Dünyanın İlk Hali

#1
Sponsorlu Bağlantılar
MU Kıtası
Dünyanın 70.000 yıl Öncesi
Dünyada İnsanoğlunun İlk ÇIktığı Kıta1. Mu, Büyük Okyanus'ta yer aldığı iddia edilen efsanevi batık kıtadır. Bilim çevrelerinde levha tektoniği konusundaki bilgi birikimi sayesinde Atlantis gibi bir efsane olduğu konusunda görüş birliği vardır.2. İlk kez James Churchward tarafından ortaya atılan, Pasifik Okyanusu’nda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut olmakla birlikte bir varsayım olmaktan öteye gidememiştir.
..3. Türkler'in de Mu Kıtasından geldiği söylentileri de varsayım olarak eklenmiştir.********.net Mu Kıtası, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı M. Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan bir ekip tarafından araştırılmıştır..4. Yaklaşık 50 yıl boyunca 20’den fazla ülkeye giderek Mu uygarlığı hakkında veri toplayan James Churchward’un ve Mu varsayımını destekleyenlerin Mu uygarlığı hakkındaki görüşleri kısaca şöyle özetlenebilir.5. Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu kıtasıdır..
 

#2


6. Mu kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan,üç kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı.7. Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, ********.net muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır.8. Bu kıta, kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması nedeniyle, yaklaşık 12.000 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür.9. Mu'lular 70.000 yıl önce diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ki, anavatan dışındaki en büyük imparatorluk, başkenti günümüzde Gobi Çölü’nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu’ydu..10. Mu dininin öğretimini Naakaller adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı..
 

#3


11. Mu dininin esası, Tanrı’nın tek oluşuna ve ruhsal gelişim için sürekli olarak tekrar doğmak inanışına dayanıyordu.12. Atlantis’teki din Mu’nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir..13. O diye hitap ettikleri Tek Tanrı'yı simgelemede kullanılırdı, Mu imparatoru da Mu’nun güneşi anlamında Ra-Mu adıyla ifade edilirdi.www ********.net Ra sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır'a da taşınmıştır..14. Dört ırktan oluşan Mu'lularda yazı dilleri farklı olmakla birlikte, konuşma dilleri ortaktı...15. Mu'lular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler..
 
#4


16. Telepati, durugörü, çift bedenlenme, astral seyahat gibi, uygarlığımızda ancak kimi medyumlarda ve mistiklerde görülebilen olağanüstü yetenekler Mu'lularda olağan yetenekler olarak mevcuttu..17. Mu uygarlığının en önemli çöküş nedeni, teşevvüş adı verilen, bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır. B.Ruhselman’a göre.18. Genelde bu iddiaların herhangi birini destekleyecek arkeolojik veya antropolojik bulgu bulunmamaktadır..