Efendimiz’i hangi sûreler ihtiyarlattı?

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Efendimiz’i hangi sûreler ihtiyarlattı?

Hz Ebu Bekir (ra) bir defasında Efendimiz’e şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Resûlü, ihtiyarladınız!” Peygamberimiz’in (sas) cevabı şu oldu: “Hud, Vâkıa, Mürselât, Amme Yetesâelun, İzeşşemsü Küvvirat (sûreleri) beni ihtiyarlattı” Hadisi açıklayan alimler şu noktaya parmak basıyorlar:

“Bu sûrelerde âhiret halleri ile ilgili bilgiler yer alıyordu Peygamber’in mübarek canına bir şey olacak değil; fakat O, bize bizden daha şefkatli olduğundan bizim başımıza gelecekleri ve ümmetinin o sûrelerde tasvir olunan ahval içindeki yerini düşünüyordu, ağarma bundandır” (İbn Sa’d, Tabakat, I, 435)