Din ilkler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ay yılı esaslı tek takvim Hicri takvimdir.
Hristiyanlığı kabul eden ilk kafkas kavmi Gürcüler'dir.
Yeryüzünde yapılan ilk mabet bina Kabe'dir.
İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Mustafa Fakih'dir.
Türkiye'nin ilk diyanet işleri başkanı Rıfat Börekçi'dir.
Müslümanlar'ın müslüman olmayanlarla yaptığı ilk savaş,Bedir Savaşı'dır.
Türkler'in en eski dini Totemcilik'tir.
İslam tarihinde ayrılığın başladığı ilk savaş Sıffin Savaşı'dır.
İlk kalemi yapan peygamber Hz.İdris'idr,
İlk saati yapan peygamber ise Hz.Yusuf'tur.
İlk cuma namazı Ranuna Vadisi'nde kılınmıştır.
Mezhepler ilk olarak Kerbela Vakası'ndan sonra ortaya çıkmıştır.
Hrıstiyanlık dini Roma Devleti sınırları içinde doğmuştur.
Kur-an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha,en kısa suresi ise,Kevser Suresi'idir.
İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi'idir.
Anadolu'da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan Babailik Tarikatidir.
Dünyada bilinen ilk kilise Hatay'daki Sen Piyer Kilisesi'dir.
Güzel konuştuğu için Hz.Şuayip,peygamberlerin hatibi olarak ilan edilmiştir.
Bedir Savaşı müslüman olanlarla olmayanlar arasında yapılan ilk savaştır.
Kur-an-ı Kerim'in en kısa suresi,Kevser Suresi'dir.
Kur-an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara Suresi'dir.
Kur-an-ı Kerim 6666 ayetten oluşmaktadır.
Kur-an-ı Kerim 30 cüzden oluşmaktadır.
Hz.Muhammed'in(S.A.V)son katıldığı olay Tebük Seferi'dir.
Hz.Musa Nil Nehrin'de firavunun eşi Asiye tarafından bulunmuştur.
Hz.Muhammed'in(S.A.V)Allah'tan ilk emir aldığı yer,Hira Mağarası'dır.
İlk peygamber Hz.Adem'dir.
En fazla tekke ve cami Üsküp'te bulunmaktadır.
Babası,dedesi,büyük dedesi peygamber olan peygamber,Hz.Yusuf'tur.
Müslüman dünyasında kurulan ilk musevi kültür merkezi Zülfaris Sinegogu'dur.(İst.)
En çok hadis rivayet eden sahabi,Ebu Hureyre(R.a)'dir.
Kur-an-ı Kerim'in en son suresi,Nas Suresi'dir.
Kur-an-ı Kerim'in ilk inen ayeti,Alak'tır.
Kur-an-ı Kerim'de besmele 114 defa zikredilmiştir.
Kur-an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahbi Hz.Zeyd'dir.
Beş vakit namaz müminlere Mirac Gecesi'nde farz kılındı.
Oruç ilk kez hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.
İstanbul Topkapı Sarayı'nda 405 yıl aralıksız Kur'an okunmuştur.
Kur-an-ı Kerim'de ismi zikredilen tek kadın Hz.Meryem'dir.
İlk edebiyat ödülünü peygamberimiz,şiir okuyan Ka'b Bin Züheyr'ye vermişitir.(hırkasını vermiştir.)
İlk resul peygamber Hz.Nuh'tur.
Son resul peygamber Hz.Muhammed'(s.a.v)dir.
Kur-an-ı Kerim ilk kez Hz.Ebubekir zamanında kitap haline getirildi.
Kur-an-ı Kerim ilk kez Hz.Osman zamanında çoğaltıldı.
Kur-an-ı Kerim'i ilk kez açıktan ouyan kişi Abdullah Bin Mesud'tur.
Öldürülen ilk peygamber Zekeriya A.S.'dır
Baş tarafında besmele olmayan tek sure Tevbe Suresi'dir.
Baş tarafında iki tane besmele olan tek sure, Neml Suresidir.
İlk kutsal kitap Tevrat'tır.
Ezanı okuyan ilk kişi Bilal-i Habeşi'dir.
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dır.
Hz.Muhammed'in peygamberliğine ilk inanan kişi Hz.Hatice'dir.