Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KURULUŞ VE GELİŞİMİ

Ege Üniversitesi SağlıkBilimleri Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Enstitünün amacı; Ege Üniversitesinde SağlıkBilimlerine dayalı Yüksek Lisans ve Doktora öğretimini, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği İle Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir.

Yukarıda anılan teşkilat yönetmeliğinin 5.madde (a) fıkrasına göre Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu'nun bölümleri, lisansüstü öğretim bakımından Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bünyesinde Tıp Fakültesinde 17, Diş Hekimliği Fakültesinde 7, Eczacılık Fakültesinde 11 olmak üzere 35 Anabilim Dalı ile Hemşirelik Yüksek Okulu bünyesinde 8, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda 5, İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulunda 1 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Ayrıca Eczacılık Fakültesi bünyesinde 2, Dişhekimliği Fakültesi bünyesinde de 2 Bilim Dalında lisansüstü eğitim yapılmaktadır.

http://saglik.ege.edu.tr