Efsane nedir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Efsane Nedir ?

Halk edebiyatı ürünlerinden biri olan efsaneler geçmişle günümüz arasında kültürel aktarımı sağlayan insanın ve onun oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkıda bulanan alanlardan biridir.
Gerçek ve hayali varlıklara yer ve olaylara olağanüstü özellikler atfederek oluşturulan anlatılanların gerçek olduğuna ilişkin inançla birlikte kişinin bireysel - toplumsal yaşamını yönlendiren söyleyeni belli edebiyat türlerinden biridir.

Konularına göre şöyle sınıflandırılırlar:

1.
Tarihi yer kişi ve olaylarla ilgili efsaneler
2.
Olağanüstü varlıklarla ilgili efsaneler
3.
Hayvanlarla ilgili efsaneler
4.
Dinsel konularla ilgili efsaneler
5.
Bitki ve ağaçlarla ilgili efsaneler
6.
Doğal çevre ve olaylarla ilgili efsaneler

Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülere efsane denir.
Efsanede anlatılan olaylar bazen hayali olabilir.
Ama efsaneler çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır.
Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir.
Eski Yunanlı şair Homeros İlyada ve Odysseia adlı destanlarında krallara ve kahramanlara ilişkin efsanelerden yararlanmıştır.
Kral Arthur ve şövalyeleriyle ilgili birçok öykünün kaynağı efsanelerdir.
Gerçek bir kişinin yaşamına dayanan Köroğlu adlı halk öyküsü de çeşitli efsanelerle karışmıştır.
Efsaneler bir bölge ya da halkın kültüründe önemli yer tutar.
Mitolojiyle de yakından ilişkilidir.