Duanın tesiri var mıdır?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Duanın tesiri var mıdır?

Duanın büyük tesiri olduğu pek çok psikolog ve alim tarafından belirtilmiştir Bu konuda gerek İslâm bilginleri gerekse Batılı Din ve bilim adamları tarafından pek çok kitap yazılmıştır Özellikle duanın çeşitli yönleri ile etkilerinden bahseden Prof Dr Alexi Carrel�in �Dua� adlı eseri okunmaya değer Her millet ve her dinde dua vardır Çünkü herkes az çok kendisini yaratan bir güce inanır Adını tam olarak bilmese de, yanlış da ifade etse bu vardır Dua, gerek Hıristiyan, gerek Musevi, gerekse Müslüman alimlerince ve gerekse de batıl (uydurma) din adamlarınca bilinen ve uygulanan bir ibadettir Özellikle Batıl ve İlkel dinlerde dua başlı başına bir törenle yapılan çok ciddi bir ibadettir

Duanın tesiri hakkında üstad Beriüzzaman şöyle demektedir �Duanın tesiri büyüktür Bilhassa dua külliyet kesb ederek (artarak) devam etse; netice vermesi galiptir, belki daimîdir Hattâ denilebilir ki: Sebebi hilkat-ı âlemin birisi de duadır Yani, kâinatın hilkatinden sonra, başta nev'-i beşer ve onun başında âlem-i İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabî (sav)�in muazzam olan duası, bir sebebi hilkat-ı âlemdir Yani: Hâlık-ı Âlem istikbalde o zâtı, nev-i beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esma-i İlahiye isteyecek bilmiş; o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı halk etmiş Madem duanın bu derece azîm ehemmiyeti ve vüsati vardır; hiç mümkün müdür ki: Bin üç yüz elli senede, her vakitte, nev�i beşerden üç yüz milyon, cin ve ins ve melek ve ruhanilerden had ve hesaba gelmez mübarek zâtlar ittifakla Zât-ı Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında, rahmet-i uzma-yı İlahiye ve saadet-i ebediye ve husul-ü maksut için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle mümkün müdür ki, o duaları reddedilsin?" (1)

(1) Risale-i Nur Külliyatı, I, 488, (24 M)

Arif Arslan