Demokrasinin Temel İlkeleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Demokrasinin Temel İlkeleri
Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Millî Egemenlik


Demokraside egemenlik millete aittir. Mil*let bu hakkını temsilcileri (milletvekilleri) aracılı*ğıyla kullanır. Yönetenler, gücünü milletten alır. Hiçbir kimse, zorla iş başına gelemez. Bu esas, anayasamızda şöyle belirtilmiştir: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."


Hürriyet ve Eşitlik

Demokraside, hürriyet ve eşitlik esastır. Hürriyet, başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Bütün insanlar hürdür. Herkes, serbestçe düşünür ve düşüncelerini açıklayabilir.
Eşitlik, hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun önünde aynı haklara sahip olmasıdır. Hiç kimseye din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşüncesin*den dolayı farklı işlem yapılamaz.


Siyasi Partiler

Demokratik yönetimlerde, ülke sorunları*nın çözüm yolları üzerinde aynı düşünceyi payla*şan insanlar bir siyasi parti kurabilirler. Vatan*daşlar, bu siyasi partilerden birine üye olabilirler. Ülkemizde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kuru*lan parti Halk Fırkası'dır. Fırka parti anlamına ge*lir. Cumhuriyetin ilanından sonra partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur.
Siyasi partiler, anayasa ve ilgili kanun hü*kümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürürler. Siyasi partilerin hepsi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kabul eder. İnsan hakları*na saygılıdır. Millet egemenliğini esas alır. Demok*ratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlıdır.

Demokrasilerde hükümeti kurma görevi, genellikle seçimler sonucunda en çok milletvekil*liği kazanan partiye verilir. Hükümeti kuran partiye iktidar partisi denir. Diğer siyasi partiler ise mu*halefet partileri olarak adlandırılır. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır.


1946 yılında Türkiye'de ilk kez birden fazla partinin katıldığı seçimler sonucunda çok partili hayata geçildi.
 

P

pamu123

#2
yaaa ben sizden kompozisyon istededim siz bana ne veriyonuz şimdi ben bunu yarın götürücem ve de eksiyi alıcam güzel bir şekilde yazzaydınıf tm puanı alcaktım şimdi ben bunu napiyimmm söyler misiniz bana :(