Dünya Kentleri: Bişkek

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bişkek
Bişkek, Kırgızistan'ın başkentidir 1878 yılında kurulan kentte, 2004 sayımına göre 866300 kişi yaşar Kent, Sovyetler Birliği döneminde (1926-1991 arasında), BolşevikMikhail Frunze'nin anısına Frunze adıyla anılmıştır askeri önderlerinden
Bişkek, geniş yolların, mermer devlet yapılarının, Sovyetler Birliği biçeminde apartman bloklarının birarada bulunduğu bir kenttir Kent, bir satranç tahtası biçiminde tasarlanmış olup, sokakların çoğunun iki yanında agaçları sulama amaçlı dar arklar bulunur Bu yolla sulanan ağaçlar, yazları sıcakta gölgelik görevi gördükleri gibi, kenti de güzelleştirirler

Bişkek, denizden 800 metre yükseklikte, Ala-tu dağ zincirinin kuzeyinde yeralır 4800 metreye dek yükselen ve kentten güzel bir görüntü oluşturan Ala-tu dağ zinciri kendisi de Tien Şan dağ zincirinin bir uzantısıdır Kentin kuzeyinden, Chui ırmağının suladığı verimli bir ova, komşu Kazakistan'a dek uzanır

Kentin adının nereden geldiği konusunda birçok sav vardır Bunlardan birisi; Kırgızistan'ın ulusal içkisi kımız yapılırken kullanılan yayıktan geldiği, öbürü de,

Tarihçesi

İpek Yolu üzerinde bulunan ve kervanların dinlenme yeri olan yörede,, zamanla kenti geliştirip Pişpek olarak adlandırdıktan sonra Rus köylülerine verimli topraklar verip onların bölgeye yerleşmelerini özendirdiler 1926'da kent yeni kurulan Kırgız SovyetCumhuriyetinin başkenti oldu Yine 1926'da kentin adı, Rus devrimlerinde önemli roller oynamış,

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra, Kırgızistan 1991'de baımsızlığını kazanınca, kentin adı Bişkek'e çevrildi Kent bugün hızla yenilenen canlı bir yerdir Sovyet döneminde bulunan birçok sanayi kuruluşu bugün ya kapanmış, ya da küçülmüş olarak üretimlerini sürdürmektedirler Bir zamanlar Bişkek'in barındırdığı önemli bir Sovyet savaş pilotu eğitim okulunu bitirenler arasında Mısır'ın başkanı Hüsnü Mübarek de vardır

2002'de ABD Manas uluslararası havaalanını antlaşmayla Afganistan ve Irak'a karşı kullanılmak üzere "Gancı ABD üssü"ne çevirince, Rusya da benzeri bir antlaşmayla Kant'da kendi hava üssünü kurmuştur Özbekçe "Beş Bey" anlamıma gelen "Beş Bek"ten geldiğidir 1825'de Özbek hanı Kokhand bir kale yaptırdı Ruslar 1862'de kaleyi yakıp yıkarak bölgeyi de ele geçirdiler Önceleri kalenin yerini garnizon olarak kullanan Ruslar Lenin'nin yakın arkadaşı ve Bişkek doğumlu Mikhail Frunze'nin anısına Frunze olarak değiştirildi