Düzce Çevre Bilgileri

#1

Düzce Çevre Bilgileri konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 08/05/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4656 sayılı kanun gereği Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi ile kurulmuştur.


Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teşkilat yapısı İl Çevre ve Orman Müdürü ve buna bağlı;
1. Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirme Şube Müdürlüğü
a. Çevre Yönetimi Teknik Bürosu
b. Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Teknik Bürosu
2. Ağaçlandırma-Erozyon Kontrolü ve Doğa Koruma- Milli Parklar Şube Müdürlüğü
a. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Mühendisliği
b. Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği
c. Fidanlık Mühendisliği
3. Orman-Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü
a. Orman-Köy İlişkileri Mühendisliği
4. İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
5. Döner Sermaye Saymanlığı

Şeklinde yapılanmıştır.

İlimiz genelinde Çevre Yönetimi ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğümüz tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklere göre denetim ve izin verme çalışmalarına devam edilmektedir. 2006 yılı içerisinde toplam 457 adet işyeri denetimi ve arazi incelemesi yapılmıştır.

İlimiz sınırları içerisinde 6 adet dere, 1 adet baraj gölü ve 1 adet sulak alan bulunmaktadır.

İlimizde 2006-2007 ısınma döneminde uygulanacak yakıt programı konusunda 27.07.2006 tarih ve 2006/07 nolu Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, kullanılmasına izin verilen yakıtların özellikleri, kömür satış izini verilmesi için istenilen şartlar, yakma istemleri, motorlu taşıtlardan ve sanayi tesislerinden kaynaklanabilecek hava kirliliğinin önlenmesi için yapılması gerekenler, ısı yalıtımı, alternatif enerji kaynakları, sıcaklık şartları ve yakma saatleri, halkın bilgilendirilmesi ve denetim konularında karar alınmış bu kararlar uygulanmaktadır.

İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aziziye Mahallesi 1. nolu İstasyonda Hava Kirliliği (Partikül Madde ve Kükürtdioksit) ölçümleri yapılmaktadır. Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde; Ekim, Kasım ve Aralık (2006) aylarında yapılan ölçümlerin Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen Kış sezonu Ortalaması Sınır Değerlerini (Kükürtdioksit 250 µg/m³ ve Havada Asılı Partikül Madde 200 µg/m³) aşmadığı öğrenilmiştir. Bunda ilimizde doğalgaz kullanımın başlamasının önemli bir etken olduğu düşünülmektedir.

Bakanlığımızca Ülke çapında Hava Kalitesi İzleme Ağının yaygınlaştırılması kapsamında İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu kurulmuştur.

İlimizdeki sanayi tesislerinin hava kirliliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce sürekli takip edilmekte ve denetlenmektedir. 47 adet sanayi tesisi ve kuruluşa Emisyon İzni verilmiştir. İlimiz Merkez ve D-100 Karayolu üzerinde bulunan ve zaman zaman bacalarından yoğun duman çıkışı olan ağaç kaplama fabrikaları kazan dairelerinde yakıt olarak ağaç kaplama atıkları ve odun parçaları kullanılmaktadır. Yoğun duman çıkışı ise kazanların ilk yanma anında olup çok kısa sürede normal emisyon seviyesindeki seyrine devam etmektedir.

Araçların egzoz gazları ölçümü 04.08.2005 tarihinden itibaren İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılmaktadır. 2006 yılı içerisinde 12219 Adet Aracın Egzoz Ölçümü yapılmıştır. Egzoz ölçümlerine devam edilmektedir.

İlimizde mevcut durum itibarı ile de Merkez ilçe ve civarında toplanan katı atıklar, geri kazanım sağlanmadan Çamköy mevkii Küçük Melen Suyu kenarındaki alana dökülmektedir.

2005 yılında Düzce Merkez, İlçe ve Belde Belediyelerini kapsayacak şekilde Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Bertaraf Tesisi ile ilgili yer seçimi yapılmıştır. İlimiz Merkez İlçe Fındıklıaksu Köyü hudutları dahilindeki 8 heltarlık ormanlık alanda tesisin kurulması için 22.08.2006 tarihinde Bakanlığımızca “ÇED Olumlu” kararı verilmiştir. Söz konusu saha ile ilgili 14.06.2006 tarihinde Proje İhalesi Düzce Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılmıştır. 2007 yılı içerisinde yapım ihalesi ve inşaat çalışmaları Düzce Belediyesi tarafından yapılacaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 14.10.1999 tarihinde imzalanan ‘’Çevre Eğitimi’’ konularında yapılacak İşbirliği Protokolü gereğince İlimizde de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda ’Uygulamalı Çevre Eğitimi Pilot Projesi’’si 2006 yılında hayata geçirilmiştir.

Yapılan bu protokol kapsamında; Aziziye İlköğretim Okulu, Azmimilli İlköğretim Okulu, Bilgi İlköğretim Okulu, Fatih İlköğretim Okulu, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Hikmet Akın İlköğretim Okulu, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, İrfan Öztürk İlköğretim Okulu Hamidiye İlköğretim Okulu, Yenimahalle İlköğretim Okulu, 23 Nisan İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu olmak üzere 12 (on iki) adet proje okulu seçilmiştir.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü faaliyet alanı içindeki iki adet tohum bahçesinde bakım, Çam kese böceği ile mücadele, toprak işleme ve tohum toplama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 2 ton kozalak toplanmıştır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüze bağlı Düzce Fidanlığında 179.000 adet muhtelif yapraklı fidan üretimi yapılmıştır. 37.500 adet ibreli tür fidan tüpe alınmıştır. Fidanlık içerisindeki toprak işleme ve fidan repikaj çalışmaları tamamlanmıştır. 2006 yılında toplam 15.000 adet fidan vatandaş, kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz dağıtım yapılmıştır. Yaklaşık 86.000 adet fidan satışı yapılmıştır.

Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanını 2006 yılı içerisinde 5573 kişi ziyaret etmiştir. Tabiat anıtı bitişiğinde ziyaretçilerin piknik ihtiyacını karşılamak üzere günübirlik piknik alanının ziyaretçilere açılması için faaliyetlere başlanılmıştır.

2006 yılı içerisinde Efteni Yaban Hayatını Geliştirme Sahasına toplam 1.000 adet sülün doğal hayat içerisine bırakılmıştır. Yoğun kış aylarında yaban hayatının sürdürülebilmesi için toplam 7 ton yem alımı yapılmış ve yemleme çalışmaları kış ayları boyunca devam ettirilmiştir. Av yaban hayatını izlemek için 1 adet gözetleme kulesi inşa edilmiştir. Efteni Gölünün daha fazla su tutma kapasitesini arttıracak sedde tamiratı yaptırılmış ve su tutma kapasitesi arttırılmıştır.

GÖLYAKA EFTENİ GÖLÜ YABAN HAYATINI GELİŞTİRME SAHASI

Tür: Su Kuşları
Alanı: 764 Ha
Düzceye Uzaklığı: 10 km
Tescil Tarihi: 14.02.1992

SAMANDERE ŞELALESİ TABİAT ANITI

Kuruluş:19.12.1988
Alanı: 14 Ha

Çavlan, Çağlayan ve Cadıkazanı gibi ilginç jeolojik özellikler yer yer anıt ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir.

DEMİRCİÖNÜ TABİATI KORUMA ALANI

Kuruluşu:12.04.1994
Alanı: 430 Ha

Düzce İli Akçakoca İlçesi sınırları içerisindedir. Sahada kayın, gürgen, kestane ve meşe türlerinin yer yer saf yer yer karışık meşçereler oluşturması bu özelliğe sahip ekosistemleri içerisinde doğal özelliği bozulmamış bir örnek olmasının yanı sıra zengin bir alt flora ve fauna potansiyeline sahip olmasıdır.

KURUGÖL A TİPİ MESİRE YERİ

Tescil Tarihi: 16.01.2004
Alanı : 21,95 Ha
Düzce’ye Uzaklığı: 15 Km

NALBANTOĞLU A TİPİ MESİRE YERİ

Tescil Tarihi: 13.12.2002
Alanı: 14,05 Ha
Düzce’ye Uzaklığı: 7 Km

GÜZELDERE A TİPİ MESİRE YERİ

Tescil Tarihi: 05.08.2003
Alanı: 15 Ha
Düzce’ye Uzaklığı:22 KmOrman ve Köy-İlişkileri (Orköy) Genel Müdürlüğü’nün asıl amacı ormanların korunması,geliştirilmesi,işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmasını sağlamak için,ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle bunların ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktır.Amaca uygun olarak orman içi ve orman bitişiği köyler çalışma kapsamına girmektedir.

Bu anlamda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından, ormancılık faaliyetlerine destek vermek, orman alanları üzerindeki sosyal baskıyı azaltmak ,orman idaresi ve halk arasında denge sağlamak amacı ile ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu ve sosyal sorunların yaşandığı bölgelerde ,2006 yılı için Sosyal Destek Projesi çerçevesinde pilot il seçilen Düzce’de 212 aileye kredi yardımında bulunulmuştur.

Bu proje için Orköy Genel Müdürlüğü tarafından ilimize tahsis edilen 500.000,00-YTL ödenekle 192 aileye Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemi kredi yardımı olarak toplam 240.000,00-YTL,20 aileye de Süt Sığırcılığı projesi dahilinde 259.275,00-YTL kredi kullandırılmış olup %100 gerçekleşme sağlanmıştır.

Güneş Enerjisi ile su ısıtmada orman tahribatının en aza indirilmesi, binlerce ağacın kesilmesinin önlenmesi yıllık odun tüketiminin azaltılması ve ekolojik dengenin korunması amaçlanmaktadır.Güneş enerjisi kredi yardımı eşit taksitle 3 yıl vadeli % 0(Sıfır) faizle uygulanan bir kredidir.

Süt Sığırcılığı kredisi yıllık %3 faizle uygulanan 6 yıl vadeli ve 1 yıl ödemesiz devresi olan ekonomik amaçlı bir kredidir.