Direct-Indirect Imperatives / İngilizcede Dolaysız-Dolaylı Emir Cümleleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Direct-Indirect Imperatives
İngilizcede Dolaysız-Dolaylı Emir Cümleleri
Direct (dolaysız)emir cümlelerini “indirect” (dolaylı) şekle çevirirken şu işlemler yapılır.

A) “say” fiili “tell” fiiline dönüşür.

B) Tırnak içindeki emir cümlesinin fiilinin başına “to” getirilerek “infinitive” yapılır.
C) Emir cümlesinde şahıs zamiri varsa bahsedilen şahsa göre değişikliğe uğrar.

Ali said to me “Wait for me.”
Ali bana “ Beni bekle” dedi.
A) “say” fiili “tell” fiiline dönüşür.
Ali told me ______________________
B) Tırnak içindeki emir cümlesinin fiilinin başına “to” getirilir.
Ali told me to wait _________________
C) Emir cümlesindeki “me” şahıs zamiri “him” olarak değişir. Çünkü Ali kendisini beklememi söylemiştir.
Ali told me to wait for him.
Ali bana onu beklememi söyledi.
Ali said to me open the door.
Ali bana kapıyı aç dedi.
Ali told me to open the door.
Ali bana kapıyı açmamı söyledi.
She said to me “Come here.”
O, bana “Buraya gel” dedi.
She told me to go there.
O, bana oraya gitmemi söyledi.
Eğer söz başka bir yerde, aktarılıyorsa “come” fiili “go” olarak ve “here” zarfı da “there” olarak değişiyor.
He said to me “Be quiet”
O, bana “Sessiz ol” dedi.
He told me to be quiet.
O, bana sessiz olmamı söyledi.
She said to me “Wash your hands.”
O, bana “Ellerini yıka” dedi.
She told me to wash my hands.
O, bana ellerimi yıkamamı söyledi.
Eğer tırnak içindeki emir cümlesi olumsuzsa “indirect” şekle çevirirken fiilin başına “not to” getirilir.
He said to me “Don’t go.”
O, bana “Gitme” dedi.
He told me not to go.
O, bana gitmememi söyledi.
He said to me “Don’t come late.”
O, bana “Geç gelme” dedi.
He told me not to come late.
O, bana geç gelmememi söyledi.
My mother said to him “Please don’t leave the gate open.”
Annem ona “Lütfen kapıyı açık bırakma” dedi.
My mother told him not to leave the gate open.
Annem ona kapıyı açık bırakmamasını söyledi. Emir cümlelerinin (imperatives) “indirect” şekle çevrilişi:

Come here. Buraya gel.
Bring the book. Kitabı getir.
Open the window. Pencereyi aç. Direct emir cümlelerini “indirect” şekle çevirlişi:


A) “say” fiili “tell” fiiline dönüşür.

B) Tırnak içindeki emir cümlesinin fiilinin başına “to” getirilerek “infinitive” yapılır.
C) Emir cümlesinde şahıs zamiri varsa bahsedilen şahsa göre değişikliğe uğrar.

Ali said to me “Wait for me.”
Ali bana “ Beni bekle” dedi.
A) “say” fiili “tell” fiiline dönüşür.
Ali told me ______________________
B) Tırnak içindeki emir cümlesinin fiilinin başına “to” getirilir.
Ali told me to wait _________________
C) Emir cümlesindeki “me” şahıs zamiri “him” olarak değişir. Çünkü Ali kendisini beklememi söylemiştir.
Ali told me to wait for him.
Ali bana onu beklememi söyledi.
Ali said to me open the door.
Ali bana kapıyı aç dedi.
Ali told me to open the door.
Ali bana kapıyı açmamı söyledi.
She said to me “Come here.”
O, bana “Buraya gel” dedi.
She told me to go there.
O, bana oraya gitmemi söyledi.
Eğer söz başka bir yerde, aktarılıyorsa “come” fiili “go” olarak ve “here” zarfı da “there” olarak değişiyor.
He said to me “Be quiet”
O, bana “Sessiz ol” dedi.
He told me to be quiet.
O, bana sessiz olmamı söyledi.
She said to me “Wash your hands.”
O, bana “Ellerini yıka” dedi.
She told me to wash my hands.
O, bana ellerimi yıkamamı söyledi. Eğer tırnak içindeki emir cümlesi olumsuzsa “indirect” şekle çevirirken fiilin başına “not to” getirilir.


He said to me “Don’t go.”
O, bana “Gitme” dedi.
He told me not to go.
O, bana gitmememi söyledi.
He said to her “Don’t turn off the radio.”
O, ona “Radyoyu kapatma” dedi.
He told her not to turn off the radio.
O, ona radyoyu kapatmamasını söyledi.
He said to me “Don’t come late.”
O, bana “Geç gelme” dedi.
He told me not to come late.
O, bana geç gelmememi söyledi. My mother said to him “Please don’t leave the gate open.”
Annem ona “Lütfen kapıyı açık bırakma” dedi. My mother told him not to leave the gate open.
Annem ona kapıyı açık bırakmamasını söyledi.