Eğitim Ve Öğrenme İlişkisi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Eğitim,bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla istendik değişme meydana getirme sürecidir.İstendik davranış değiştirme ya da oluşturma sürecidir.Bu değişme bireyin yeni bir davranış dizisi kazanması biçiminde olabileceği gibi,önceden sahip olduğu istenmeyen nitelikteki davranışlarını terk etmesi biçiminde de olabilir.Öğrenme ise,bireyin kendi yaşantısı yoluyla davranışlarında oluşan değişmedir.Eğitim,geçerli öğrenmelerin oluşturulmasıyla gerçekleştiğine göre,eğitime istendik öğrenmeleri oluşturma süreci de diyebiliriz.
Eğitim etkinliklerinin bir kısmı gelişigüzel ve kasıtsız olarak düzenlenir.Bu informal eğitimdir.Aile içinde,akran gruplarında ve usta-çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar informal eğitim ürünleridir.Okullarda verilen eğitim formal eğitimdir ve planlı eğitim etkinliklerini kapsar.Eğitim ister formal,ister informal olsun,sadece istendik nitelikte davranış değişmelerinin oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsar.Okullarda edinilen argo konuşma,kopya çekme gibi davranışlar istenmedik nitelikte davranışlardır ve eğitimin hatalı yan ürünü olarak ortaya çıkabilir.Eğitimcilerin amacı,geçerli öğrenmeleri sağlamak,istenme-dik hatalı yan ürünleri en aza indirmek,hatta yok etmektir.Geçerli öğrenme,sadece geçerli öğretmelerle mümkündür.Öğretme,öğrenmeyi sağlama faaliyeti olduğundan,eğitim geçerli öğrenmeleri sağlayan öğretme yoluyla gerçekleşmektedir.