Duygu ve Düşünce Aşılama

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türk Dil Kurumutelkini genel olarak ‘bir duyguyu bir düşünceyi aşılama’ruh bilimiaçısından da ‘bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi’ olarak açıklıyor.
Telkin öyle bir fikir aktarılmasıdır kisonunda fikrin aktarıldığı kişimantıklı bir sebebi olmadan ve inançla kendisine aktarılmış olan fikri kabul eder.
Hemen hemen herkes kendi içine bakınca herhangi bir mantık sonucu değilsadece başkasının veya dış kaynaktan gelen telkinin sonucu türlü türlü inançfikir ve düşünce sahibi olduğunu görür.
Ama çoğu zamanörneğin kullandığı parfüm markasının en iyisi olduğu kanısının bir dost veya reklam sonucu olmayıpkendi kararı olduğunu düşünür.
Telkin altında kalma eğilimini birçok faktör etkiler.
Çocuklar daha kolay telkin altında kalır.
Bir kişi bir konuda ne kadar çok şey bilirseo konuda o kadar az telkin altında kalır.
Örneğin bir maliyeci bir hisse senedinin değer kazanacağına başkalarını inandırabilirama meslekdaşı için aynı derecede inandırıcı olamaz.
Telkin edilen fikirbireyin duygu ve inançlarına karşı ise telkin eylemi oldukça zor gerçekleşir.
Telkin doğrudandolaylıiknaemir ve resim gibi muhtelif yollarla yapılır.
Telkin yapan birinin karşısında bulunan kişi üzerinde bıraktığı izlenim de önemlidir.
Okuldabizden aşağı sınıftaki bir öğrenciye kolay kolay inanmayız.
Bir kulak doktorunun kadın doğum üzerindeki fikirlerini pek kabul edemeyiz.
Ama herhangi bir malın reklamı ciddi bir gazetede yapılırsa onu doğru kabul etme eğilimimiz vardır.
Sevinçhoşgörü ve iyimserlik gibi duygu yolu ile yapılan telkinler de vardır.
Ama bir doktorkendisine güveni olmayan davranış gösterir ve çekingen hareketler yaparsave bu şartlar altında telkinde bulunmaya kalkışırsahasta ona inanmaz.
Zira bu durumda telkin ile davranış arasında bir uyum yoktur.Hatta ters sonuç verir.
Aynı şekilde telkin sırasında yüz ifadesinin değişmesi veya yersiz bir şaka yapılması gibi durumlarda da telkin eylemi başarısız kalır.
İçinde yaşadığımız toplumun ekonomik sisteminde tüketim eğilimi fazla olduğu için reklamcılar telkinin gücünü etkin bir biçimde kullanırlar.
Ben de dahil olmak üzere reklamların etkisinde kalmadığını iddia eden kişiler gerçekten de öyle midirler?Örneğin herhangi basit bir malın reklamını okuduğu ciddi bir gazetede gören kişinin söylenenleri kabul etme eğilimi yok mudur?Yapılan kampanyalarda sevinçhoşgörühaz umut veya iyimserlik gibi yaşamın olumlu yönleri ile kamufle ederek tanıttıkları ve telkin yönyemlerini ustaca kullanarak mallarını sunan kişilerin etkisinde kalmamak gerçekten çok zor.