Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi


Fakülte Hakkında

03.07.1992 tarihinde kurulan İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Lisans eğitimine 1994-1995 öğretim yılında başlanmıştır. Halen İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümleri ile hizmet verilmektedir. 2000-2001 öğretim yılından başlayarak İkinci Öğretim de programa dahil edilmiştir. Ayrıca her bölüm için Yüksek Lisans ve İşletme Bölümünde Doktora olanakları da bulunmaktadır.


Eğitim-öğretim süresi İngilizce hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere beş yıl, dil barajını aşan ve doğrudan 1. Sınıfa geçenler için dört yıldır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
Fakültemizde 8 Profesör, 10 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 1 Uzman, 6 Öğretim Görevlisi, 35 Araştırma Görevlisi ve 19 İdari personel çalışmaktadır.
Fakültemiz, İzmir merkezine 10 km. mesafedeki Ege Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır.
İ.İ.B.F. FAALİYETLERİ

Fakültemiz faaliyetleri arasında

  • Üniversite Sanayi İşbirliği
  • Staj Olanakları (Yurtiçi-Yurtdışı)
  • İşletme Gezileri
  • Kariyer Günleri
  • Öğrenci Kongreleri (İktisat ve Uluslararası İlişkiler)
  • Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler
  • Öğrenci Kulübü
gibi faaliyetler yer almakta fakültemiz aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayicileriyle işbirliği içinde panel, sempozyum ve konferanslar düzenlemekte, projeler ve eğitim programları yürütmektedir. Ayrıca her yıl fakültemiz tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerine katılan önemli firmalar pek çok öğrencimizi istihdametmektedir.
Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Misyonu

21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerektirdiği mesleki ve iletişim becerilerine sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli ve girişimcilik özelliklerine sahip çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yaratmaktır.İletişimTelefon Numaraları:

Dekanlık:
Tel: +(90) 232 3732960 Fax:+(90) 232 3734194
Öğrenci İşleri:
Tel: +(90) 388 01 10 Dahili 1839
Tel: +(90) 232 388 40 00 Dahili 1839

Şef: +(90) 232 388 40 00 Dahili 5305
Fax/Tel: +(90) 232 374 76 84


İletişim Adresi:
Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Tel: +(90) 232 3732960
Fax:+(90) 232 3734194