Davadan feragat dilekçesi örneği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Davadan Feragat etme dilekçesi örneği
… MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Davadan Feragat talebi.
AÇIKLAMA :
Müvekkilim …/…/… tarihinde vefat eden miras bırakanın terekesine karşı açmış olduğu ‘Tenkis Davası’ndan kendi özgür iradesi ile feragat etmiş olup, bu nedenle taleplerimizden ve davadan vazgeçmekteyiz

YASAL NEDENLER : 1086 S. K. m. 91 ve ilgili hukuki mevzuat.
SONUÇ VE TALEP : Yukarda açıkladığımız nedenlerle davacı müvekkilimin davadan feragat istemi yönünde karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av. Cenk