Dodurga Köyü Merkez Bolu

KaRDeLeN

Özel Üye
#1

Dodurga Köyü Merkez Bolu konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
dodurga köyü bilgileri - dodurga köyü resimleri - dodurga köyü tanıtımDodurga, Bolu ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.


Tarihi

* Dodurga Köyü, Bolu ovasının kuzey yamacında yerleşiktir. 2008 yılında Bolu Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.

* Denizli'nin Acıpayam (Karaağaç ovası) ovasında da iki Dodurga (ﻪﻏﺭﻮﺪ ﺪ) bulunmaktadır. Yukarı Dodurga ve Aşağı Dodurga…

* Dodurga boyu, 24 boya ayrılan Oğuz Türkleri'nin Boz-Ok koluna mensup bir boyunun ismidir. Dodurga boyu Oğuzların Boz-Ok’lar koluna bağlıdır ve Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Ay Han’dan çoğaldıkları kabul edilmektedir. Oğuz boylarından Yazır da, Ay Han’ın oğullarındandır. Ay Han oğullarının İslamiyet öncesi kutsal olarak telakki ettikleri kuş (ongun) kartaldır. Garkın ve Avşar boylarının bağlı oldukları Yıldız Han oğullarının kutsal hayvanı da tilkidir.
* Dodurga kelimesi sözlüklerde ve tarihi kaynaklarda “Ülke alan, mülk tutan, yerleşip sahip çıkan, yurt edinen” anlamlarına gelmektedir. Cami-üt Tevarih adlı eserin yazarı Reşideddin’e göre de “yurt alan, yurt koruyan” anlamına gelmektedir. Boyumuzun damgası Kaşgarlı’ya göre (۷۸), Reşideddin’e göre (تد), Yazıcıoğlu’na göre (Л) biçimindedir. Kaşgarlı Mahmud’un kaleme aldığı Divân-ı Lügati't-Türk adlı meşhur ilk Türkçe lügatte ilk defa Dodurga ismi Totırka olarak geçmiştir. Bu vesileyle diğer Oğuz boylarıyla 19. yüzyıl başında İran’da yazılan bir eserde, kalabalık bir Dodurga boyunun Türkmen çölünde (Harezm) dayanıklı koşu atları yetiştirdikleri kaydedilmektedir. Bugün de Türkmenistan’da at yetiştiriciliği yaygın bir Türk geleneğidir[1] ve muhtemelen Türkistan’da Dodurgalıların at yetiştiriciliği konusunda ihtisas sahibi oldukları söylenebilir.

* Anadolu’da Osmanlı Devleti döneminde Dodurga ismiyle anılan yerleşim merkezleri 16. yüzyılda hazırlanan tahrir defterlerinde 24 olarak verilmiş iken, bu sayı Cumhuriyet döneminde ülke genelinde 16’ya inmiştir. Bunlardan hemen hatırımıza gelenlerden birisi Çorum’un Dodurga adındaki ilçesi, bir diğeri Osmanlı Cihan Devleti’ni Kayı boyuyla birlikte kuran Bilecik-Bozüyük’ün Dodurga nahiyesidir (beldesidir). Bizans'a karşı Kayı Boyu ile birlikte mücadele eden Dodurga boyudur. Bu nedenle; 624 yıllık Osmanlı Cihan Devleti’nin mayasında boyumuz Dodurga’nın da katkısı vardır[2].

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.
Coğrafya

Bolu merkezine 3 km uzaklıktadır.
İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000 611
1997 627
Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.
kaynak
yerel net
vikipedi özgür ansiklopediköyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz