Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Kampüsü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü;

"Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 3837 Sayılı Kanun" un 03.07.1992 tarihinde kabul edilmesi ile kurulmuştur.
Bu Kanun'un 9. Maddesiyle, 2809 Sayılı Kanun'un 18. Maddesinin h bendi değiştirilerek Rektörlüğe bağlı Enstitüler arasına "Eğitim Bilimleri Enstitüsü" de eklenmiştir. Ocak 1993'te öğrencisiz olarak faaliyetlerine başlayan Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün tam olarak faaliyete geçmesi 1998-1999 öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün 08.01.1999 tarihli B.30.2.DEÜ.0.70.72.01.504-055 sayılı yazıları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 17 (9'u yüksek lisans 7'si doktora) Fen Bilimleri Enstitüsü'nden ise 5 (3'ü yüksek lisans 2' si doktora) olmak üzere toplam 22 lisansüstü program, 322 öğrencisiyle birlikte Enstitü'ye devredilmiştir. 2003-2004 öğretim yılında yeni açılan programlarla Lisansüstü Program sayısı 46'ya ulaşmıştır.
Enstitümüz Akademik Personeli

Yrd. Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
Öğr. Gör. F. Serkan AKDOĞAN
Okt. Betül ŞÜLÜŞOĞLU


EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ