cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik gelişmeler

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
lütfen bulun...bu ödew çok önemli albüm hazırlamam gerek yarın son gün ne olur çabuk
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER
İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat 1923)
Lozan antlaşması görüşmeleri sürerken toplanan bu kongrede yeni kurulan devletin ekonomik alanda kalkın*mada izleyeceği politikalar saptanmıştır. Kongre'de Mi*sak–ı İktisadi denilen ilke kabul edilmiştir. Bu ilkeye göre Ulusal bağımsızlıktan ödün vermeden, kendi öz kaynaklarımız dayanarak kalkınmak esas alarak benim*senmiştir. Alınan kararlar serbest piyasa anlayışına (İktisadi Liberalizm) dayandırılmıştır. Başlıca kararlar şunlardır:


1. Özel sektöre kredi sağlayacak bir bankanın ku*rulması
2. El tezgahlarından büyük fabrikalara geçilmesi
3. Aşarın kaldırılması
4. Sanayiyi kurmaya yönelik makinalardan gümrük alınmaması
5. Çiftçilere kredi verilmesinde kolaylıklar sağlan*ması

Tarım Alanında Yenilikler

1. Aşar vergisi kaldırıldı (1925)
2. Köylünün ürünlerinin aracıya kaptırmadan pazar*lanması için Tarım Kredi Kooperatifleri kurulmaya baş*ladı.
3. Modern tarımın yapılışını öğretmek için Orta ve Yüksek Ziraat Okulları açıldı.
4. Modern tarımı tanıtmak Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.

Not: Topraksız köylüyü toprak sahibi yapmak için geniş kapsamlı bir toprak reformu yapılamamıştır.

Ticaret Alanında Yenilikler

1. İş sahiplerine kredi vermek için Türkiye İş Ban*kası kuruldu.
2. Kabotaj kanunu çıkarıldı (1926). Bu kanunla kıyı*larımızdaki denizcilik yerli işletmecilere verildi. Yabancı*ların çalışmaları yasaklandı.

Sanayi ve Madencilik Alanında Yenilikler

1. Modern sanayiyi kurmak için Sanayi ve Maden Bankası Kuruldu (1925). Bu banka sonradan Sümer*bank'a devredildi.
2. Teşvik–i Sanayi Kanunu çıkarıldı (1927). Özel sektöre bu kanunla sermaye verilerek, vergi kolaylıkları sağlandı. Ancak özel sektör desteklere rağmen sana*yiyi kurma çalışmalarında yetersiz oldu.Bunun üzerine devlet temel sanayi şatırımlarını gerçekleştirmek için harekete geçti. Böylece devletçilik ilkesi doğdu.