Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kampüsü

#1
Sponsorlu Bağlantılar


Hemşirelik Yüksekokulunun Tanımı ve TarihçesiTürkiye’de hemşirelik mesleği araştırma, eğitim ve uygulama alanlarında önemli ilerlemeler göstermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu da bu gelişimin öncülerindendir. Hemşirelik Yüksekokulu (HYO), hemşirelik eğitimi ile ilgili vizyonu ve eğitim programında kullandığı Probleme Dayalı Öğrenim yaklaşımı ile hemşirelik alanındaki gelişmeler açısından liderlik rolü üstlenmiştir.

Sağlık kampusunda yer alan HYO 1994 yılında kurulmuştur ve ilk müdürü Prof.Dr. Leman Birol’dur. Yüksekokulumuz, öğrenci tercihlerinde Hemşirelik Yüksekokulları arasında üçüncü sırada yer almaktadır.

HYO halen lisans, bilim uzmanlığı ve doktora programlarında eğitimini sürdürmektedir. Lisans programı, öğrencilerin eleştirel düşünme, etkili iletişim kurma ve öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirecek şekilde hazırlanmıştır. Program, mezunlarımıza çeşitli sağlık kuruluşlarında etkili hizmet sunabilecekleri bilgi ve deneyimi kazandırmaktadır. Lisans programından ilk 52 mezununu 1998 yılında veren yüksekokulun mezun sayısı 2005 yılında 345’e ulaşmıştır. Bilim uzmanlığı programına 1994, doktora programına altı öğrenci ile 2005 yılında eğitime başlanmıştır.VİZYON
Hemşirelik eğitimi, araştırmaları ve uygulamaları ile sağlık bakımını şekillendirmede öncü.


MİSYON
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, toplumun sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için, sağlık ve bakım hizmetlerini evrensel standartlarda, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve insancıl anlayışla sunan hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Yüksekokul Müdürü
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN


Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. Samiye METE Yard.Doç.Dr. Hatice MERTYÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

PROF.DR. BESTİ ÜSTÜN (MÜDÜR )
YARD.DOÇ.DR. SAMİYE METE (MÜDÜR YARDIMCISI)
YARD.DOÇ.DR. HATİCE MERT (MÜDÜR YARDIMCISI)
PROF.DR. GÜLSEREN KOCAMAN (ÜYE)
PROF.DR. HÜLYA OKUMUŞ (ÜYE)
PROF.DR. ZUHAL BAHAR (ÜYE)
MUKADDES AKKEÇELİ (YO SEKRETERİ, RAPORTÖR)


YÜKSEKOKUL KURULU
PROF.DR. BESTİ ÜSTÜN (MÜDÜR )
YARD.DOÇ.DR. SAMİYE METE (MÜDÜR YARDIMCISI)
YARD.DOÇ.DR. HATİCE MERT (MÜDÜR YARDIMCISI)
PROF.DR. GÜLSEREN KOCAMAN ( ÜYE)
PROF.DR. HÜLYA OKUMUŞ ( ÜYE)
PROF.DR.ZUHAL BAHAR ( ÜYE)
YARD.DOÇ.DR M. CANDAN ÖZTÜRK ( ÜYE)
YARD.DOÇ.DR. AKLİME DİCLE ( ÜYE)
YARD.DOÇ.DR. SEVGİ KIZILCI ( ÜYE)
YARD.DOÇ.DR. AYFER ELÇİGİL ( ÜYE)
MUKADDES AKKEÇELİ (YO SEKRETERİ, RAPORTÖR)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
35340 İNCİRALTI / İZMİR
TEL: +90. 232.412.47.51
FAX: +90.232.412.47.98