Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkesinin önemi nedir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkesinin önemi
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ, CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ’NİN ÖNEMİ, CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ’NİN ÖZELLİKLERİCumhuriyet; egemenliğin halkta olduğu devlet yönetimi demektir. Cumhuriyet, demokrasinin bir uygulama şekli olup halkın kendi kendini yöneterek, yönetimde söz sahibi olduğu rejim demektir.
Cumhuriyetçilik ise devlet yönetiminde cumhuriyetin bulunması demektir.

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare” olduğu için ilan edilmiştir.

Cumhuriyet yönetimi 1923 yılından itibaren Anayasa'ya eklenmiştir ve Anayasa'nın birinci maddesidir. Anayasa'nın ikinci maddesinde de Cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti:İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devletidir.

Atatürk demokratik cumhuriyeti benimsemiştir. “Demokrasinin tam ve en belirgin şekli cumhuriyettir.” demiştir. Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Böylece ülkenin sürekli yenileşme ve çağdaşlaşma içinde olmasına çalışmıştır.

Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı faydalar ise şunlardır:
1. Egemenlik yetkisi millete geçmiştir.
2. Halkın tamamı eşit olarak ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. Herkes devlet imkanlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahip olmuştur.
3. Toplum, çağdaş bir yönetim şekline kavuşturulmuştur.
HALKÇILIK İLKESİ, HALKÇILIK İLKESİNİN ÖZELLİKLERİ, ÖNEMİ

-Halk, bir milleti oluşturan çeşitli grupların içinde bulunan insanlara denir.

-Halkçılık milleti oluşturan gruplardaki insanların birbirleriyle eşit olması gerektiğini savunur.

-Halkçılık ilkesine göre hiçbir gruba, aileye, kişiye, zümreye, veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

-Halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur.

-Halkçılık ilkesi bir bütün olarak Atatürk ilkeleri içinde değerlendirilmelidir. Tek başına değerlendirilmesi bazı yanlışlıklara yol açabilir. Atatürkçü Düşünce Sistemine aykırı olan bütün görüş ve davranışlar doğrudan halkçılığa da aykırıdır.