Dişli Çark Mekanizmaları Nedir Kullanım ALanları Bilgiler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Dişli Çark Mekanizmaları Nedir Kullanım ALanları Bilgiler


Genel İfadeler ve Sınıflandırması

Dişli çarklar; aralarında bir kayma oluşmadan iki mil arasında kuvvet ve hareket ileten elemanlardır. Güç iletme bakımından mekanizmanın bir döndüren ve bir veya birkaç döndürülen elemanı vardır. Genellikle mekanizmanın küçük dişlisine pinyon diğerine çark denir. Millerin konumuna göre dişli çarklar ve çark mekanizmaları şu şekilde sınıflandırılabilir.

a) Eksenleri aynı düzlemde paralel olan iki mil arasında güç ve devir ileten çarklara silindirik veya alın dişli çarklar denir. Dişlerin yönü çark eksenine göre paralel ise düz silindirik eğik ise helisel silindirik veya çift helisel silindirik (ok) dişli çark adını alırlar. Ayrıca çarklar birbirinin dışında veya içinde yuvarlamalarına göre dış veya iç silindirik dişli çarklar şeklinde adlandırılırlar. İç dişli çarklar düz helisel ve çift helisel olabilirler.

Herhangi bir dişli çarkın yarıçapı sonsuz yapıldığında kremayer denilen çubuk şeklinde bir dişli eleman elde edilir. Bu elemanın düz veya helisel silindirik dişli çarkla çalışmasına göre düz kremayer mekanizması veya helisel kremayer mekanizması meydana gelir.
b) Eksenleri aynı düzlemde bulunan fakat kesişen iki mil arasında güç ve devir ileten çarklara konik dişli çarklar denir.Dişlerin uzunluk yönündeki durumlarına göre düz (a) helisel veya eğrisel (b) konik dişliler vardır.

c) Eksenleri aynı düzlemde olmayan miller arasında güç ve devir ileten dişli çarklara spiral dişli çarklar denir. Bu dişlilerin pratikte çok kullanılan özel bir hali uzayda eksenleri birbirine dik olan sonsuz vida mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın silindirik ve globoid tipleri vardır. Ayrıca spiral dişli çark grubuna dahil olmayan fakat eksenleri aynı düzlemde olmayan ve keşismeyen hipoid konik dişliler de vardır.


1.2 Dişli Çarkların Ana Boyutları

Taksimat Dairesi: Üzerinde dişlerin taksimatı yapılan ve esas dişli çarkın büyüklüğünü belirleyen dairedir. Bu daire üzerinde ölçülen ve bir diş kalınlığı ile bir diş arası boşluğu kapsayan uzunluğa diş taksimatı veya hatve denir.
Diş başlarından geçen daireye baş dairesi diş tabanlarından geçen daireye de taban dairesi denir.
Dişin taksimat dairesi ile baş dairesi arasındaki boyuna baş yüksekliği taksimat dairesi ile taban dairesi arasındaki uzunluğa ise taban yüksekliği denir.
Baş yüksekliği modüle eşittir. Taban yüksekliği ise dişli çarkın taban dairesi ile eş çalışacak dişli çarkın baş dairesi arasında bir boşluk olması gerektiğinden modül kadar değil biraz daha büyük yaklaşık 12.m kadar alınır. Baş ve taban yüksekliklerinin toplamı diş yüksekliğini verir.