Cümle Öğeleri Testi - Cümlenin Öğeleri Test soruları ve cavapları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Cümle Öğeleri Test ,cümlenin ogeleri testleri,cumle ogeleri test,cümlenin öğeleri test
Cümlenin Öğeleri, Cumlenin Ogeleri Sorular, Cumlenin Ogeleri Test, LGS Türkçe, OKS ÖSS LGS KPSS Türkçe Sorulari, ÖSS Türkçe, Soru, Soru Bankaları, Sorular, Sorular ve Testler, Testler, Türkçe Dersi Soru Bankalari, Türkçe Dersi Testler, Türkçe Edebiyat Testleri Sorulari, Türkçe Sorular ve Testler, Türkçe Sorulari, Türkçe Testler, Türkçe TestleriCÜMLENİN ÖĞELERİ TEST SORULARI


1. Aşağıdakilerden hangisi, öznenin özelliklerinden olamaz?
A) Fiillerin mastarları özne olabilir.
B) İsimlere getirilen hal eklerini alabilir.
C) Şahıs ve soru zamirleri özne olabilir.
D) İsim ve sıfat tamlamaları özne olabilir
E) Eylemi yapan kişiyi gösterir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne görevinde kullanılmıştır?
A) Hırsız, kısa bir süre sonra yakalandı.
B) Yalancı adamı hemen susturdular.
C) Gençlere her zaman sahip çıkmalıyız.
D) İhtiyarı, bu yaz ziyaret edeceklermiş.
E) Dilenciye on bin lira verdi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir?
A) Okulun bahçesinde top oynarken gözlüğü kırılmıştı.
B) Bu kitabı, doğum günümde bana edebiyat öğretmenim almıştı.
C) Öğrenciler, akşamları ders çalışmayı pek sevmezler.
D) Sizde fazla olan kitapların bazısını bir arkadaşınıza verebilirsiniz.
E) O, bu yıl sosyal etkinliklere katılmayı hiç düşünmedi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yer almamıştır?
A) Küçük kardeşi bu yıl okula başlıyor
B) Çiçekçiye uğrayıp üç kırmızı aldım.
C) O, "Altın Kelebek" ödülünü bileğinin hakkıyla aldı.
D) Doğum gününde ona, sadece bîr kalem alabildik.
E) Şehirlerden kaçıp gitme düşüncesini içimizden atamadık.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi bulmaya yöneliktir?
A) Üstüne yorgan mı örttüler?
B) Doktora dün beni mi sormuş?
C) Çocuğun başına taş mı düşmüş?
D) Yarışmaya seni mi gönderecekler?
E) Kendisi bu işi başarabilir mi?

6. "Onlar her yerde onun karşısında idiler."
Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özne + Z. Tümleci + Nesne + D. Tümleç + Yüklem
B) Özne + D. Tümleç + D. Tümleç + Yüklem
C) Özne + D. Tümleç + Yüklem
D) D. Tümleç + Özne + Yüklem
E) D. Tümleç + Özne + D. Tümleç + Yüklem

7. Yıllar öncesinin solgun eylül, ekim ayları, asırlık çınarlar ve titrek yapraklar arasında dönüp duruyor benimle birlikte.
Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylül, ekim ayları.
B) Solgun eylül, ekim ayları
C) Yıllar öncesinin solgun eylül, ekim ayları
D) Asırlık çınarlar ve titrek yapraklar
E) Benimle birlikte

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "ne, neyi, nerede" ve "nasıl" sorularının tümüne cevap vermektedir?
A) Ahmet toplantıda sana ne söyledi?
B) Orada bulunanlar, konuyu tartıştı.
C) Kuş, yuvasında yavrularını yle besliyordu.
D) Çocuklar bahçede oynamaya başladı.
E) Terbiyeli çocuk, herkese saygılı davranır.

9. "Öğrencileriniz son günlerde neler okuyorlar."
Sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesi olur?
A) Özne
B) Nesne
C) Dolaylı Tümleç
D) Zart Tümleci
E) Edat Tümleci

CÜMLE ÖĞELERİ TEST - 2
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Yarışmaya, birden fazla kişinin ortak çalışmayla oluşturduğu yapıtla da başvurulabilir.
B) Türkçe dışındaki dillerde yazılmış yapıtlarla da başvurulabilir.
C) Ödüle aday gösterilen yapıtın bir özeti gönderilmelidir.
D) Ödüle aday gösterilen yapıtlar tekrar incelendi.
E) Adaylar, ödül için birden fazla dalda başvuruda bulunabilir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlayanı düşmüş isim tamlaması özne görevindedir?
A) Yarışmanın heyecanından elleri tir tir titriyordu.
B) Gökkuşağını gözlerinde gördüm bu sabah.
C) Yazar, romanında gözleme büyük yer vermiş.
D) Şiirine hayran kalacak genç kuşaklar.
E) Onun şiirini anlamak için zamanı geriye çevirmek gerek.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yağmurlardan sonra / buyurmuş / başak.
B) Tutsak bir kekliğin sesiyle / erirdi / kar.
C) Bir şahdamar gibi / vuruyor / hayaller.
D) Bir gün / gözlerimin / tâ içine / bak.
E) Sen doğu olursan / güneş / sana / gelecektir.

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi, farklı bir öğe olarak kullanılmıştır?
A) Adamcağız, kulağına çalınan her şeye inanıyor.
B) Neyi nerede kullanacağını enine boyuna düşündü.
C) Önüne getirilen her belgeyi, kılı kırk yararcasına inceliyordu.
D) Toplantıda konuşulacak olan her şeyi, kulağını açıp dinlemelisin.
E) Ne yapacağınıza, iş işten geçmeden karar vermelisiniz.

5. Aşağıdakilerden hangisinde "Beni zaman zaman ağlatan bu hazin hatıradır." cümlesinin öğe dizilişi doğru olarak verilmiştir?
A) Özne - Yüklem
B) Belirtili Nesne - Zarf Tümleci - Özne - Yüklem
C) Özne - Belirtili Nesne - Yüklem
D) Özne - Belirtili Nesne - Zarf Tümleci - Yüklem
E) Belirtili Nesne - Özne - Yüklem

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır?
A) Doktor, bu konuşmaların bana çok faydalı olacağını söylüyordu.
B) Yıl sonunda ailem tekrar köye taşınmıştı.
C) Bu resim çarşıda, tahta atın üstünde çekilmiş.
D) Arabalar on beş metre kadar aralıklarla ağır ağır yol alıyorlardı.
E) Sözümü bitirir bitirmez sanki bir yanardağ patlamıştı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) İki saat önce / gelen araba / hâlâ / buradaydı.
B) Seni gördüğüm gün / suratın / asıktı.
C) Köye onlardan önce gittiğimi / bilmiyorlar.
D) İnsanları böylesine sevmek / elbette / kolay değil.
E) Yaşama si / onda / bütün duyguların üstündeydi.

8. Sanatçının ailesini ziyaret ettikten sonra kimi nereye götürdüler.
Cümlesindeki öğelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dolaylı Tümleç - Özne - Zarf Tümleci - Yüklem
B) Zarf Tümleci - Belirtili Nesne - Dolaylı Tümleç - Yüklem
C) Dolaylı Tümleç - Nesne - Zarf Tümleci -Yüklem
D) Dolaylı Tümleç - Nesne - Özne - Yüklem
E) Nesne - Dolaylı Tümleç - Özne - Yüklem

9. "Üzerinde çalıştığı proje, birtakım ilavelerden sonra bitti."
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki cümleyle öğelerin sıralanışı yönünden özdeştir?
A) Balığın kokusu yemekhaneden odalara yayıldı.
B) Komşumuzun çocuğu, karşısında beni görünce şaşırdı.
C) Uzun zamandır balık yemediğin belli oluyor.
D) Öğrenci, öğretmeni soru yağmuruna tutmuştu.
E) Olayların bu kadar büyütüleceğini tahmin edememişti.
 

#2
CÜMLENİN ÖGELERİ -TEST 3

1. Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Özne - nesne - yüklem

B) Özne - yüklem

C) Özne - zarf tümleci - yüklem

D) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem

E) Nesne - zarf tümleci – yüklem2. Karşımızda oturan orta yaşlı, gözlüklü bayan, İki bü*yük gazeteyi didik didik etti.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem

B) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem

C) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem

D) Özne - nesne - yüklem

E) Özne - dolaylı tümleç - nesne – yüklem3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır?

A) Buradaki insanlar zengindi; ama mutlu değillerdi.

B) Okuduğum romanın çok acıklı bir anlatımı vardı.

C) Varacağım yere erken saatlerde ulaşmalıyım.

D) Bir gün benim haklı olduğumu sen de anlayacaksın.

E) Gönderdiğiniz hediyeyi çok beğendim.4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ya da sözcük gruplarından hangisi farklı bir öge oluş*turmuştur?

A) Rakibinizi hata yaparken rahatsız etmeyin.

B) Siz onu gençliğinde görmeliydiniz, şimdi o günle*rinden eser yok.

C) Küçük kasabalarda herkes birini sesinden tanır.

D) O günlerde buraya tren gelmezdi, şehre traktörle giderdik.

E) Yağmur başladığında herkes yağmurdan korun*mak için sığınacak bir yer aramaya başlardı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en fazladır?

A) Yağmur yağmaya başlayınca aklıma hemen yağ*murla İlgili şiirler geliyor.

B) Bacanın üstündeki leylek yuvası çok görkemli görünüyordu.

C) Lokanta dışarıdan çok köhne görünüyordu.

D) Savaşta ölenlerin anısına yapılan heykel beni çok duygulandırdr.

E) İstanbul'daki tarihî yerlerin birçoğunu iki yıl önce bir iş için İstanbul’a geldiğimde gezmiştim.6. "Beni görünce yüzüme şaşkın şaşkın baktı."

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?

A) Ziyaretine gittiğimizde bizi çok sıcak karşılamıştı.

B) Bilmediklerini döne dolaşa bana soruyordu.

C) Vakitli vakitsiz ziyaretime gelmesi beni iyice bez*dirmişti.

D) Başından geçenleri uzun uzun anlattı bana

E) Güneş batarken, ağaçların koyu gölgesinde sessiz sessiz ağlıyordum.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en fazladır?

A) O küçük kasabada üç yıl önce öğretmenlik yap*mıştım.

B) Eski kitaplarının arasında ilginç bir kitap buldu.

C) Şu satırları yazdığım sırada yeni işler tasarlıyorum.

D) Ufaklık, kirli çamaşırlarını annesine göstermeden makineye attı.

E) Gözlerinden iki damla yaş süzüldü.8. Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendileri*ni başkalarının başarılarını küçülterek teselli ederler.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne

C) Yüklem

E) Dolaylı tümleç

B) Nesne

D) Zarf tümleci9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne voktur?

A) Yöneticilerin olayların üstüne kararlılıkla gitmesi beklenir.

B) Çocukların kitapları, defterleri ve beslenme kutula*rı çantalarına yerleştirildi.

C) Çalışanlar, işe coşkuyla başlarsa her işin hakkın*dan gelirler.

D) Konuşmacı, konuşmasına başlamadan önce sa*londa sessizlik sağlandı.

E) Yazarın çeşitli gazetelerde yirmi kadar makalesi yayımlandı.10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanıl*mamıştır?

A) Toplantının üç gün ertelendiğini açıkladılar.

B) Bir akşamüstü güneş batarken sahilde tek başıma bir süre dolaştım.

C) İki saat içinde dükkândaki tüm malları tek tek saydık.

D) Ilık ılık esen bir bahar yeli saçlarımızı okşuyordu.

E) Zaman, çözülmesi imkânsız sanılan en büyük so*runları bile çözüyor.11. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/ ba*şarıyı/ yakalayacaktır.

B) Sanatçılar/okuyuculara yaşamın fark etmeyen gü*zel yanlarını /gösterirler.

C) Gerçek okuyucu, /okuyacakları konusunda seçici davranmayı /bilir.

D) Bilmediğini bilmek/ kişiyi /bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.

E) Deli dolu akan nehirlerden/ tas tas sular /içtik.12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kim, neyi, ne zaman" sorularının üçünün de karşılığı vardır?

A) iyi bir eleştirmen bir eseri incelerken kendi ruhu*nun serüvenlerini anlatır.

B) Sigara içen anne ve babalar, çocuklarının hayatla*rını tehlikeye atıyorlar.

C) Parasal sorunlardan bunalanlar kendilerine ikinci bir iş arıyor.

D) Sömürge ülkeler birer birer bağımsızlığına kavu*şuyor.

E) İstasyon binası karanlıkta bir hayalet gibi görünü*yordu.13. Bir gün mahallenin ana caddelerinden birinden geçer*ken ekmek satan yeni bir dükkânın açıldığını gördüm.

Bu cümlede altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Özne B) Belirtisiz nesne

C) Dolaylı tümleç D) Belirtili nesne

E) Zarf tümleci14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?

A) Ben insanın iş görmesini, yaşama çabasını uzata*bildiği kadar uzatmasını isterim.

B) Dostluk ve aşk rastlantılara ve başkalarına bağlıdır.

C) Sanat insanlara gerçeği hatırlatan bir yalandır.

D) Onu evde yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.

E) Ben daha küçük bir çocukken babam bana küçük bir kumbara almıştı.15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm diğerlerinden farklı bir öğedir?

A) Kitabın kapağını tasarlayan sanatçı oldukça yetenekliymiş.

B) Piknik ateşinden çıkan yangın, yüzlerce ağacın yanmasına neden oldu.

C) Bilgisayar teknolojisi, hızına erişilmez bir biçimde gelişiyor.

D) ise varamayan malzemeleri evin yakınındaki boş bir araziye atıyordu.

E) Depremde yıkılan binalar en kısa sürede yeniden yapılacakmış.16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik , nesne görevindedir?

A) Onun beni terk edip gidişini asla affetmeyeceğim.

B) Senin gidişinden sonra yüzüm hiç gülmedi.

C) Gidişine ne kadar üzüldüğümü anlatamam.

O D) Terk edip gitmek kolay mı sandın?

E) Beni terk edip gitmeye nasıl cesaret ettin?17. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci bul*durmaya yöneliktir?

A) iki gün önce beni mi aramıştın?

B) Onun Ankara'ya gelince nerede kalacağını biliyor musun?

C) Otobüsün nerede mola vereceğini biliyor musun?

D) Bu sözleri kimden duydunuz?

E) Bu konuda kime başvurman gerektiğini söylediler mi?18. "Kimi, nerede, nasıl, bulacaksın?" cümlesindeki öğeler, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sizi geçen gün katıldığımız bir seminerde görmüş*tüm.
B) Bugün hiçbirimizin canı ders dinlemek istemiyordu.

C) Onu en son gördüğüm günü ne zaman hatırlasam içim burkulur.

D) Babasını otobüs terminalinde sevinçle karşıladı.

E) Annem ben daha küçükken geçirdiği bir trafik ka*zasında ölmüş.

Cevap Anahtarı: 1)A 2)D 3)C 4)C 5)A 6)E 7)D 8)E 9)C 10)B 11)B 12)A 13)D 14)E 15)D 16)A 17)A 18)D
 

#3
CÜMLENİN ÖGELERİ -TEST 4
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözlerin tümü, özne görevindedir?

A) Bahar rüzgârının tatlı serinliği bizi sarhoş et*mişti.

B) Yol yapım çalışmaları bir ay boyunca sürecek.

C) Akıl danışacak ne bir dost ne bir arkadaş bu*labildim.

D) Orman köylülerinin bitmez tükenmez sorunları vardı.

E) Konuyu en ince ayrıntılarına kadar değerlendi*receğiz.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sinirlenince/elindeki kalemleri/bana doğru/ atmıştı.

B) Bu sözü söyleyebileceğimizi/hiç/ummamıştım.

C) Derenin başına/gelince/yolcular/biraz/dinlendi.

D) Memleketimin dağları/şimdi/buram buram/ kokar.

E) Alışverişi tamamlayınca/ablamla/eve/ gittik.3. "Her gün, onu burada mı bekleyeceğiz?" sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesidir?

A) özne

B) Yüklem

C) Zarf tümleci

D) Belirtili nesne

E) Dolaylı tümleç4. "Kuş sesleri baharı müjdeliyordu insanlara serin sabahlarda."

Bu cümlede sırasıyla yükleme yöneltilecek hangi soruların cevabı vardır?

A) Ne, neyi, kime, nerede

B) Kim, kimi, neye, ne zaman

C) Ne, neyi, kime, ne zaman

D) Neyi, ne, kime, nerede

E) Neyi, kimi, kime, ne zaman5. Aşağıdakilerin hangisinde özne, tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır?

A) Gönül verdin derlerdi o delikanlıya

B) Bu ses rüzgârlara karışır gider

C) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede

D) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

E) En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden etkile*nen öge vurgulanmıştır?

A) Günlerden beri bu hayvanlara bakıyoruz.

B) Tarımsal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkili*yor.

C) Bu konseri büyükbaban da çok beğendi.

D) Köylüler bir hafta içinde tarlaları sürdü.

E) Önceki gün onu çok aradım.7. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde yüklem ek—fiil almamıştır?

A) Denizin sesine kendimizi kaptırmıştık.

B) Ağacın ardında birden bir gölge belirmişti.

C) Artık söylenenleri tam olarak anlamıyordu.

D) Buraya kadar güçlükle yürüyebilmiş.

E) Hava, tahmin ettiğimizden daha soğuktu.8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yok*tur?

A) Bir gün içinde bütün eşyalar taşındı.

B) Çok söyleyen çok yanılır.

C) Kafeterya üniversitenin kampüsünde açıldı.

D) Gecenin karanlığı içinden tok bir ses duyuldu.

E) Maç bir başka sahada haftaya oynanacak.9. "Geniş bahçeli bir köy evi" ifadesi aşağıdakilerin hangisinde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Geçen yıl geniş bahçeli bir köy evi satın aldık.

B) Geniş bahçeli bir köy evini kaç paraya alabili*riz?

C) Dünyaya geniş bahçeli bir köy evinde gözlerini açtı.

D) Sonunda geniş bahçeli bir köy evine kapağı at*tık.

E) Düşlerini geniş bahçeli bir köy evi süslüyordu.10. Ovanın böğründeki hafif eğimli toprak kanallar, tar*lalarda biriken fazla suyu denize bıraktı.

Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki cümlelerin hangisindekiyle benzerlik göstermiştir?

A) Tek pervaneli uçaklar mayıs sonu ovanın üs*tünde dolaşmaya başladılar.

B) Seni düşündüğüm zaman bir ceylan su içmeye iner.

C) Kapıdan dışarı süzülen sarı ışık birdenbire kay*boldu.

D) Güneş, doğaya hayat veren oklarını yeryüzüne fırlattı.

E) Çok uzaklardan birbiri ardına haykıran kurbağa seslerini işitiyoruz.

11. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir?

A) - Ali'yi kim çağırdı?

-"Babası

B) - Haberler mi başladı?

- Haberler.

C) - Elimde ne var?

-Para

D) -Ayşe çantasından ne çıkardı?

- Kalem

E) - Çocuklar bizi görünce ne yaptılar?

- Kaçtılar12. "Ekin biçtim tarlalarında demet demet

Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında"

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtisiz nesne

B) Zarf tümleci

C) Dolaylı tümleç

D) Sözde özne

E) Yüklem13. "Yiğit olan yiğit görür düşünde"

Bu dizedeki öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangi*siyle aynıdır?

A) Kızıl alevler saçar atımızın yelesi

B) Sabahtan uğradım ben bir fidana

C) Düşüyor her seven gönül azaba

D) Ufukları çınlatıyor nal sesleri bugün

E) Mavi gökler uçurtma arıyor bulutlar altında14. Aşağıdakilerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) Kurallara bağlı kalmak yaşamı sevdiğimizi gös*terir.

B) Gözleri eskisi kadar uzağı iyi görmüyordu.

C) Hareketleri son zamanlarda iyice değişmişti.

D) Buraları tanımadığını bize söylememişti.

E) Balkonu, beton bir direkle sağlamlaştırmıştı.15. Soyut adlar çoğul özne olduğunda, yüklem tekil olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala bir örnek var*dır?

A) Artık bu tür düşünceleri savunmaktan vazgeç*tim.

B) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını almış.

C) İnsan ruhu, çoğu zaman bunları istiyor.

D) Fikirleriniz, aslında pek fena sayılmaz.

E) Ömer Seyfettin öykülerinde cinleri, perileri de anlatır.16. Aşağıdakilerin hangisinde ilk dize tümüyle belirtili nesne görevindedir?

A) Tren sesleri uzaklaşır geceleri Bilirim sana gider

B) Karlı dağların başında Bir güzele vuruldum ben

C) Senin için yazdığım şiirleri Dün teker teker okudum

D) Çiğnetme düşmana memleketi Hazır ol düşmanın saldırısına

E) Bir sabah söyledi son sözlerini Yumdu dünyaya ela gözlerini17. Vatan toprakları üzerinde yaşayan hiç kimse, "Va*tan sorunlarından bana ne?" diyemez.

Bu cümledeki öğe sıralanışı aşağıdakilerin hangi*sinde verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç, özne, yüklem

B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem

C) Özne, belirtisiz nesne, yüklem

D) Belirtili nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem

E) Özne, zarf tümleci, belirtisiz nesne, yüklem18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümledeki eylemi yapanı bildirmektedir?

A) Çuvallar depoya taşındı.

B) Öörenciler bu konuda uyarıldı.

C) Şo_ryJar az önce çözüldü.

D) Konuklar özenli biçimde ağırlandı.

E) Çocuklar hep birlikte kaçıştı.19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemden etkile*nen vurgulanmıştır?

A) Doktor, küçük çocuğu dikkatle muayene etti.

B) İhtiyar adam boş gözlerle bana bakıyordu.

C) Bu şiiri önceki yıl bir televizyonda dinlemiştim.

D) Akşama doğru konuklarımızı otelde ağırladık.

E) Bu yağmur, iki günden beri ekili arazileri mah*vetti.20. Aşağıdaki sorulardan hangisi yükleme yöneliktir?

A) Nerede o eski günler?

B) Çalışmalarınız sonuç verdi mi?

C) Kimi arıyorsunuz bu vakitte?

D) Orhan mı ikimizle gelecek?

E) Onlar buraya mı taşınacak?Cevap Anahtarı: 1)D 2)C 3)E 4)C 5)C 6)D 7)D 8)B 9)E 10)D 11)D 12)D 13)E 14)C 15)D 16)C 17)C 18)E 19)E 20)B
 
#4
Cümlenin Öğeleri Test soruları 5


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.
B) Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.
C) “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.
D) Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.
E) Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor.


2. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.
B) Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.
C) Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.
D) Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ın da bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.
E) Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.3. Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
D) Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
E) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem4. “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor. ”

Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Zarf tümleci
B) Dolaylı tümleç
C) Özne
D) Nesne
E) Yüklemler


5. Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır
B) Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur
C) Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle
D) İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.
E) Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiler ilkeliklerinden kurtulamamışlardır.
6. “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı. ”
Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?

A) Ne-Ne zaman-Kimde-Ne
B) Ne zaman-Ne-Kimde-Ne
C) Kimde-Ne-Ne zaman-Ne
D) Ne zaman-Kimde-Ne-Ne
E) Kim-Ne zaman-Kimde-Ne7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur?

A) Omuzlarının üzerinde kendi kafasını taşıyan çok az insan tanıyorum.
B) Bir şairin adının sadece ve sadece şiiriyle öne çıkacağına inanan biriyim.
C) Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi olduğunu söylerdi Cemal Süreya.
D) “Devlet Ana” Kemal Tahir’in üzerinde en çok tartışılan romanı olmuştur.
E) Yiğitlik söz konusu olunca Dede Korkuta göndermeler yapılır.


8. I- Ben kendimi denemeci ve yenilikçi sayarım.
II- Fakir Baykurt bu konuya farklı bir açıdan bakar.
III- Sıradan bir insan bir sanatçının yazdığı gibi yazamaz.
IV- Bu romanı bitireceğine söz vermiştim kendime.
V- Okul kitaplarına yazılacaklar ince elenip sık dokunmalı.

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf tümleci vardır?

A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V


9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ahmet Cemil ölçüsünde bir romanın sayfaları arasından fırlayarak sokaklarda dolaşmaya başlayan pek az roman kişisi / vardır.
B) Hikâye sanatının da bir açılım kazandığı şu günlerde / genç hikâyecinin kendine eleştirel gözlerle bakması / zorunludur.
C) Bir şiirin yalnız o şiire giren değil, / bir de girmeyen sözcüklerden oluştuğuna / inanırım.
D) Edebiyat-ı Cedide hareketi / Tevfik Fikret’in yönetiminde yayımlanan Servet-i Fünun dergisinde toplanan yeni bir kuşakla / başlar.
E) Hüseyin Rahmi’nin romanlarının ortak özelliği, / İstanbul’da geçen olaylara bağlı konuların işlenmesidir.


10. Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.

Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-Yüklem
B) Dolaylı tümleç-Yüklem
C) Zarf tümleci-Yüklem
D) Belirtili nesne-Yüklem
E) Yüklem-Nesne-Yüklem


11. Aşağıdakilerden hangisinde özne isim tamlamasından oluşmuştur?

A) Heyecan uyandırmayı amaçlayan yazar, romanın polisiye havasını da hiç mi hiç ihmal etmez.
B) Ağalardan alacağını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Memet değil mi Derviş Bey?
C) Reşat Nuri’nin romanları, yirminci yüzyılın değişen toplumsal koşullarının ortaya çıkardığı yeni insanı getirmiştir.
D) Eski zamanlarda, her anlatıda yalnız kişiler değil olaylar da abartılarak yansıtılırdı.
E) Başkaldırının sembolü olan Köroğlu hikâyesidir, ezilenin ezene duyurduğu en güçlü ses.


12. Aşağıdakilerden hangisinde nesne öbeği arasına yüklem girmiştir?

A) Tadını iyice alarak yaşadı acı tatlı bu dünyada ne varsa.
B) Suyu çekilmiş bir ırmağın içli türküsüdür bizimkisi.
C) Ipıl ıpıl kar yağıyor sokaklarına Adapazarı’nın.
D) Tüm kitaplarını okudu dünyaca tanınan bu yazarın.
E) Yalnızlığının sırrını döküyor orada yalnız bir ardıç.13. Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Mitos, dünyanın kökenini, tanrıların doğasını, nesnelerin düzenini açıklayan temel bir anlatıdır.
B) Ablamı, o fedakâr insanı, her zaman ayrı bir yerde tuttuğumdan, kimseyle paylaşmak istememişimdir.
C) Kendine özgü bir gelenek içinde söylenen maniler bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla da günümüze uzanır.
D) Biz, benim yaşıtlarım ile benden yaşça biraz daha büyük ve küçük olanlar, şiir konusunda ikiye bölündük.
E) Halk şiirimizde sevgili, el değmemişliği, ulaşılmazlığı, aydınlatıcılığı bakımından aya benzetilir.14. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem zamirden oluşmuştur?

A) Geldi, indi salınarak, nazlı serin bir mavilik meydana öğle vakti.
B) Bahçenin içinde bembeyaz güller arasında, su üzerinde bir nilüfer gibi o.
C) Kerpiç duvarlarla örtülü toprak damlarda geçti çocukluğu.
D) Bu topraklar, senindir ona emek verdiğin sürece.
E) Kim bilir nasıl da çağlıyordur eriyen karlarla birlikte sular.


15. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğesini oluşturmuştur?

A) Şinasi, Z. Paşa ve N. Kemal Tanzimat yazınının öncü üç şairidir.
B) Başlar çiselemeye hüznün yağmuru içimin tenha, karanlık köşelerine.
C) Günlerce bir çocuk gibi Alâeddin’in sihirli lambasını aradım.
D) Ahmet Haşim, Türk şiirinin Batı şiiriyle ilk gerçek karşılaşmasıdır.
E) Dergilerde uzunca bir süredir günümüz şiiri üzerine tartışmalar sürüyor.16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir?

A) Kim bulabilir şimdi denizde kaybolan saatimi?
B) Nereye gideceksiniz gecenin bu saatinde, canım?
C) Dayın yurt dışından geldiğinde ne hediye etti sana?
D) Ne kadar kaldı zilin çalmasına acaba?
E) Salı günlerinde ne satılıyor semt pazarlarında?


17. I- Her şairin ilk yapıtı, bir kumaşın ilk metresi gibidir.
II-Yazarın anlatım tekniği, pek fazla rastlanmayan bir uygulamaydı.
III-Şeyh Galib’e göre can ışıl ışıl yanan bir mum gibidir.
IV-Sen yalnız geceyi görüyorsun, ben ağaran tanyerini.
V- Bayram günlerinin de sonu var bütün günler gibi.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi öğe dizilişi bakımından özdeştir?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) V ve I18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Osman Celal’in hikâyelerinde / insanların yoksulluk yüzünden düştüğü durumlar / en çarpıcı biçimde /görülür.
B) Heraklitus, / dünyayı tanımak isteyen insanların / onu en ince ayrıntılarına kadar öğrenmesi gerektiğini söylüyor.
C) Türk şiiri ve şiir estetiği, / moda ve müzikte olduğu gibi / farklı şekil ve yapılara bürünerek / gelmiştir / günümüze.
D) Orhan Veli’nin “Yol Türküleri” / pek çok kimse için /Anadolu’da yapılmış bir yolculuğu anlatan basit bir şiirdir.
E) Büyük ozan Karacaoğlan’ın aşkı anlatan o nefis türkülerine / bugün / de / birçok düğünde / rastlarsınız.


19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem görevindeki bir deyimin arasına özne girmiştir?

A) Pusula ortasına yıldırım düşmüş bir ağacı gösteriyor.
B) İncecik hüzün bulutları kümeleniyor başucuma.
C) Aklıma söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu.
D) Her gece böler uykumu özlemle yüklü bir kuş.
E) Bir gün ağlamak diye bir şey olmayacak.20. Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın.

Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci
B) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci
D) Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem
E) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-YüklemcEVAPLAR

1) D
2) E
3) C
4) B
5) B
6) A
7) B
8) C
9) C
10) D
11) C
12) D
13) D
14) D
15) C
16) C
17) A
18) B
19) C
20) A
 
#5
Cümlenin Öğeleri Test 6

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır?
A) Amcam, dersanenin bekçisidir.
B) Arkadaşımın dayısı, uzun boyludur.
C) Ailenin en küçük ferdi, futbolcudur.
D) Herkesten önce eve geleceğini söyledi.
E) Beğendiği kazak çimen yeşiliydi.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "özne" açıklaması ile birlikte verilmiştir?
A) Bu ikisi, Yiğit ile Nazlı, sınıfın en çalışkanıdırlar.
B) Toplantıya mutlaka yarın siz de katılacaksınız.
C) Sana, herkesten çok sana güveniyorum ben.
D) Sizden, inanınız, bunu asla beklemiyordum.
E) Ev sahibini hiç mi hiç tanımıyorum bile.


3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir deyimden oluşmuştur?
A) Ben yüz vermeyince, hemen yanımızdan ayrıldı.
B) Bu acı, tüm konu komşuyu oldukça üzdü.
C) Telefonda, "Bir daha gözüme görünme!" dedi.
D) Üzüldüm, gördüklerim ciğerimi parçaladı.
E) Olur olmaz herkese dil uzatmakta ustadır.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özne adlaşmış bir sıfattır?
A) Amcam, köpeğine çok temiz bakıyor.
B) Salı gününden beri dedemgil evde yoklar.
C) Çalışkanlar, mutlaka çalışmalarının karşılığını alır.
D) Bizim okul, her yarışmayı mutlaka kazanırdı.
E) Kaleci, en çok göz dolduran oyuncuydu.


5. "Sağlığını yitirerek yatalak bir kadın haline gelen annelerini gören çocuklar, doktorun sözlerine tümüyle hak verdiler."
Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne B) Nesne
C) Dolaylı Tümleç D) Yüklem
E) Zarf Tümleci


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca sözde özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) Televizyonun arızasını yine düzeltemedi.
B) Ağabeyimin arabasından çalınan teybi, üç gün sonra bulduk.
C) Salonun dün kırılan kapı tokmağı tamir edildi.
D) İki günden beri durmadan bu konuyu tekrarlıyoruz.
E) Geçen yıl, bu sınıflar daha başarılıydı.


7. Aşağıdaki sorulardan hangisi belirtili nesneyi bulmaya yöneliktir?
A) Suyunuzu mu kestiler?
B) Kapıyı böyle kim çalıyor?
C) O saatte evde mi yoktun?
D) Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?
E) Derse Ahmet dün mü gelmedi?8. Aşağıdaki sorulardan hangisi eylemi yapanı bulmaya yöneliktir?
A) Bir hafta sonra Mersin'e mi gidiyorsunuz?
B) Kardeşinle birlikte aynı evde mi kalıyorsunuz?
C) Bu güzel armağanları kime aldınız?
D) Salı günü beni telefonla sen mi aradın?
E) Yeni taşındığınız ev, köşedeki ev mi?9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisi zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?
A) Bu çocuğun karnı doysa, gözü doymuyor.
B) Trafiği kazasız atlatmak için gözünü dört aç.
C) Bu yıl kış erken bastırdı; ama bahar da erken geldi.
D) Sıcaklar ortalığı kasıp kavurduğunda yaylaları özlüyorum.
E) Neredeyse yağmur bastıracak, elini çabuk tut.


10. "Yıl sonunda, herkes, istediği üniversiteye yerleşecek."
Bu cümledeki öğelerin sıralanışı, aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır?
A) Dükkandaki son malları çok ucuza sattı.
B) Berber çıraklığı yaparak, gelecekteki mesleğine hazırlanıyor.
C) Hafta sonunda, öğrenciler tiyatroya gidecekler.
D) Parasız kitaplar, yakında elinizde olacak.
E) Onun konuşmasına herkes hayran oluyor.


11. Açık salon penceresinden içeri giren akşam rüzgârı, bize bahçedeki çiçeklerin kokusunu taşıdı.
Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem
B) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem
C) Dolaylı tümleç - özne - özne - yüklem
D) Dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem
E) Özne - nesne - dolaylı tümleç – yüklem


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Adını soylu / bir ailenin hayatta kalan tek kişisinden / almıştı.
B) İlk dersimi bir köy odasında yaptığımı / hatırlıyorum.
C) Arkadaşımı / yatılı okul sıralarından beri / görmemiştim.
D) Halk edebiyatımızda / doğa için yazılmış güzel şiirlere / rastlıyoruz.
E) Tatilde nereye gittiğimizi / sana / anlatmalıyım.


13. Aşağıdakilerin hangisinde, nesnenin açıklayıcı olan bir arasöz kullanılmıştır?
A) Az önce yere düşürdüğünü, mavi renkli mendilini, çantasına yerleştirdi.
B) Akşamdan beri, beni her yerde aradığını bana demin söylediler.
C) Şimdi yirmi yaş küçük olmayı, ki mümkün değil, çok isterdim.
D) Beni bu kılıkta görenler, zannediyorum, aklımdan şüphe etmişlerdir.
E) Öğrenciler, sanırım, benden çok sana inandılar.


14. Aşağıdaki sorulardan hangisi, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Dün akşam nereye gitmiştiniz?
B) Sana bu gömleği baban mı aldı?
C) Çantanın içinde ne saklıyorsun?
D) Amcan geziden ne zaman döndü?
E) Seninle neleri tartışacağız?


15. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme ad tamlaması, cümlenin öznesidir?
A) Psikolojik romanın kahramanlarına zaten bu yakışırdı.
B) Sevginin bedelinden elde edilenleri unutmayınız.
C) Kapının zil sesinden bebek de rahatsız oldu.
D) Öğrencilerin ders sorularına bakış açımız farklı.
E) Okuyucu kitlesinin eleştirisi, her zaman değerli sayılmıştır.


17. Aşağıdaki yanıtlardan hangisi, dolaylı tümleçtir?
A) - Ülkemizde verilen eğitim yeterli midir?
- Yeterli değildir.
B) - Sizce bir tiyatro yapıtı nasıl olmalıdır?
- Düşündürücü.
C) - Okuduğun bu roman, sizce kime sesleniyor?
- Aydın okurlara.
D) - Siz neden öykü yazmayı denemiyorsunuz?
- Kendime güvenmediğimden.
E) - Öğrencilerinizden ne bekliyorsunuz?
- Beni gerçekten anlamalarını.


18. "Sessizce aralanan sokak kapılarından çıkan insanlar, şimdi kağnılarla tarlalarına gidiyorlar." cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç D) Nesne
E) Yüklem


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ortak özne" kullanılmıştır?
A) Oğlu gazeteyi okuyor; babası da onu dinliyordu.
B) Sabah bahçeye baktım; bahçede kimsecikler yoktu.
C) Bugün eski mahalleme gittim; tanıdıkların çoğu taşınmıştı.
D) Kız anlatmaya çalışıyor; annesi, sık sık konuşmasını kesiyordu.
E) Gazeteyi elime aldım; okunmadık yerini bırakmadım.


20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, sırasıyla, "nesne, özne ve yüklem"den oluşmuştur?
A) İyi söyle, iyi işit.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
D) Bal tutan parmağını yalar.
E) Mızrak çuvala sığmaz.


CÜMLENİN ÖĞELERİ Cevap Anahtarı
1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. A
7. B
8. C
9. D
10. E
11. A
12. B
13. C
14. D
15. E
16. B
17. C
18. D
19. E
20. A