Dinler Kaça Ayrılır?

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Dinler Kaça Ayrılır?


Dinler Kaça Ayrılır?

İslâm âlimleri dinleri başlıca iki kısma ayırırlar:
1 Hak dinler
2 Bâtıl dinler
Tek Allah'a îmanı esas alan ve yalnızca O'na kulluk ve ibâdeti emreden dinlere Hak dinler denir
Hak dinler, Allah'ın göndermiş olduğu dinlerdir Bu sebeble bunlara semavî dinler de denir Hak dinlere, temelini, Allah'ın birliğine îman ve sadece O'na ibâdet esası teşkil ettiği için, Tevhid dini adı da verilir
Allah tarafından gönderilmemiş, insanların kendilerinden uydurdukları, tek Allah'a îman esasını taşımayan inanç ve fikirlere ise, Bâtıl dinler denir
Hak dinlerin bazıları, sonradan insanlar tarafından bozulmuş, içine dînin aslından olmayan hurâfeler ve bâtıl inançlar konulmuştur Bu gibi, aslı hak iken sonradan bozulan dinlere, Muharref dinler denir Yahudîlik ve Hıristiyanlık gibi Bunlar başlangıçta Hak din iken, sonradan içlerine hurâfeler ve tevhide aykırı fikirler girmesiyle bozulmuş ve birer muharref din olmuşlardır
Muharref dinler de, bâtıl dinlerden sayılır