iletişim Adresleri :

Okulun Bulunduğu İlçe: Merkez
Okulun Telefonu: 252-2141269
Okulun Faksı: 252-2148230
Okulun Adresi: Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad.No:71
Okulun Web Adresi:
www.muglacumhuriyet.meb.k12.tr
Okulun E-Posta Adresi: cum_716081@hotmail.com
Okulun Müdürü: Turhan ŞAHİN
Okulun Ulaşım Bilgileri:
Metropol İçi / Dışı : İçi
Ulaşım Durumu : Karayolu
Lojman Durumu: Yok
Bölgedeki Kiralık Konut Durumu : Sıkıntı Yok


Cumhuriyet İlköğretim Okulu Resimleri :


Kaynak : webrehberi.biz - okulweb.meb.gov.tr - www.meb.gov.tr

Okul Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız