Diyarbakırdaki Kiliseler

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Diyarbakırdaki Kiliseler

Meryem Ana Kilisesi
Bizans devrinden kalma mihrabı, Roma bi*çimi kapısı ilgi çe*kicidir15 yüzyıldan kalma ve zamanla bir çok onarım görmüştür Kilise'de

bazı azizlerin resmi bulunmaktadır Şehrimizin en güzel Süryani Kadim Yakubi Mezhebi Kilisesi'dir Yapı, pek çok onarım geçirmiştir
Bugün hala kullanılan bir Süryani kadim kilisesidir
Mar Thoma Kilisesi
Hıristiyanlığın kabul edilmesinden önce puta tapanların kullandığı bir mabet olarak inşa edilen yapının ilk yapılış ta*rihi bilinmemektedir Hıristiyanlığın resmi bir elin olmasından sonra bir takım eklemelerle yapı, kilise olarak kullanılmaya başlanmıştır 1639 yılında Diyarbakır'ın islam orduları tarafın*dan ele geçirilmesinden sonra camiye çevrilen kilisenin ye*rinde Ulu Cami bulunmaktadır
Kırklar Kilisesi
5 yüzyıl sonlarında yapılan kilisede bugüne yalnızca bir duvar ve mahzen kısmı kalmıştır Yeri Kırklar dağı Üzerindedir
Saiııt George Kilisesi
Yapılış tarihi bilinmeyen kilise, bugün İçkale semtinde cezaevinin bitişiğinde yer almaktadır
Saint Teodoros Kilisesi
Fatih Paşa Camii'nin bitişiğinde olduğu bilinen kilise, bu gün yok olup gitmiştir