Dürre bint-i Ebu Leheb (r.a.)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Dürre bint-i Ebu Leheb (r.a.)
Dürr Babası Resulullah (sav) üvey amcası Ebu Leheb İbn-i Muttalib Haris ibn-i Navfel ibn-i Haris ibn-i Abdulmuttalib ile evlendi Müslüman olup Medine'ye hicret etti
Medine'ye geldiklerinde Zerik kabilesi kendisini görmeğe gelir ve derler:
- Sen şu meşhur ebu Leheb'in kızısın değil mi? Hani Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında "Tebbet yedâ" sureyi şerifesi nazil olmuştu Sen şimdi Ebu Leheb'in kızı olarak bu hicretten sevap mı elde edeceksin
HzDürre (ra) cevap vermeyerek Resulullah'ın huzuruna gelerek durumu arz etti Allah resulu onu teselli etti Biraz sonra öğle namazı geldi Namaza üzüntüleri dolayısıyla biraz geç teşrif ettiler Kürsüye çıkrak buyurdular:

- Ey Halk! Bazıları beni ailem hakkında incitmişlerdir Halbuki yemin ederimki aile efradım içinde benim şefaatim biiznillah ulaşır Hatta Sad Hakem ve Selheb bile de bundan faydalanabilinirKendisinden birkaç hadis rivayet edilmiştir Utbe Velid ve Ubu Muslim isimli üç oğlu vardı Vefatı ve hayatı hakkında fazla bir malumat yoktur

Dürre Bint-i Ebî Leheb (ra) anlatıyor:

"Bir gün Allah Resûlü (sas) hutbe irad ediyordu Mescide bir adam girdi ve Allah Resûlü'ne
"İnsanların en hayırlısı kimdir?" diye sordu
Allah Resûlü bu soruya şu şekilde cevap verdi:
"İnsanların en hayırlısı emr-i bi'l-maruf nehy-i ani'l-münker yapan çok okuyan Allah'tan çok korkan ve sıla-ı rahimde bulunandır"