Duha (Kuşluk) Namazının Fazileti

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Duha (Kuşluk) Namazının Fazileti

Bu konudaki hadisi İ+9mam Tirmizî, Cl,s95'te,' Kuş­luk Namazı1 babında rivayet etmiştir
Ebu'd-Derda ve Ebu Zer Radıyallahü Anh'ın rivayetlerine göre Resulullah Aleyhisseîâm Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyur­duğunu bildirmiştir:
"Ey Ademoğlu Benim için günün başlarında dört rek'at namaz kıl, gün sonuna kadar sana yardımcı olayım
Tirmizî Rahmetullahi Aleyh bu hadisin hasen, sahih olduğunu söylemiştir

Ebu Davud da Sünen'inde Cl, s357' de Kuşluk na­mazı babında şu rivayete yer vermiştir:
Davudu'bnu Reşid'in el-Velid'den, onun Sa'tdu'bnu Abdü'l- Aziz'den, onun MekhÛl'den, onun Kesîru'bnu Murre'den rivaye­tine göre Na'ımu'bnu Hemmâz Resulullah Aleyhisselâm'ı şöyle söylerken işittim, demiştir:
"Allahü Teala buyurur ki, Ey Ademoğlu, günün başında Benim için kılacağın dört rekat namazı terketme; günün sonuna kadar sana yeterim (yani her işinde sana destek ve yardımcı olurum)

Hadislerin Şerhi


bu hadislerden, kuşluk namazının müstehab olduğu anlaşılmaktadır Bu namaz müekkede sünnettir Şafii'ye göre en azı iki rek'atür, en güzel olanı da sekiz rek'at kılınmasıdır Oniki rek'at olarak da kılınabilir, ancak efdali sekiz rek'at kılınmasıdır Vakti ise güneşin bir boyunduruk miktarı yükselmesinden (gün doğduktan kırkbeş dakida sonra) zeval vaktine (güneşin tam tepeye gelmesine) kadar sürer En güzel olanı günün dörttebiri geçtikten sonra kılınmasıdır Bununla günün her dörtte birinde namaz kılınmış olur
Yüce Allah'ın "günün sonuna kadar" veya sonunda Sana yete­rim" diye buyurmasının manası şudur: "Âfetlerden, manevî serlerden Seni korurum" En doğrusunu Allah bilir
 

Son düzenleyen: Moderatör: