Didaktik Şiir Örnekleri - Didaktik Şiirlere Örnekler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Didaktik Şiir Örnekleri
Didaktik Şiirlere Örnekler
Didaktik ŞiirBir kez gönül yıkdun � ısa bu kılduğun namaz değül
Yitmiş iki millet dahı elin yüzün yumaz değül

Kanı erenler geldi geçti bunlar yurdı kaldı göçdi
Pervâz urup Hakk�a uçdı hümâ kuşıdur kaz değül

Yol eldur ki toğrı vara göz olur ki Hakk�ı göre
Er oldur alçakda tura yüceden bakan göz değül

Toğrı yola gitdün ise er eteğin tutdun � ısa
Bir hayır da itdün- ise birine bindür az değül

Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yağa katar
Halka mata�larun satur yüki gevherdür tuz değül

Yunus EMRE