Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İzmir'de Eczacılık Eğitimi 1968 yılında üç özel Yüksek Okulda (Yakındoğu, Efes ve Karataş) ayrı ayrı başlamıştır. Bir yıl sonra bu üç Yüksek Okul Yakındoğu Eczacılık Yüksekokulu bünyesinde birleşerek tek bir Özel Okul haline gelmişlerdir. 1971 yılına kadar Özel Okul statüsünde devam eden eczacılık eğitimi 1971 yılında bu okulların Devletleştirilmesi ile, resmileşerek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Eczacılık Yüksek Okulu'na dönüşmüş, 1975 yılında ise Ege Üniversitesi Senato'sunun kararı ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi statüsüne kavuşmuştur.Fakültemiz yasal geçmişinin bir bölümünü İnciraltındaki Yakındoğu Eczacılık Yüksek Okulu binalarında geçirmiş ve bu dönemdeki öğretim kadrosunun büyük bir kısmını Ege Üniversitesinin diğer birimleri ile İstanbul ve Ankara'dan gelen öğretim üyeleri oluşturmuştur. 1982 yılında ise Fakültemiz Ege Üniversitesinin Bornovadaki kampüsüne taşınmış olup faaliyetini halen burada sürdürmektedir.Fakültemiz halen Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji, Genel Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Eczacılık İşletmeciliği, Besin Analizi, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Radyofarmasi, Kozmetoloji ve Biyofarmasötik-Farmakokinetik Anabilim ve Bilim Dallarından oluşmaktadır.1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında 445 adedi halen eğitimini sürdürmekte olan toplam 561 adet kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır.
Başlangıcından bu güne kadar verdiğimiz mezun sayısı 4579'dur.

MİSYON

Toplumun sağlık düzeninin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden, tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar, üst düzey bilgi ve becerileri sahip, gelişime ve öğrenmeye açık, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmek.
VİZYON

Yenilikçi bir yaklaşımla nitelikli eczacılık eğitimi veren, eczacılık alanında evrensel ölçütlerde araştırmaları gerçekleştirip teknolojileri üreten, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.
.: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi :.