Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetim Kampüsü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Bölüm, Tınaztepe Kampüsündedir. Bölümün ders programı ABD ve İngiltere'deki benzer okulların programları dikkate alınarak hazırlanmıştır ve eğitimde bu okulların öğretim elemanları değişim programları çerçevesinde görev almaktadırlar. Bölümün ders programı, denizciliğin gelişen ve değişen yapısına uygun hale getirilmek üzere, 2001 - 2002 yılı için yenilenmiştir. 2002-2003 Akademik Yılı'ndan başlayarak bölümde öğrenci merkezli, entegre ve modüler Probleme Dayalı Öğrenim ve Aktif Eğitim uygulanmaktadır. Mezunlar denizcilik sektöründe etkin olarak görev alırlar ve uluslararası düzeyde istihdam olanağına sahiptirler. Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı'nda EA puanı ile öğrenci alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nde eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Yabancı dili yeterli olmayanlar bir yıl süreli Hazırlık sınıfına devam etmektedirler. "Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nden lisans diplomasi alarak mezun olanlar TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sınavla Kıyı Kaptanlığı Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Avrupa ve Asya arasında bir köprü oluşturan Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki önemli jeopolitik konumu nedeniyle özel denizcilik ilgi ve çıkarları bulunmaktadır. Ülkemizin deniz ilgi ve çıkarları kapsamında denizciliğimizin özellikle işletmecilik ve yönetim boyutuna yönelik eğitim öğretim programı uygulayan Yüksekokul Yükseköğrenim Kurulunun 14.01.1988 tarihli onayı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, Türkiye'de deniz işletmeciliği ve yönetimi alanında eğitim veren ilk yüksek öğretim birimi olarak kurulmuştur.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,Güverte ve Makine Bölümlerinde eğitim yapılmaktadır.

*
1988-1989 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne 51 öğrenci alındı
*
1992-1993 İlk mezunlar
*
1994-1995 İlk kız öğrenciler kaydoldu
*
1995-1996 Güverte Bölümüne 31 öğrenci alındı
*
1997-1998 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü mezun sayısı 300'e ulaştı
*
1998-1999 Güverte Bölümü ilk mezunlarını verdi
*
2000-2001 Okulumuz ISO 9002 Belgesi aldı
*
2000-2001 Doktora Programı açıldı
*
2000-2001 Okulumuz Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği'ne üye oldu
*
2002-2003 Okulumuzda öğrenci merkezli bir eğitim sistemi olan Aktif Eğitim birinci sınıflardan itibaren uygulanmaya başlandı
*
2006-2007 Makine Bölümüne 16 öğrenci alındı

MİSYON

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, ülkemizin denizcilik ilgi ve çıkarları doğrultusunda, toplam kalite ve çevre yönetimi felsefesi ile lojistik, ulaştırma, işletme yönetimi alanlarinda lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim hizmetleri gerçekleştirmekle birlikte deniz ticaret filosuna da zabit yetiştirir. İlgili disiplinlerde akademik çalışmalar yapılması ve bu alanlarda sektöre yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlama görevlerini üstlenir. Öğrencilerin araştırmacı ve sorgulayıcı öz disiplin sahibi, yönetim ve liderlik niteliklerini taşıyan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Bu yönde tüm çalışanların katkısının sağlanması ve çalışma koşullarının geliştirilmesi ilkeleri izlenir.