Dünyamızı Kirleten Etkenler Nelerdir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
dünyanın kirlenmesi - global çevre kirliliği - çevre kirliliğinin nedenleri - zehirlenen dünya

Modern çağın gerçek bir felâketi olan kirlenme, sanayileşmenin gelişimine bağlı, çok yönlü bir canavardır: fabrika dumanları, "gazlar, kimyasal ürünler ve her tür artık; kirlenmenin başlıca etkenleridir^: Kirlenme dünyadaki yaşamın doğa| dengesini derinden sarsan bir olaydır, çünkü doğanın temel öğelerini ("su, "hava, toprak) ve "hayat koşullarını (geniş yer, sessizlik) etkiler.

Çöp kutusu doğa
Sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen bütün akarsuları, şehirlerin "kanalizasyonu, fabrikaların artıkları ve "tarımda kullanılan böcek öldürücülerle kirlenmiş, sular içilmez hale gelmiştir; bu akarsularda yaşayan hayvanlar da zehirlenir veya insanlara hastalık bulaştırabilir.


Gemilerin ya isteyerek (sarnıçlarını boşaltma) ya da batma sırasında kaza sonucu döktükleri "petrol (yağ-lıkara), "denizlerin kirlenmesinde başlıca etkendir. Petrol her yıl sayısız "kuş ve "balığı yok eder, denizdeki canlıların beslenmesine temel olan planktonu zehirler.

İnsan faaliyetleriyle çevrenin bozulması.

Hava kirlenmesi özellikle büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde ciddîdir: otomobillerin egzos gazlan (içlerinde, son derece zehirli tetraetil kurşun vardır), fabrikaların kükürtlü ve nitratlı dumanları, ısıtma donatımının dumanlan (kömür, gaz), tozlar v.b. Bunlar insanda, bazı hastalıkların gelişmesine elverişli ortamı yaratır (solunum bozukluklan, kanser). Oksijenİn azalması ve aşırı karbon dioksit birikimi, gerçek zehirlenmelere bile yol açabilir.


Toprağın kirlenmesi de, bilimsel ve teknik ilerlemenin bir sonucudur. Günümüzde kimya, doğal benzerlerinden daha ucuz olan (ama artıklan yok edilemeyen) yapay maddelerin üretilmesine olanak sağlar. Bunlar plastik maddeler, zararlı böcek öldürücüler, yapay gübreler v.b.dir.

Bir sanayi bölgesi. Bilim adamlarının ve ekoloji uzmanlarının bütün uyarılarına rağmen, kirlenmeyi ekonomik kalkınmanın bedeli sayan anlayış etkenliğini korumaktadır. Bunun, çok pahah bir bedel olduğu hâlâ yeterince anlaşılmamıştır.

Sesle kirlenme
Gürültüye alışma diye bir şey olamaz: gürültü 80 desibellik bir yoğunluktan sonra, organizmaya zararlıdır, 110 desibel ise, «acı eşiğindir. Bu bakımdan gürültüde, insanların yaşam ortamını kirleten etkenlerden biri sayılmıştır.


alıntı