Duaların Hepsini İçine Alan Bir Dua

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Duaların hepsini içine alan bir dua

1495 Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu,
fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik
Bunun üzerine:

- Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik,
dedik O zaman Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:

- O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi?
Şöyle deyiniz:

Allâhümme innî eselüke min hayri mâ seeleke minhü
nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem
Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke
Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem
Ve entel-müsteân, ve aleykel-belâğ, ve lâ havle velâ
kuvvete illâ billâh:

Allahım! Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim
Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin
sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız
Yardım ancak senden beklenir İnsanı dünya ve âhirette
muradına ulaştıracak sensin Günahtan kaçacak güç,
ibadet edecek kuvvet ancak Allahın yardımıyla kazanılabilir


Tirmizî, Daavât 89