Delta metodu nedir - Delta metodu hakkında bilgi

DeMSaL

Özel Üye
#1

Delta metodu nedir - Delta metodu hakkında bilgi konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Delta Metodu istatistikte, bir asimtotik normal istatistiki tahmin edicinin fonksiyonu için bu tahmin edicinin sınırlayıcı varyans bilgisi kullanılarak yaklaşık bir olasılık dağılımı türetme metodudur. Delta metodu merkezi limit teoreminin genelleştirilmiş hali olarak ele alınabilir.

Tek Değişkenli Delta Metodu
Xn dağılımda


koşulunu sağlayan rassal değişkenler dizisi olsun. ( Burada θ ve σ2 sonlu değere sahip sabitleri ve
dağılımda yakınsamayı temsil etmektedir.)

Veri bir g fonksiyonu ve belli bir θ değeri için g'(θ)'nın var olduğunu ve sıfıra eşit olmadığını varsayalım. O halde dağılımda,
olur.
 

DeMSaL

Özel Üye
#2
Tek Değişkenli Durumda Kanıt

g'(θ) süreklidir varsayımı altında kanıtı gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Öncelikle ortalama değer kuramı kullanılarak başlanır;


Burada
, Xn ve θ arasında bir değer almaktadır.
,
yı ima ettiğinden ve g'(θ) sürekli olduğundan Slutsky Teoremi'nin uygulanması sonucundaelde edilir ki burada
olasılıkta yakınsamayı ifade etmektedir.

İfadeleri düzenler ve
ile çarparsakifadesini elde ederiz.

Varsayım gereği,


olduğundan Slutsky Teoreminden


elde edilir ve kanıt tamamlanır.
 

DeMSaL

Özel Üye
#3
Çok Değişkenli Delta Metodu
Tanım gereği, istatistikte tutarlı tahmin edici B gerçek değeri olan β'ya yakınsar ve genelde asimtotik normalite elde etmek için merkezi limit teoremi uygulanabilir.


burada n gözlem sayısını ve Σ (simetrik pozitif yarı belirli) kovaryans matrisini ifade etmektedir. B tahmin edicisinin h fonksiyonuna ait varyansını tahmin etmek istediğimizi varsayalım. Taylor serisinin ilk iki terimini ele alır ve gradyan için vektör notasyonu kullanırsak, h(B)'yiolarak tahmin edebiliriz ki bu h(B)'nin varyansının yaklaşık olarak,


olduğunu ima eder.

(Çok değişkenli reel değerli fonksiyonlar için) Ortalama limit teoremi kullanılarak bunun birinci derece yakınlaştırmaya dayanmadığı görülebilir.

Dolayısıyla Delta metodu,


veya tek değişken ifadesiyle,


olduğunu ima eder.