Dyned Nedir ve Ne Sağlamaktadır ?

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Günümüzde uluslararası iletişim dili olan İngilizce’yi konuşmak, anlamak ve bu dilde iletişim kurabilmek
bir gerekliliktir Ancak, İngilizce öğrenmek geliştirilmesi gereken bir beceridir ve klasik eğitim yöntemleri
yeterince etkili olmamaktadır Diğer taraftan, bilgisayarların yaygınlaşması, internet’in artık hayatımızın
bir parçası olması ve yeni teknolojilerin yardımı ile uzaktan eğitim teknolojileri gelişmiş ve İngilizce
eğitiminde yeni olanaklar doğmuştur

DynEd Nedir ve Ne Sağlamaktadır ?
DynEd, dil eğitimcileri, bilgisayar programcıları, nörologlar ve sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından
tasarlanan dünyadaki ilk ve en etkin çoklu ortam dil eğitimi programıdır Nöro-bilimsel araştırmaların
ışığında “anlama” becerisinden “otomatikleşme” durumuna geçmeyi ve İngilizce dilinin kalıcı hafızaya
yerleşmesini hedefler
DynEd, dil eğitimini bilgisayarlar üzerine taşıyan ve bireylerin kendi kendilerine İngilizce öğrenmelerini
sağlayan bir eğitim sistemidir Bilgisayarları başında çalışan kullanıcılar DynEd yazılımları ve eğitmenleri
tarafından izlenerek yönlendirilmekte ve geleneksel sınıf içi eğitim sisteminden 2 - 3 misli daha verimli
bir eğitim yapılabilmektedir
DynEd eğitim sistemine yeni giren kullanıcılara kendi bilgisayarları üzerinde bir Yerleştirme Sınavı
(Placement Test) verilmektedir Bu sınav başlangıç düzeyi sorularla başlayıp, verilen yanıtlara göre
soruları zorlaştırmakta ve kullanıcının sorulara cevap veremeyeceği düzeye gelmesi ile sonucu
belirlemektedir Sınav sonucunda kullanıcının düzeyine uygun DynEd eğitim yazılımları ve bu yazılımlara
hangi düzeyden başlayacağı belirlenmektedir
DynEd İngilizce dil eğitimi programı Dünya’nın en geniş eğitim içeriğine sahip programıdır Her yaş ve
her düzeydeki kullanıcının her türlü gereksinimini karşılayan eğitim yazılımları bulunmaktadır Kullanıcılar
tüm yazılımlardan faydalanabilirler, ancak en verimli eğitimi alabilmeleri için kişiye özel bir eğitim paketi
önerisi eğitmenler tarafından sunulacaktır
Kullanıcıların çalışmaları sırasında DynEd’in Kayıt Yöneticisi (Records Manager) sistemi ile
Kullanıcıların çalışma ve davranışlarının adım adım izlenmesi,
Kullanıcıların kendi çalışmalarını denetleyebilmeleri,
Kullanıcıların daha başarılı olabilmeleri için eğitmenler tarafından kontrol edilmesi ve
yönlendirilmesi ve
Kullanıcıların birey veya sınıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında rakamsal tablolar ve yazılı
raporların otomatik olarak hazırlanması sağlanmaktadır
DynEd programlarına özgü bir özellik olan Düzey Ayarlama
TM
(Shuffler
TM
) sistemi, yazılımın hızı ve
zorluk derecesini kullanıcının çalıştığı konudaki becerisine göre ayarlamaktadır Bu özellik sayesinde
kullanıcıların gereksinimleri yazılım tarafından bire bir karşılanmakta ve her kullanıcının kendi hedefine
yönelik çalışması sayesinde daha kısa zamanda başarı elde edilmektedir
Tamamlama Yüzdesi (Completion Percentage) ile öğrencinin her dersi tanımlanan öğrenme hedefine
oranlı olarak ne kadar tamamladığı izlenmektedir Bu sistem sayesinde beceri kazanmak için gerekli olan
tekrarlar yeterince yaptırılmaktadır Kullanıcılar, eğitmenleri tarafından belirlenen tamamlama yüzdesine
erişmeden beceri sınavlarına giremezler Beceri Sınavları ile kullanıcıların çalıştıkları konularda
ilerlemeleri ve başarıları bilgisayar tarafından değerlendirilir Sınavların zamanlaması ve sorular
kullanıcıya göre düzenlenmekte ve sınav tekrar edildiğinde sorular değiştirilmektedir
Kullanıcılar, Çalışma Kayıtları (Study Records) ile kendi çalışmalarını denetleyebilirler Çalışma
kayıtlarında, her konuda ve konuyu her tekrarlarında çalışma sürelerini, tüm çalışmalarının tarih ve
saatlerini, sorulara doğru cevap verip vermediklerini, çalışmalarına göre yazılımdaki düzey değişimlerini,
çalışmalarının tamamlanma yüzdesini ve test sonuçlarını görebilirler
DynEd’in Tutor yazılımı ise
kullanıcılara çalışmaları sırasındaki davranışları hakkında yazılı bir rapor vermekte ve daha
verimli bir çalışma için yapılması gerekenleri belirtmektedir
Eğitmenler, Kayıt Yöneticisi ile kullanıcıların çalışmalarını izleyebilirler ve kullanıcıların Çalışma Kayıtları
bölümünde gördüklerine ilave olarak; çalışmaları sırasındaki davranışlarını (tekrar, altyazı veya tercüme
kullanımı, mikrofon ve kulaklık kullanımı, sözlük kullanımı, kendi sesini dinleme ve konuşmasının
anlaşılırlığı) ve en son ne zaman çalıştığını görebilirler Ayrıca sınıf ortalamalarına göre kullanıcıların
durumunu inceleyebilir, sınıflar ve kullanıcılar hakkında yazılı rapor alabilirler
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemleri, yukarıda anlatılan Destek Yazılımları, aşağıda tanıtılan Eğitim
Yazılımları ve DynEd Eğitmenleri’nden oluşan üçlü bir sistemdir Destek Yazılımları kullanıcıların
çalışmalarının bilgisayar tarafından izlenmesini ve yönlendirilmesini, Eğitim Yazılımları İngilizce dilinin
en iyi şekilde öğrenilmesini ve Eğitmenler ise kullanıcıların en doğru yöntemlerle çalışmasını ve dilin
kişiselleştirilmesini sağlarlar DynEd eğitim sistemi bu üç unsurun birlikte kullanılması sayesinde
Dünya’nın en başarılı eğitim sistemi olmuş ve sayısız ödüller kazanmıştır
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#2
DynED Nedir?
DYNED, Dynamic ve Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek yazılmasından oluşmakta ve Dinamik Eğitim anlamına gelmektedir

Bu program bilgisayar temelli bir eğitim sürecini içerir ve bu güne kadar geliştirilmiş en kaliteli Yabancı Dil Programıdır

Öğretmenlerin yabancı dil eğitimini daha aktif hale getirebilmek için zaman zaman düşündükleri ve ah keşke şunu da şöyle yapabilseydik diye düşündükleri yeniliklerin hepsi bu programın içerisinde mevcutturDyned yıllar süren bir birikimin ve konusunda uzman bir kadronun eseridir Bu program en büyük özelliği olan görselliğin yanı sıra işitseldir de Görsellik, öğrencinin işlenen konuyu içinde bulunulan mevcut koşullardan kolaylıkla anlayabilmesini sağlayan öğeleri içerir Bu da dili ‘anlamlandırma’ ya ve doğru olarak ‘öğrenmeye’ yol açar

Klasik sınıf içi eğitimle bilgisayar destekli yabancı dil eğitimini karşılaştırdığımız zaman her öğrencinin karşı karşıya kaldığı bireysel eğitim süreci bilgisayar destekli eğitim ile çok üst seviyelere çıkar Bunun ana nedeni her öğrenci bir öğretmen diye düşünebileceğimiz bilgisayarın başına geçtiği zaman öğrenci dersin sonuna kadar öğretmeniyle baş başadır ve karşı karşıya kaldığı problem çözme, analiz yapma, sentezleme oranı ve cevap vermek zorunda olduğu soru oranı klasik sınıf içi eğitimiyle karşılaştırıldığında fark açık olarak görülebilecektir

Dyned programının en önemli özelliklerinden birisi de öğrenciyi sürekli aktif halde bulunmaya zorlamasıdır Bunu yaparken öğrencinin seviyesini sürekli kontrol eder, iletişimseldir (Interactive) ve öğrencinin doğruyu kendi mantığıyla bulmasına yardımcı olur

Öğrencinin herhangi bir soruya yanlış bir cevap vermesi durumunda öğrenciye cevabın yanlış olduğuyla ilgili görsel, işitsel yada yazılı bir komutla cevabını yenilemesi istenir Eğer öğrenci hatasında ısrar ederse program öğrenciye ‘bugün bu kadar yeter’ der ve öğrencinin başka bir programa devam etmesini isterÖğrenci bilgisayarı başında kaldığı süre içinde yaptığı her davranış sistem tarafından kayda alınarak öğretmenleri tarafından öğrencinin değerlendirmesinde yardımcı olur Ayrıca öğrencinin cevaplandırdıklarında doğruluk ve yanlışlık oranına göre soru zorluk seviyesini ayarlar ve öğrencinin moralinin bozulmasına yol açacak bir duruma getirmez

Dyned aynı zamanda eğlencelidir çünkü her zaman farklı sorular ve durumlarla ve karakterlerle karşılaşır Zaman zaman şarkılar ve oyunlar da oynana bilir ve bunun tamamı yabancı dil eğitimi kapsamı içindedir Dyned, hemen hemen bütün yabancı dil öğrencilerinin büyük sorunu durumundaki aksan, diksiyon ve tonlama ile ilgili problemlerini de çözmeye yönelik donatılara sahiptir

Amerika menşeili DynEd International Inc firmasının desteği, Oxford University Press, Longman, Prentice Hall, BBC ve Stanford University gibi eğitim kurumları ile Apple, IBM, SONY, and NEC gibi teknoloji firmalarının katkısı ile alanında uzman eğitimciler, bilgisayar programcıları ve sanatçılardan oluşan yaklaşık 50 kişilik bir takım tarafından tasarlanan DynEd İngilizce Eğitim Sistemi ile Sınıf eğitimi yerine, kişisel çalışma süresini esnek tutarak, öğrenmenin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır

DynEd, yetişkinler ve çocuklar için farklı modüllerden oluşmaktadır Programa başlanmadan önce, programa katılan kullanıcılar için bilgisayar üzerinden seviye tespiti yapılmakta ve her kullanıcının hangi programdan başlaması gerektiği belirlenmektedir Eğitim piyasasında kullanılan tüm bilgisayar programlarından farklı olarak, sunduğu ‘Records Manager’ (İzleme ve Danışmanlık) sistemi;

- Programa katılacak olan herkesin adım adım izlenmesini,

- Program hızının, kişinin çalıştığı konudaki becerisine göre ayarlanmasını,

- Kişilerin kendi çalışmalarını denetleyebilmesini,

- Öğrencilerin yaptığı tüm çalışmalarının danışman tarafından istenildiği anda görülebilmesini ve öğrencilerin daha başarılı olabilmeleri için yönlendirilebilmesini,

- Danışmanın kullanıcılarla yapacağı toplu çalışmaların, uzaktan kontrolle desteklenmesini sağlamaktadır

DynEd Eğitim Sistemi Neleri kapsamaktadır?

DynEd Eğitim Sistemi, Yetişkinler ve Çocuklar için ayrı ayrı eğitim programları (modüller) içermektedir