Düzenleme Sahası Seçimi Dilekçesi Örneği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Düzenleme Sahası Seçimi Dilekçe Örneği


........... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE

............İli ...........İlçesi ����������. Mahallesi ����� pafta ���� ada ����� parsel ve civarında düzenleme sahasının seçilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


� / � / 20�.

ADRES: MALİKİ

TEL:

EK: 1-İmar Durumunun Aslı
2-Tapunun Aslı
3-Vekaletname (gerekirse)