Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Doçent (daimi statüde) alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterleri sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurulacak unvan, birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 (http://wvvw.dpu.edu.tr/dpuweb/akademik/form/yonerge/ forml.pdf), özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Doçentlik Belgesi, bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya (her bir takımda dilekçe ekinde sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi bulunacaktır.) ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.