Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi1982 yılında 41 sayılı KHK gereğince kurulan Su Ürünleri Yüksek Okulu 11.7.1992 tarihinde kabul edilen 3837 Sayılı Kanunla Fakülteye dönüştürülmüştür. Fakültenin amacı Şunlardır:
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Su Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek, öğrencilere bu konularda gerekli uygulamaları (staj) yaptırmak, ülkemiz balıkçılığına ve su ürünleri yetiştiriciliğine yaralı olmaları ve hizmet vermelerini sağlamaktır.
Fakülte balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamada çıkan sorunları yerinde saptamak, çözüm önerileri getirmek ayrıca balıkçıların sorunlarını çözmek üzere gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bölge Balıkçıları ve Üretim İşletmecileri ile ilişkileri artırmak suretiyle sıkı işbirliğine gidilmektedir.
Tarımın bir sektörünü oluşturan su ürünlerinde planan üretim hedeflerine erişmek üzere gerekli bilgileri üretmek ve bilgi birikimini sağlamak önemli bir görev olarak kabul edilmektedir.
Su Ürünleri Fakültesi mezunlarının çalışma olanakları, devlet kuruluşları, özel kuruluş ve işletmelerdir. Su Ürünleri Mühendisleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının çeşitli birimleri başta olmak üzere, diğer çeşitli kamu kurumları, balıkçılık ve Su Ürünleri üretim işletmelerinde çalışabilmektedirler.
Balıkçılığımız ve Su Ürünleri yetiştiriciliği son yıllarda balık üretimindeki artışa paralel olarak artan bir önrm kazanmıştır. Av araç ve gereçlerinin sağlanması ve bunların gerektiği gibi kullanılması, açık deniz balıkçılığı, su ürünleri yetiştiriciliğindeki teknolojik gelişmeler, soğuk depolama ve su ürünleri endüstrisi, deniz kirlenmeleri konularında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi gereği ortadadır. Bu alandaki artan teknik hizmetler konusunun yetişmiş elemanları olarak su ürünlerimühendislerine ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Fakültenin kuruluş amaç ve gerekliliği esasta ihtiyaç duyulan elmanları yetiştirmek olmuştur. Fakülte bünyesinde barındırdığı öğretim elemanları 15 Profesör, 11 Doçent, 24 Yardımcı Doçent’ten oluşmaktadır.
Su Ürünleri Fakültesi kuruluşuna kadar su ürünleri yetiştiriciliği avcılık, tatlısu ve deniz ilgili çalışmalar E.Ü.Ziraat Fakültesi, Zootekni bölümü bünyesindeki Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri kürsüsü ve E.Ü.Fen Fakültesi’ne bağlı Urla’da kurulan Hidrobiyoloji Enstütüsüile Biyolojik Oseonografi bölümde yürütülmüştür. Zootekni bölümünün lisans düzeyindeki eğitimi, uygulama seminer ve tez çalışmaları ile Lisansüstü çalışmalarına, su ürünleri programlarına yer verilmiştir. Aynı dönemde konuya ilişkin bilimsel araştırmalar gerçekleştirilerek, bölge balıkçılarıve üreticiler ile ilişkiler kurularak sorunların çözümünde yardımcı olunmuştur. Hidrobiyoloji Enstitüsü’nde ise deniz ve tatlısu canlılarının biyolojisi, ekolojisi, yetiştiricilik, avcılık üzerine çalışmalar yapılmış ve ulusal kongreler düzenlenmiştir.
Su Ürünleri Fakültesi 1985-1986 öğrenim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. Bugün fakültede 350 öğrenci bulunmaktadır.
1987-1988 Yaz Yarıyılında itibaren Bornova tesisleri yanında eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarının bir kısmı İzmir’e 33 km uzaklıktaki Urla-İskele mevkiinde bulunan tesislerde devam etme imkanı sağlamıştır.
Bu tesisin Su Ürünleri Fakültesine bağlanması ile eğitim-öğretim ve araştırma imkanı önemli derecede yükseltilmiştir. Ayrıca İzmir’e 45 km uzaklıkta Tuzla yakınındaki 18,000 dk.lık SÜFA (HOMA) Dalyanı eğitim-öğretim ve araştırma alanı olarak fakülteye 1988 yılında tahsis edilmiş bulunmaktadır.
Su Ürünleri Yüksekokulu 1992 ‘de Su Ürünleri Fakültesi olmuş ve E.Ü. Fen fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı akademik personelinde bu fakülteye geçerek eğitim ve araştırma kadrosu genişlemiştir.
1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrençilerimize öğretmenlik imkanları sağlayabilmek üzere Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan Öğretmenlik Formayonu eğitime başlanmıştır.
1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tek anabilim dalında yapılmakta olan lisansüstü eğitim 3 anabilim dalında yapılması sağlanarak daha fazla öğrencinin lisasüstü öğretim yapmaları imkanı mümkün kılınmıştır.


1996-1997 eğitim-öğretim yılından itibaren fakültemizin mezun olan öğrencilerin branşlaşacakları, Deniz ve İçsu Bilimleri Teknolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi opsiyonlarını içeren Lisans programlarına geçilmiştir.


Fakültede öğretim üyelerinden seçilen kültür, sanat ve spor temsilcilerinin idaresi altında sosyal etkinlikler sürdürülmektedir. 3. sınıftan itibaren öğrenciler 2 ay süren stajlarını Fakültenin belirlediği işletmelerde, SÜFA (Homa) Dalyanında ve öğretim üyelerinin denetiminde yapabilmektedir.

Su Ürünleri Fakültesi 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında 365.161 Fen Puanı ile Lise mezunlarından öğrenci almıştır. Aynı yıl itibarı ile toplam 473 öğrenci eğitim görmektedir.


Öğrencilere Hizmet Veren Birimler
Fakültenin Urla'daki Tesisleri
- EGESÜF isimli isimli araştırma gemisi (Gırgır ve trol avcılığına müsait 27m boyunda saç tekne)
- Sisbildir isimli uygulama teknesi (10m boyunda)
- 2 adet balıkçı teknesi (6.5m boyunda)
- Zodiac lastik bot (Kıçtan takma motor ve treylerli)
- Su kalitesi ve analiz laboratuvarı
- Su Ürünleri yetiştiriciliği laboratuvarı ve araştırma laboratuvarı
- Plankton ve üretim laboratuvarı
- Balıkçılık biyolojisi laboratuvarı
Öğrencilere hizmet veren merkez kütüphanesi
- 200 kişilik konferans salonu
- 1 adet fotoğraf odası
- 15 adet çalışma odası
- 5 bölümden oluşan su ürünleri üretim ve deneme laboratuvarı
- 4 adet sabit temperatür ve derin soğutma odası bulunmaktadır.

Fakültenin Tuzla’daki SÜFA Dalyanı Tesisleri
- Balıkçılık av araç ve gereçleri labaratuvarı
- Su analiz ve eğitim labaratuvarı
- Teknik çizim salonu
- Öğrencilerin araştırmaları sırasında kaldığı 10 kişilik yatakhane
- 5 adet çalışma odası
- Plankton ve üretim labaratuvarı
- 1 adet balık muhafaza odası

Fakültenin Bornova’daki Tesisleri
a) Bodrum Kat
- Akvaryum balığı üretim tesisi
- Sıhhi tesisat atölyesi
- Derslikler
- Öğretim ve teknik eleman odaları
b) Zemin Kat
- Dekanlık personeli odaları
- Bilgisayar laboratuvarı ve uygulama odası
- Derslik
c) 2. Kat
- 3 bölüm öğretim üyeleri odaları
- Toplantı salonu


Su Ürünleri Fakültesi Dekanları
Prof.Dr. Atilla Alpbaz, Prof.Dr. Hikmet Hoşsucu, Prof.Dr. İsmet Özel, Prof.Dr. Ahmet KocataşEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nin 4 yerde tesisleri bulunmaktadır:

>Bornova Kampüsü (alttaki plan)
> Urla-İskele Tesisleri
> Dalyan Tesisleri
> Ağ Kafes Ünitesihttp://egefish.ege.edu.tr