Doğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faliyetleri

KaRDeLeN

Özel Üye
#1

Doğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faliyetleri konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Doğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faliyetleri

TARIM VE HAYVANCILIK : Doğu Anadolu bölgesinde hakim ekonomik etkinlikleri tarımsal etkinlikler oluşturmaktadır.Bölgede fiziki şartların da uygun olmasından dolayı Büyükbaş hayvancılık yaygındır. Ülkemizde hayvancılığı en fazla geliştiği bölgelerden biridir . Tarımsal ürünler ,bölge nüfusunun ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Bölgede tarımdan elde edilen verim azdır , bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan belli başlı faktörler şunlardır a)Dağlık alanlarda yükseltinin fazla olması b) Kış aylarının uzun sürmesi c) kış aylarında havanın çok soğuk olması d) karlı gün sayısının uzun olması e) yaz aylarının geç gelmesi ve yazın kısa sürmesi . Bölge genelinde bölümlere göre yetiştirilen tarım ürünleri şunlardır ;

Yukarı Fırat Bölümü : Buğday,arpa,şekerpancarı,baklagil ve tütün


Yukarı Murat - Van Bölümü : Şekerpancarı,baklagil , tütün, sebze ve meyveErzurum - Kars Bölümü : Arpa,şekerpancarı ,Pamuk(Iğdır)


Hakkari Bölümü : Ekim alanları çok az biraz tahıl tarımı yapılır.


MADENLER ve SANAYİ : Doğu Anadolu maden çeşitliliği ve maden rezervi bakımından Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Ülkemizin elektrik üretiminin büyük bir bölümü bu bölgede yapılmaktadır. Akarsular üzerinde kurulu olan bir çok baraj gölü bulunmaktadır. Madenler bakımından durum böyle olmasına rağmen bölgede sanayi yatırımları yok denecek kadar azdır. Özellikle ulaşım probleminin yaşanması ,dağlık alanların oranı sanayi tesislerinin az olmasına yol açmıştır . Bölgedeki sanayi tesislerinin bölümlere göre dağılımı şu şekildedir;


Yukarı Fırat Bölümü :Şeker,dokuma , sigara, ferro-krom,demir ve yem fabrikaları


Yukarı Murat - Van Bölümü : Muş,Ağrı ve Erciş : Şeker fabrikası Van : et kombinası


Erzurum - Kars Bölümü : Kars: et kombinası, mandıralar Erzurum : şeker fabrikası , ek kombinası, çimento fabrikası


Hakkari Bölümü : Sanayi tesisi yoktur.


Doğu Anadolu Bölgesinde çıkarılan madenlerin bölümlere göre dağılımı ise şu şekildedir ;

Yukarı Fırat Bölümü :

Divriği,Hekimhan : Demir

Guleman ve Palu : Krom

Elazığ,Ergani ve Maden :Bakır

Keban : kurşun Erzincan: Kayatuzu

Afşin ve Elbistan : Linyit


Yukarı Murat - Van Bölümü : Van gölünden soda üretimi yapılır.


Erzurum - Kars Bölümü : Linyit


Hakkari Bölümü :Önemli bir yer altı zenginliği yoktur.