Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Nelerdir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
cumhuriyetçiliğin türk milletine faydaları - cumhuriyetçilik ve faydaları - cumhuriyetçiliğin faydası - cumhuriyetçilik ilkesi faydalarıCumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalarAkla ve bilime en uygun yönetim şekli olan cumhuriyet, milletin kendi kendisini yönetmesidir. Toplum ihtiyaçlarını gidermeye en uygun devlet şekli olmakla birlikte, demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir.Toplumu oluşturan bütün bireylerin hak ve özgürlükleri cumhuriyet rejimi ile güvence altına alınabilir. İşte bu yüzden Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi oldukça önemli bir ilkedir. İnsanların devlet yönetimine katılımını ve bütün yasalar karşısında eşitliği savunan bir ilkedir. Cumhuriyet rejiminin her daim devamını savunan bu ilke sayesinde Türk toplumu, yasalar çerçevesinde dilediği gibi yaşama ve hak arama özgürlüğüne kavuşmuştur. Ülke yönetiminde söz sahibi olma fırsatını elde etmiştir.Türk milleti, cumhuriyetin getirdiği bu olanaklar ile kısa zamanda çağdaşlaşma yolunda önemli ilerlemeler sağlamıştır. Bugün milletçe sahip olduğumuz olanaklar, cumhuriyetin Türk toplumuna kazandırdığı faydalardır. Çağdaşlaşmanın ve ileriye gitmenin baş koşulu cumhuriyettir. Bu nedenden dolayı Atatürk, cumhuriyetçilik ilkesini, Türk İnkılabı’nın birinci ilkesi kabul etmiştir. Cumhuriyet yönetimi, Türkiye’de çağdaşlaşmanın, yenileşmenin ve ileriye gitmenin yolunu açmıştır.