Dalak anatomisi

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
dalak anatomisini istiyorum resimli anlatım.lütfen yardımcı olun
 

#2
Dalak anatomisi

ANATOMİSİİnsanda, sol hipokondriumda ve kısmen arka ucu epigastrik bölgede bulunan dalak, mide fundusu, pankreas, sol böbrek, diyafragma ve kolonun sol fleksurası ile komşuluk gösterirŞekil(3). 9. ve 11. kot arasında uzanan dalak, tamamen intraperitonael bir organ olup, normalde klinik muayenede ele gelmez.
Dalak, lenfoit sistemin en büyük organıdır ve ovoid bir yapıya sahiptir. Ön yüzünde bir çentik bulunur. Erişkinde 12 cm uzunluğunda, 7cm genişliğinde, 3-4cm kalınlığındadır. Ortalama ağırlığı yetişkinde 150gr’dır.30-300 gr arasında değişir.
Gastrosplenik ve splenorenal ligamanlara majör ligamanlar denir. Splenofrenik ve splenokolik ligamanlar ise minör ligamanlar olarak adlandırılır(2,3).
Splenik arter ve ven splenorenal ligamanın içindedir. Midenin büyük kurvaturu ile dalağın medial yüzü arasında bulunan gastrosplenik ligaman içinde kısa gastrik arterler ve gastroepiploik arter bulunur. Splenorenal ligaman ayrıca pankreas kuyruğunu sarmaktadır. Minör ligamanlar portal hipertansiyon ve hipersplenizm gibi durumlar dışında avaskülerdirler.
Dalak, çöliyak trunkusun en büyük dalı olan splenik arterle beslenir.Ayrıca kısa gastrik arterlerden de beslenir, buna dalağın kolleteral dolaşımı denir.Splenik arter, splenorenal ligamanın içinde 3-5 dal verdikten sonra hilusa girer. Splenik arterin uç dallanması sıklıkla
hilustan 2-6 cm uzaklıkta olur ve populasyonun %80-85’inde üst ve alt dalak kutuplarını besleyen iki lobar damardan oluşur.Bunlar uç arterlerdir ve dalak parankimi içinde birbirleriyle anostomoz yapmazlar. Bu durumda seçilmiş vakalarda parsiyel splenektomiyi mümkün kılar.
Masif kanamalara engel olabilmek için iki tane aksesuar arter vardır. Bunlar dalağa hilustan girmezler ve mobilizasyonda kolaylıkla kopabilirler. Birincisi üst polar arterdir ve splenik arterin ikiye üçe dallanmasından önce ayrılır.Populasyonda %65 oranında izlenir ve direkt olarak dalak üst polüne girer.ikincisi ise alt polar arterdir, genellikle sol gastroepiploik arterden kaynaklanır, populasyonda %82sıklıkla rastlanır ve direkt olarak dalak alt polüne girer.
Ayrıca dalağın pankreatik, kısa gastrik ve sol gastroepiploik yan dallarıda vardır.Dorsal pankreatik arter splenik arterin birinci segmentinden kaynaklanır ve splenektomide pek önem taşımaz. Büyük pankreatik arter, splenik arterin ikinci segmentinden kaynaklanır ve pankreas kuyruğunu besleyen ana damardır. Kaudal pankreatik dal ise splenik arterin perihiler segmentinden, terminal dallarından yada gastroepiploik dallardan kaynaklanır. Bu pankreatik dalların yaralanması sonucu pankreas kuyruğu nekrozu oluşabilir(2).