DGS Hakkında (Başvuru ve sınav ile ilgili merak edilenler)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Başvurma koşulları

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kezgirebilirler. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan da başvurabilir.
Yüksekokulların birden çok önlisans programından mezun olan öğrenciler mezun oldukları her bölüm için beş yıllık süreye uymak koşuluyla üç kez DGS’ye girebilirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ve aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.
Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre ülkemizdeki meslek yüksekokullarına yerleştirilen adaylardan dikey geçiş yapmak isteyenler DGS’ye girerler ancak bu adaylar DGS Kılavuzunda yer alan kontenjanlardan yararlanamazlar. Dikey geçiş yapmak istediklerini Yükseköğretim Kuruluna bildiren adayların yerleştirilme istekleri yerleştirildikleri önlisans programını 2 yılda tamamlamış olmaları mezuniyet not ortalamalarının en az %60 ve DGS puanlarının tercih ettikleri lisans programına ilgili yılda DGS sonucuna göre en düşük puanla yerleşen adayın puanından en fazla 50 puan altında olması şartıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Açıköğretim ve meslek yüksekokullarının önlisans programlarından mezun olanlardan kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekmemektedir. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkına sahiptirler. Bu konudaki başvuruların ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir.
Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.


Başvurma işlemleri
Mezun olabilecek durumda olan meslek yüksekokulu öğrencileri kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerinden Açıköğretim Fakültesi (AÖF) önlisans programlarından mezun olabilecek durumda olanlar kendi AÖF bürolarından; mezun durumda bulunan adaylar ise herhangi bir meslek yüksekokulundan AÖF bürosundan veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinden DGS Kılavuzu ile Başvurma Belgesinden oluşan başvuru evrakını alabilirler.
Adaylar kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurdukları Başvurma Belgesi ile sınav ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontunu mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerine açıköğretim önlisans programlarında kayıtlı olanlar kendi AÖF bürolarına mezun olanlar ise başvuru evrakını aldıkları meslek yüksekokulu müdürlüğüne AÖF bürosuna veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliğine onaylatarak teslim ederler.
Başvurular şahsen yapılır. Başvuru sırasında mezun durumda bulunan adayların mezuniyetlerini gösterir belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.Başvurma Belgesinin Doldurulması

DGS Başvurma Belgesi Aday Bilgi Formu Kayıt Kartı ve Aday Fişi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı yumuşak siyah bir kurşunkalemle diğer kısımlarının ise dolmakalem veya tükenmezkalemle doldurulması gerekmektedir.

Aday bilgi formu

- Başvurma Belgesinin bu kısmı 22 bilgi alanından oluşmaktadır. Her alanın başlığında sıra numarası ile o alana yazılması ve kodlanması istenen bilgilerin ne olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak DGS Kılavuzunda verilmiştir. Doldurma işlemine geçmeden önce Kılavuzdaki bu açıklamalar dikkatle okunmalıdır.
Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı Merkezimizde optik okuyucu adı verilen elektronik araçlarla okunmaktadır. Bu nedenle bu kısmın yumuşak siyah bir kurşunkalemle doldurulması gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasında iki ayrı işlem yapılır: Birinci işlem istenen bilgilerin ilgili alanın başındaki kutulara yazılması ikinci işlem ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır. Kodlamada yapılacak iş kutulara yazılan harf veya rakamların bu kutuların altında birer sütun halinde sıralanmış olan yuvarlakların içinde bulunması ve bu yuvarlakların kurşunkalemle dışarıya taşırılmadan karalanmasıdır. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir yuvarlağın karalanmış olmasına dikkat edilecektir. Yuvarlakların oluşturduğu sütunlar kolayca izlenebilmesi için koyu ve açık renk şeritler halinde basılmıştır. Optik okuyucular yazılan yazı ve rakamları değil kodlama işaretlerini bilgisayar kayıtlarına aktarabilen araçlardır. Bu nedenle Aday Bilgi Formuna yazılan fakat kodlanmayan bilgiler bilgisayar kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işlem görmez. Kodlama yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Yazma işlemi kodlamanın kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için gereklidir.

Kayıt kartı

- Başvurma Belgesinin bu kısmında ayrılan yerlere adı soyadı ve istenen diğer bilgiler büyük harflerle okunaklı bir şekilde dolmakalem veya tükenmezkalemle yazılacaktır.
Kayıt Kartı üzerine bir fotoğraf yapıştırılacaktır. Bu karta yapıştırılacak fotoğrafla ilgili olarak aşağıdaki noktaların göz önünde tutulması gerekir.
a. Cepheden başı açık son altı ay içinde çekilmiş kolayca tanınmayı sağlayacak net bir fotoğraf olmalıdır. Sınav günü bu fotoğraftaki saç bıyık makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamasına dikkat edilmelidir. Salon başkanı adayın fotoğrafından yararlanarak kimliğini belirlemekte güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabilir.
b. Numaralı bile olsa camları renkli gözlükle çekilmiş fotoğraflar kesinlikle kullanılmamalıdır. Gözlük camı renkli ise gözlüksüz fotoğraf çektirilip kullanılması gerekir.
c. Fotoğraf mümkünse bir katı sıyrılarak inceltilmeli yapıştırılacak alandaki çerçeve büyüklüğünde kesilmeli kaliteli bir yapıştırıcı kullanılarak iyi ve temiz bir şekilde yapıştırılmalıdır. Yapıştırıcı fotoğrafın dışına taşmamalıdır. İyi yapıştırmayan veya belgeleri kirleten bir yapıştırıcı kullanılmamalıdır.
d. Kayıt Kartına başı örtülü yukarıdaki niteliklere uymayan fotoğraf yapıştıran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılacağından fotokopi ve benzeri yollarla çoğaltılmış fotoğraf kullanılmamalı çok koyu ve arkadan ışık verilerek çekilen fotoğraflardan kaçınılmalı; renkli fotoğraflarda arka zeminin koyu renk özellikle siyah ve kırmızı olmamasına mümkünse fon renginin beyaz veya sarı olmasına dikkat edilmelidir. Fotoğrafların yapıştırıldıktan sonra düşmemesi için fotoğrafı alt kısmından (yüzü kapatmayacak biçimde)şeffaf bant ile bantlayarak önlem alınmalı olasılık az bile olsa herhangi bir nedenden dolayı fotoğrafın düşmesi halinde tanınmayı sağlamak için yapıştırılmadan önce fotoğrafın arka yüzüne T.C. KimlikNumarası ad ve soyadı fotoğraf zedelenmeden yazılmalıdır.
Kayıt Kartının arka yüzünde sürekli adresin yazılması için bir yer ayrılmıştır. Aday Bilgi Formunun arka yüzüne yazılmış olan adresin buraya da okunaklı bir şekilde yazılması gerekir. Varsa telefon numarası yoksa adaya ulaşılabilecek bir yakınının telefon numarası ve oturulan yerin 3 haneli şehirlerarası telefon alan kodu yazılmalıdır.
Başvurma Belgesinin geçerli sayılabilmesi için belgenin ilgili aday tarafından imzalanmış olması şarttır. Buraya atılacak imzanın her zaman kullanılan ve değişmeyen nitelikteki imza olmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konmaz.
Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yerlerin nüfus cüzdanındaki bilgilere uygun olarak doldurulması gerekir.
Aday Bilgi Formu ve Kayıt Kartına yazılan bilgilerinin birbirinin aynı olması bunlar arasında tutarlılık bulunmasına dikkat edilmesi gerekir. Bu bilgilerde tutarsızlık bulunması halinde başvurular geçersiz sayılır.
Kayıt Kartına yazılan bilgilerin onaylatılması gerekmektedir. Bir önlisans programından mezun olabilecek durumda bulunan adaylar onayı Başvurma Belgelerini teslim ederken kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerine açıköğretim önlisans programlarında kayıtlı olanlar kendi AÖF bürolarına mezun durumda bulunan adaylar ise Kayıt Kartının onayını ve bu karta yapıştırılan fotoğrafın kendisine ait olduğunu şahsen mezuniyet belgelerini göstererek başvuru evrakını aldıkları meslek yüksekokulu müdürlüğüne AÖF bürosuna veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliğine yaptırabilirler.

Aday Fişi

- DGS Aday Fişi dolmakalem veya tükenmezkalemle büyük harflerle doldurulacaktır. DGS Aday Fişi mezun olabilecek durumda olan adaylara kendi meslek yüksekokulları müdürlükleri veya AÖF bürosu yetkilileri tarafından mezun durumda olan adaylara ise Başvurma Belgesini teslim edecekleri meslek yüksekokulu AÖF bürosu veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliği tarafından onaylanarak geri verilecektir. İleride başvurma işlemini zamanında yapmış olduğunuzu kanıtlamak zorunda kaldığınız takdirde bu belge kullanılabilir.
Aday Fişinin ÖSYM’den tekrar çıkarılması mümkün değildir. Bu nedenle adayların Aday Fişini kaybetmemeleri gerekmektedir.Başvuruların geçersiz sayılacağı durumlar

Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa
T.C. Kimlik Numarası Başvurma Belgesinde ayrılan yerlere doğru olarak yazılıp kodlanmamışsa
Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa
Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa
Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa
Kayıt Kartına son altı ay içinde başı açık adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf yapıştırılmamışsa
Sınav ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu eksikse
Başvurma Belgesi meslek yüksekokulu müdürlüğüne AÖF bürosuna ya da ÖSYM sınav merkezi yöneticiliğine teslim edilmeyip yurtiçinden Merkezimize postayla gönderilmişse
Başvurma Belgesi başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse
Birden fazla Başvurma Belgesi teslim edilmişse
başvurular geçersiz sayılır.Başvurusu geçerli sayılacak adaylar

Başvurusu geçerli adaylara sınava girilecek bina ve salonu gösteren DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan önce adayların adreslerine gönderilir.Sınavın kapsamı

DGS’de adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır. Sayısal ve sözel bölümler adaylara bir kitapçık halinde verilir ve adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretlerler. Soru kitapçıkları farklı türdedir. Farklı türdeki soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı farklıdır. Bu nedenle her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklıdır. Soru kitapçığı türü kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle yazılıdır.

Sınavda uygulanan test lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanan sorular önlisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik değildir. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir.Sınavın uygulanması

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlama zamanından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanılarak yapıldıktan sonra fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafından toplanr. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okur ve cevap kağıtlarını dağıttırır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları da dağıtılır adaylara verilen soru kitapçığı üzerindeki kitapçık türü cevap kağıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından işaretlenir. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kağıtlarının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından adayın sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılır. Sınavın süresi 3 saat'dir. Sınavın ilk doksan dakikasında adaylar sınav salonunu terk edemezler. Sınavın bitiminde cevap kağıtları ile soru kitapçıkları toplanır ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak paketlenir.Yerleştirme

Yerleştirme işlemi adayların DGS puanları tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.
Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan) eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve kayıt işlemleri

Sınav sonuçları adayların adreslerine DGS Sınav Sonuç Belgesi ile bildirilir ve yerleşen adayları gösterir fotoğraflı Yerleşen Adaylar Listesi yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine gönderilir.
Sınav Sonuç Belgesinde adayın;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Önlisans başarı puanı
c) Ağırlıklı önlisans başarı puanları
d) İlgili DGS puanları
e) Aday bir yükseköğretim programına yerleşmişse yerleştiği programın adı ve kodu
yer alır.
DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız ilgili öğretim yılı için geçerlidir.
DGS sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleşenlerin kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvurmaları gerekmektedir.
Bir öğrencinin aynı öğretim yılında birden fazla yükseköğretim kurumunda (açıköğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir.
ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiç bir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Yükseköğretim öğrencileri kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.