Deniz Hukuku Ve Deniz Ticareti Hukuku Çalışma Grubu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Deniz Hukuku Ve Deniz Ticareti Hukuku Çalışma GrubuTHA-DHÇG'nin omurga yapısı aşağıdaki gibidir.Eklenecek hükümler bulunmaktadır.Bunun için toplantılar düzenlenecek , ilgililere bilgi sunulacaktır.Aktif , dinamik ve üretken bir grup olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz...
Aramıza katılacak her yeni üyemiz , bu programı kabul etmiş sayılır.

Üye olmayı isteyen kullanıcılar , lütfen gruba katılım taleplerinin yanı sıra mevcut ilgi/iş durumları (avukat-öğrenci...vb.) , neden deniz/d.ticaret ile ilgilendikleri , gruba yapabilecekleri katkıları hakkında...vb. başlıkları içeren ufak bir CV'yi bana özel mesajla iletsinler.
Alıntı:THS-DHÇG’nin ilgi alanı aşağıda ki başlık ve alt başlıklardan oluşmaktadır.


Grubun Programı :


Kısa - : # ilgili uluslar arası sözleşmeleri çalışma grubu içerisinde yayımlamak

# Gruba olan ilginin arttırılmasını sağlamak

# Temel bilgileri üyelere sunmak

# Üyeler arası iletişimi sağlamak ve güçlendirmekOrta - : # Uygulamada karşılaşılan belgelerin örneklerini yayımlamak

# Uluslar arası belge ve sözleşmelerin Türkçe’ye çevirisinin yapılması

# Aşağıda sayılı başlıklarla ilgili tezlerin hazırlanması ve sunumu

# Yabancı kitapların temini

# Deniz Hukuku alanında çalışan hukukçularla ilişki kurmak , geliştirmek ve gruba katılımlarını sağlamak

# “bir bilene sorun” başlığı altında merak edilen soruları toplamak ve “bir bilene sorduk” başlığı altında bu sorulara bir uzmanın verdiği cevapları yayımlamak

# Deniz hukuku ile ilgili lisans , y.lisans , doktoralarda üniversitelerin durumlarını analiz etmekUzun -: # Diğer sitelerle ilişki ağı kurmak ve onlara da bu alanda örnek teşkil etmek

# Toplantılar ve konferanslar düzenlemek

# Barolar ile ortak çalışma alanları sağlamak

# Grup içerisinde ki çalışmaların kitap haline getirilerek yayımlanması

# Türk hukuk sisteminde görülen eksikliklerin nasıl giderilebileceğine dair düzenlemer
1. DENİZ HUKUKU

1. Deniz Hukukuna Giriş

1.1. Deniz hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları

1.2. Uluslararası Hukuk, Ulusal Hukuk, uygulama ve yaptırımlar

1.3. Ulusal denizcilik mevzuatının yapısı ve kaynakları

1.4. Uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleri


2. Deniz Kamu Hukuku


2.1. Deniz kamu hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları3. Deniz Özel Hukuku


3.1. Deniz özel hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları4. Gemi


4.1. Gemi tanımları


4.2. Gemilerin tescili


4.3. Bayrak taşıma hakkı


4.4. Gemilerin denize, yola ve yüke elverişliliği


4.5. Gemilerin muayene ve ölçüleri


4.6. Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlamak için konmuş hükümler


4.7. Gemi adamalarının sayısı ve yeterliği


4.8. Kılavuz almanın hukuksal yönleri


4.9. Borda evrakı (Gemide taşınacak belge, dökümanlar, gemi tasdiknamesi, gemi jurnali, tonilata belgesi, vs) 4.10. Konişmento


4.11. Deniz raporu5. Kaptan


5.1. Kaptanın tanımı


5.2. Kaptanın kamu hukukundaki yetki ve sorumluluğu


5.3. Kaptanın özel hukuk açısından yetki ve sorumluluğu


5.4. Gemide kaptanın disiplin yetkisi ve suç işlenmesi durumunda yetki ve görevleri6. Donatan


6.1. Donatan, sorumlulukları ve hakları7. Deniz Hukuku (Navlun) Sözleşmeleri


7.1. Alt ve üst navlun sözleşmeleri8. Deniz Kazaları


8.1. Çatma


8.2. Hususi ve müşterek avaryalar


8.3. Kurtarma yardım9. Deniz Sigorta Hukuku


9.1. Tekne/Makine Sigortası


9.2. Klüp Sigortası10. Ulusal Denizcilik Mevzuatımız


10.1. Kabotaj Kanunu


10.2. Deniz İş Kanunu


10.3. Denizde Zapt. ve Müsadere Kanunu


10.4. Türk Ticaret Kanununun ilgili bölümleri


10.5. Ceza ve usul yasalarının denizciliği ilgilendiren bölümleri


10.6. Gümrük ve kaçakçılık mevzuatı hakkında bilgi


10.7. Sahil Sıhıye mevzuatı


10.8. Harçlar kanununun ilgili bölümleri


10.9. Borçlar Kanununun ilgili hükümleri


2. DENİZ SİGORTALARI


1. Sigorta ve Sigorta hukuku

1.1. Sigortanın tanımı

1.2. Sigortanın hukuki ve ekonomik gereklilikleri

1.3. Sigorta çeşitleri

1.4. Deniz sigortaları

1.5. Sigorta poliçesi


2. Tekne ve Makine Sigortaları

2.1. Sigorta kapsamı ve koşulları

2.2. Sigorta firmasıyla ilişkiler


3. Kulüp Sigortaları

3.1. Sigorta kapsamı ve koşulları

3.2. Sigorta firmasıyla ilişkiler

3. DENİZ İŞLETMECİLİĞİ

1. Deniz Ticari İşletmeciliği

1.1. Çarter mukavelesine göre taşıma koşulları, sefer talimatları

1.2. Yükleme ve tahliyede zaman sayımı (Statement of facts and Time sheet)


2. Deniz Teknik İşletmeciği

2.1. Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi

2.2. Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi

2.3. Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları

2.4. Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal yönetimi

2.5. Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması

4. TEKNİK İŞLETMECİLİK


1. Teknik Statü Koruma Yönetimi

1.1. Gemi tiplerine göre klas statüsü

1.2. Klas değiştirme, klastan düşme

1.3. Sörvey statüsünün takibi, yapılacakların planlanması, geminin hazırlanması

1.4. Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi

1.5. Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi


5. ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ


1. Denizde Can Güvenliği ve Deniz Çevresinin Korunmasıyla İlgili IMO Sözleşmelerine İlişkin Temel Bilgiler

1.1. Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi, 1966

1.2..SOLAS, 1974 ve düzeltmeleri

1.3. SOLAS- Bölmeler ve denge

1.4. SOLAS- Yangın önleme, ihbar ve söndürme

1.5. SOLAS- Can-kurtarma araçları ve düzenlenmeleri

1.6. SOLAS- Telsiz-telgraf ve telsiz telefon

1.7. SOLAS- Telsiz haberleşmeleri

1.8. SOLAS- Tahıl taşınması

1.9. SOLAS- Tehlikeli yüklerin taşınması ve ISM

1.10. STCW, 1995

1.11. ITU Telsiz Kuralları

1.12. STP Sözleşmesi, 1971

1.13. SPACE STP, 1973

1.14. PAL, 1974 ve Tonilato 1969

1.15. MARPOL 73/78

1.16. LDC-1972

1.17. INTERVENTION-1969

1.18. CLC-19692. Denizde Can Güvenliğinin Sağlanması ve Deniz Çevresinin Korunması için Yasal Gerekliliklere ve Ölçütlere Uygunluğun Gözetim ve Kontrolü

2.1. Uluslararası sözleşmelere göre gemide bulundurulacak belgeler

2.2. Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi (LOADLINES) ile ilgili sorumluluklar

2.3. Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ile ilgili sorumluluklar

2.4. Gemilerden Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) ile ilgili sorumluluklar

2.5. Deniz sağlık bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Kurallarının (IHR) gerekleri

2.6. Gemi, yolcu, mürettebat ve yükün güvenliğini etkileyen uluslararası düzenlemeler kapsamındaki sorumluluklar

2.7. Deniz çevresinin gemilerce kirletilmesini önlemek için yöntemler ve araçlar

2.8. Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ile ilgili ulusal mevzuat
3.İkili denizcilik anlaşmaları


4.CMI - Comité Maritime International


6. DENİZ İSTİSAS MAHKEMELERİ7. DENİZ TİCARET HUKUKU & DENİZ HUKUKU LİSANS , YÜKSEK LİSANS, DOKTORA8. ULUSLAR ARASI DENİZCİLİK ORGÜTÜ: İMO9. DENİZ HUKUKU & DENİZ TİCARET HUKUKU TERİMLERİ10. DENİZ HUKUKUNDA & DENİZ TİCARET HUKUKUNDA ÖRNEK DAVALAR11. DENİZCİLİKTE GÜNCEL HUKUKİ OLAYLAR VE YORUMLAR12. CHARTER PARTY ÖRNEKLERİ